Znak Junáka

91. oddíl Junáka Brno

Jednadevadesátka – katolický chlapecký skautský oddíl

Liliový kříž

Tábor ve Valdíkově

22. 7. – 10. 8. 2018

Pro: vlčata vlčata skauti skauti roveři roveři činovníci činovníci

Pokyny k táboru 91. oddílu Valdíkov 2018

Zavazadla: Zavazadla se budou nakládat v neděli 22. 7. 2018 v 8.30 hod. u baziliky na Mendlově náměstí.

Sraz na tábor: V neděli 22. 7. 2018 v 8.30 hod. před bazilikou na Mendlově náměstí. Po naložení zavazadel (viz výše) se společně zúčastníme mše svaté v bazilice, která začíná v 9.00 hod. Po mši bude následovat předání zdravotní dokumentace a společný odchod na vlak. Jedeme ve skautském kroji. S sebou jídlo a pití na první den, první společné jídlo na táboře bude večeře v neděli 22. 7. 2018.
Na srazu odevzdat tyto doklady – vše v podepsané papírové obálce velikosti A5:

  • posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (vydaný praktickým lékařem) – týká se pouze dětí do 15 let
  • potvrzení o bezinfekčnosti ze dne nástupu na tábor
  • průkaz zdravotní pojišťovny (stačí kopie)
  • očkovací průkaz (stačí kopie)

Upozornění: Bez výše uvedených dokladů nebude dítě přijato na tábor!

Adresa na tábor:
jméno a příjmení
Junák – český skaut, z. s.
tábor 91. oddílu Brno
POSTE RESTANTE
675 03 Budišov u Třebíče
Upozornění: Neposílejte prosím svým dětem doporučené zásilky, způsobuje to problémy při výdeji na poště (chtějí OP zákonného zástupce apod.).

Telefon na tábor: 737 457 915 (další kontakty na vedení tábora viz níže)
Návrat: V pátek 10. 8. 2018 okolo 18.30 hod. k bazilice na Mendlově náměstí, kde bude následovat vydávání zavazadel.

Na tábor nebrat: elektroniku, pyrotechnické výrobky, dýky, drahé předměty, větší obnos peněz, zápalky, mobilní telefony apod.
Je zakázáno přechovávat vlastní zásoby potravin (i trvanlivých sladkostí).

Závaznou přihlášku je třeba odevzdat nejpozději do pátku 8. 6. 2018.

Výše účastnického poplatku:

  • 2 700 Kč (základní taxa)
  • 2 500 Kč (každý další starší sourozenec)
  • 2 000 Kč (taxa pro účastníky od 15 do 18 let zastávající funkci rádce, podrádce nebo patrona družiny nebo vedoucího vlčácké šestky)

Účastnický poplatek je nutno zaplatit nejpozději do pondělí 18. 6. 2018.
Platbu prosím proveďte bezhotovostním převodem na účet. č. 2901154807/2010. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte „Tábor 91“ + jméno a příjmení osoby (osob), za které je placeno. Pokud požadujete vystavit fakturu, kontaktujte co nejdříve hospodáře tábora, ten zajistí vystavení faktury u hospodáře střediska. Kdo včas neodevzdá přihlášku nebo nezaplatí poplatek, nepojede na tábor!

Kontakty na vedení tábora:

Formuláře a dokumenty k táboru ke stažení

Sobota 16. 2. ’19
svátek slaví Ljuba

Oddílová rada bývá zpravidla druhé pondělí v měsíci
v 18.30 hod. v klubovně na Mendláku, příští je kvůli jarním prázdninám až 18. 2. 2019.

Podporují nás

Jak psát na web

Vytvořil VojťákO webuAdmin • Aktualizace: 29. února 2019 ve 21.22