Znak Junáka

91. oddíl Junáka Brno

Jednadevadesátka – katolický chlapecký skautský oddíl

Liliový kříž

Tříkrálová sbírka

2.–6. 1. 2006

Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Sdružení Česká katolická charita na počátu roku 2006 se uskuteční v celostátním měřítku již pošesté. Z výnosu této akce, jejíž výtěžek se díky štědrosti a důvěře dárců rok od roku zvyšuje, budou podpořeny stovky projektů, zvláště v místech, kde sbírka probíhá. Menší část výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí. Tříkrálovou sbírku tradičně podporuje Nadace České spořitelny, generální partner Sdružení Česká katolická charita. Česká spořitelna tentokrát vyzvala své zaměstnance, aby se zapojili jako vedoucí kolednických skupinek.
Výtěžek sbírky v roce 2005 činil rekordních 62,7 milionů korun, což je přičítáno vzepětí lidské solidarity po úderu vln tsunami (v roce 2004 činil výsledek sbírky 45 milionů Kč). Z výtěžku bylo financováno několik set projektů pomoci lidem nemocným, starým, opuštěným, neúplným rodinám ve všech českých a moravských diecézích. Více informací zde.

Organizace Tříkrálové sbírky roku 2006 bude probíhat podobně jako v předchozích letech. Na počátku roku se uskuteční v jednotlivých diecézích požehnání koledníkům. První lednový týden vyjdou do ulic a domácností skupinky Tří králů, aby lidem zazpívali, přinesli radostnou zvěst vánočních svátků a obdarovali je malou pozorností v podobě cukříků.

Tři králové s sebou ponesou zapečetěné pokladničky na vykoledované příspěvky. Lidé také mohou posílat peníze prostřednictvím tříkrálové poštovní složenky nebo bankovním převodem na číslo účtu Tříkrálové sbírky 369–369369369/0800, variabilní symbol 777, Česká spořitelna, Praha 1. Stejně jako v předchozích letech bude výtěžek sbírky využit na podporu a pomoc lidem, kteří se z jakýchkoliv důvodů ocitli v nouzi, u nás i v zahraničí.

Deset procent z celorepublikového výtěžku sbírky je každoročně určeno na humanitární účely.

Výsledky naší práce :

3 440,50 Kč Svišti
1 955,00 Kč Ostříži
6 407,50 Kč Tygři
14 858,00 Kč Luňáci a vlčata
3 427,00 Kč Netopýři
30 088,00 Kč Celkem

ZDROJ : www.charita.cz

trikral_01 trikral_02

Novější zápis: Výlet starobrněnských vlčat do Popůvek (14. 1. 2006)
Starší zápis: Silvestr v Ostrově (28. 12. 2005 – 1. 1. 2006)

Pondělí 25. 1. ’21
svátek slaví Miloš

Podporují nás

Jak psát na web

Vytvořil VojťákO webuAdmin • Aktualizace: 31. ledna 2020 ve 14.26