Znak Junáka

91. oddíl Junáka Brno

Jednadevadesátka – katolický chlapecký skautský oddíl

Liliový kříž

Brigáda ve Valdíkově aneb štěrk, štěrk, štěrk a hlína

2.–10. 10. 2007

Co všechno se tam podařilo udělal
bylo provedeno zateplení stropu ve srubu
byla provedena meliorace celého pozemku
bylo vykopáno nové jezírko v dolní části tábořiště
bylo položeno a zasypáno trubní vedení pro odvedení vody ze školky, která podmáčí sousední louku, kterou hodláme koupit
bylo položeno a zasypáno trubní vedení v odvodňovacích výkopech nad srubem
byl upraven terén v zadní části srubu
byla opravena příjezdová cesta na tábořiště
byly uloženy zakoupené palubky na obložení srubu
byl dopraven štěrk k prameni

A teď, jak vše probíhalo z mého pohledu. V úterý jsem se sešel na tábořišti s panem Nehybou, abychom doladili objednávku materiálu a nasazení techniky. Vytyčily se polohy drénů. Večer dorazil Ondra. V noci pršelo.
Ve středu ráno jsme se pustili do přípravných prací na půdě srubu, vyklízeli prostor, zalepovali spáry. A čekali na stroje a materiál. Díky bloudění obé dojelo až kolem 11 hodin, hned se začal navážek štěrk a bagrista se pustil do kopání. K mé velké radosti dojel JCB bagr, což je takový univerzální stroj, co dokáže se schopnou obsluho téměř cokoliv. Čehož jsem využil a náležitě ho úkoloval. Nejprve jezírko a odtok z něho, potom drenáže a zasypání staré sedimentační nádrže. V noci opět pršelo.
Ve čtvrtek se pokračovalo s výkopy, večer dojel Tomáš s centrálou, v pátek jsme ještě kopali, zároveň se dávalo na půdu pletivo a pokládala tepelná izolace. Odpoledne začali jezdit první brigádníci, dle letmého odhadu jich nebylo do nočních hodin zas až tak moc.
V sobotu ráno jsme se pustili do práce, čekalo nás odvození 30 m3 štěrku na střední rozvoznou vzdálenost 40 m. Naštěstí dojely ještě další posily. Nutno říci, že výkon mužstva byl vynikající, vyčištění výkopů, které díky dešťům byly místy poněkud zavalené, položení 280 m drenáží a jejich zaštěrkování, částečné položení geotextílie, to vše jsme dokázali do 17 hodin. Ještě jsem přemluvil několik jedinců, aby mi dovezli k prameni štěrk a už tu byla tma. V neděli poněkud ztenčené stavy pokračovaly v rozvážení zbylého štěrku, pokládání geotextílie a dalších pracích. Zároveň Tomáš pokládal podlahu na půdě. Mužstvo se postupně rozprchávalo, takže v poledne zde zůstalo již jen pět mohykánů. Když už jsem zbyl jen já s Tomášem a byl čas, aby i Tomáš odjel, začalo vykládání balíků s palubkami s Tomášova auta. A nastal problém. Kam uložit tunu materiálu v zaskládaném srubu? Nakonec nám nezbylo, než polovinu palubek vytahat na čerstvě dodělanou půdu..
V pondělí bagr nedojel, strojník měl dovolenou, tak jsem zaměřoval melioraci, doobaloval stromky proti kousavé zvěři a zabýval se drobnostmi.
V úterý ráno se začalo zahrnovat, pořád jsem bagristu nutil k uhlazení toho či onoho místa, takže odpoledne byla louka již jakž takž vyrovnaná.
Ve středu po domluvě s lesáky a panem Nehybou dojela 5× Tatra se štěrkem a dali jsme se do oprav příjezdové cesty. Odpoledne po skončení prací jsem měl již toho plný kecky a pelášil jsem na vlak.

Děkuji tedy touto cestou všem, kdo se zapojili do víkendové brigády, děkuji Ondrovi a Tomášovi za jejich den navíc, velký dík patří i panu Nehybovi za velkou pomoc při přípravě i realizaci celé meliorace i Repovi za získání finančních prostředků. Další kapitola je za námi.

Že ještě není konec? Ne, ještě nás čeká dodělat zateplení, opláštit srub palubkami…….Ale to zase až jindy.

Hlavně je potřeba vyslovit velký dík Vaškovi, který tam byl 2 týdny a vlastně většinu práce udělal – za jeho čas, energii a vymýšlení.Ondra Letocha

Vašek

01_meliorace 02_meliorace 03_meliorace 04_meliorace
05_meliorace 06_meliorace 07_meliorace 08_meliorace
09_meliorace 10_meliorace 11_meliorace 12_meliorace

Novější zápis: Sbírka „Postavme školu v Africe“ (10.–11. 10. 2007)
Starší zápis: Dvoudenní výlet Bystrých lišáků na Pouzdřanskou step (21.–22. 9. 2007)

Pondělí 24. 1. ’22
svátek slaví Milena

Podporují nás

Jak psát na web

Vytvořil VojťákO webuAdmin • Aktualizace: 31. ledna 2021 v 7.35