Znak Junáka

91. oddíl Junáka Brno

Jednadevadesátka – katolický chlapecký skautský oddíl

Liliový kříž

Středisková pouť na Vranov

21. 10. 2007

Modrá šestka:
V neděli 21.10.2007 se i naše Modrá šestka zúčastnila Střediskové poutě na Vranov. Na srazu se díky nemocem sešlo 9 vlčat a společně s Luňáky jsme vyrazili na Vranov. Z Útěchova jsme šli pěšky a po cestě jsme plnili úkoly, které pro nás připravila sestra Bejby. Nejvíce práce nám dalo vymyslet básničku a nečekaně spočítat zvony Vranovské zvonkohry. Po mši svaté jsme se odebrali na skautskou základnu, kde nás po obědě čekalo zajímavé odpoledne v pohádkovém lese a hra po celém okolí. Vůbec nám nevadilo, že musíme trochu běhat, protože byla velká zima. V cíli jsme se kupodivu všichni zase sešli (i br.Číňan) a po slavnostním vyhlášení výsledků jsme se odebrali na autobus. Všichni jsme byli moc unavení, ale plní krásných zážitků z podzimní přírody.
Účast z Modré šestky: Ondra Musil, Klaun, Radar, Vřískal, Lukáš Habr, Petr Cigánek, Tom Brázda, Filip Šalomon, Vojtěch Rottenberg – Číňan, Kovboj, Všeználek a Vodík

Vodík

Hnědá šestka:
Hnědá šestka měla sraz jako tradičně v 8 hodin u vývěsky. Ze 14 členů jich přišlo 10, zbytek měl asi doma jiný program. S napětím jsme rozlepili obálku, kterou jsme dostali, bylo zde pro nás nachystáno 10 úkolů, které jsme měli před příchodem na Vranov splnit. Bylo jasné, že nejtěžší pro nás, vlčátka, bude složit báseň, obsahující slova neděle, družina a název autorské družiny. A tak se psaly nejdříve všechny možné rýmy na dané slovo, každý přispěl svou troškou. Když už byla rýmů slušná zásoba, tož se to nějak propojilo, aby to vůbec dávalo smysl. A kupodivu, báseň byla vyhlášena jako literární klenot měsíce. No uznejte:

Báseň
I když je dnes neděle, nekoukáme na tele, kde je medvěd Jů a Hele.
Naše skvělá družina, necucá už kokina, ani nejdem do kina.
Je to samý hrdina, skáčeme jak pružina, když je v lese bažina.
Nejsme shnilá švestka, ani žádná kecka, my jsme Hnědá šestka!

Ostatní úkoly, jako např. nasbírání různých listů, šišek, počítání zvonů, zjišťování vedoucího místního pohostinství, hledání nejvíce zbarveného listu, popisování znaku Vranova apod. nám už tolik práce nedaly, i když, pravda, takové hledání listů ze smrku dalo některým našim vlčátkům pěkně zabrat. Vše jsme stihli, po slavnostním nástupu jsme se odebrali do poutního chrámu na mši svatou, poté jsme se přesunuli na naši základnu nad Vranovem, kde byla zahájena další hra. Ta trvala další dvě hodiny, naštěstí se žádná hlídka příliš nezatoulala, takže na vyhlášení výsledků nikdo nechyběl. Nejprve byla oceněna výtvarná díla z přírodnin, co ti snaživější vyrobili (– naší šestku potěšilo 2. místo Dýdžeje, ale i výrobky Honzíka, Ondry a Vašíka si vysloužily uznání a odměnu) a potom jsme čekali na vyhlášení výsledků soutěže družin. Pouze tři družiny splnily správně všechny úkoly – my doufali, že Hnědá šestka bude mezi nimi, a byla! A díky naší básničce jsme vyhráli, což kvitovali členové šestky hurónským řevem. Takže nebylo možno jinak, než že se nám i ta letošní středisková pouť moc líbila.

Vašek

Luňáci:
Dne 28.října jsme se vydali na pouť na Vranov.V Králově poli jsme rozbalili obálku s úkolama a většinu zodpověděli. Pak jsme nastoupili do autobusu a v Útěchově vystoupili. Odtud jsme šli pěšky a cestou plnili zbývající úkoly. Následně byla mše na které jsme ministrovali a po ní se všichni odebrali na skautskou základnu. Najedli jsme se a potom byla hra, že jsme rozděleni do skupinek hledali a skládali zprávu a podle ní hledali poklad, který jsme všichni našli. Po skončení hry jsme zazpívali skautskou hymnu a odešli na zastávku. Naštěstí jsme měli domluvený kloubový autobus a tak jsme všichni pohodlně dojeli domů.

Čára

01_strediskova_pout_vranov 02_strediskova_pout_vranov 03_strediskova_pout_vranov 04_strediskova_pout_vranov 05_strediskova_pout_vranov
06_strediskova_pout_vranov 07_strediskova_pout_vranov 08_strediskova_pout_vranov 09_strediskova_pout_vranov 10_strediskova_pout_vranov
11_strediskova_pout_vranov 12_strediskova_pout_vranov 13_strediskova_pout_vranov 14_strediskova_pout_vranov 15_strediskova_pout_vranov
16_strediskova_pout_vranov 17_strediskova_pout_vranov 18_strediskova_pout_vranov

Novější zápis: Návštěva hřbitova Hnědou šestkou (29. 10. 2007)
Starší zápis: Družinový výlet Ostřížů (20. 10. 2007)

Neděle 18. 4. ’21
svátek slaví Valérie

Podporují nás

Jak psát na web

Vytvořil VojťákO webuAdmin • Aktualizace: 5. dubna 2021 ve 20.04