Znak Junáka

91. oddíl Junáka Brno

Jednadevadesátka – katolický chlapecký skautský oddíl

Liliový kříž

Oslava 60 let našeho oddílu

14. 5. 2006

Když jsme se v sobotu večer v 21.30 hod. rozcházeli ze sídla Orla na Pellicově domů, už mi bylo hej. Oslovy 60 let od založení našeho oddílu byly již minulostí, a jak jsme se shodli, vše dopadlo výborně. Ale ty nervy! Když jsme se před půl rokem dohodli, že na tento den svoláme k oslavám všechny generace našeho oddílu, netušil jsem, co všechno to bude obnášet. Dát do kupy adresář bývalých členů, obtelefonovat je, navrhnout a vytisknout pozvánky, nezapomnět na žádného VIP hosta, vymyslet program, zajistit místo konání, navrhnout, nakoupit a dovézt občerstvení, přinést a vystavit oddílové kroniky, vlajky a jiné relikvie, zajistit přítomnost hlavního oslavence – zakladatele a prvního vůdce oddílu br. Fakira, vše zkoordinovat s probíhajícími okrskovými závody, na kterých nejenom byla část členů našeho oddílu, ale i další z vůdců oddílu br. Brouček, domluvit s rodiči vyzvednutí dětí v tu správnou dobu… Bylo toho moc i na tak velký tým, jakým byla naše oddílová rada. Podařilo se dát dohromady alespoň částečný adresář těch nejstarších členů z doby založení, generaci 1946–49, 24 jmen, adres a telefonů. Na ten zbytek z 53 jmen, kterých jsem vyštrachal v různých přihláškách na tábor z té doby, z kronik, z vyprávění pamětníků, se nepodařilo sehnat kontakt, nebo již, bohužel, nejsou mezi námi. A nakonec, k našemu milému překvapení, jich na setkání 15 došlo. Plných mladického elánu, byť třeba již o holích, se opět chtěli setkat se svými kamarády, z nichž některé několik desítek let neviděli.
To kontakty na tu střední generaci z let 68–70 většinou byly stále fungující, a tedy, kdo mohl, tak přišel a sešla se jich tu také slušná družina. No a potom tu byla ta nejmladší generace, ta, která vstoupila do oddílu až po roce 1990.
Díky velké podpoře starosty Orla br. Šustra a hlavně místostarosty br. Kostelky se nám podařilo pro toto setkání získat krásné prostory v sídle Orla na Pellicově ul. č. 2c. Měli jsme zde vše, co bylo potřeba – hřiště pro slavnostní zahájení, velký sál pro posezení a promítání i s přilehlou kuchyňkou na přípravu občerstvení, kapli pro sloužení mše sv. za živé i zemřelé členy oddílu nám zase poskytly sestřičky z Kongregace sester Neposkvrněného početí Panny Marie, které sídlí na stejné adrese o patro výš.
Při zahájení nás pozdravil starosta Orla br. Šustr, který připomněl stejný osud Junáka i Orla a popřál nám mnoho elánu do dalších let. Navštívil nás i krajský hejtman Ing. Stanislav Juránek, bratr Maraboo. Pozdravný dopis nám zaslal i starosta městské části Brno-Kohoutovice Ing. Jindřich Misák.
Po zahájení, slavnostních řečech a vzájemném představení jsme se odebrali do kaple, kde mši svatou sloužil bývalý člen našeho oddílu o. František Fráňa – br. Tišek. A po mši sv. jsme si v sále promítali staré i novější fotografie z činnosti oddílu, prohlíželi vystavené kroniky a fotky, povídali si s kamarády, které jsme tak dlouho už neviděli… až najednou byla noc a byl nejvyšší čas začít uklízet a tyto pohostinné prostory opustit.
Díky všem, kteří se na přípravě tohoto setkání podíleli, za deset let opět nashledanou!

Vašek Procházka

01_60_oslava_oddilu 02_60_oslava_oddilu 03_60_oslava_oddilu 04_60_oslava_oddilu 05_60_oslava_oddilu
06_60_oslava_oddilu 07_60_oslava_oddilu 08_60_oslava_oddilu 09_60_oslava_oddilu 10_60_oslava_oddilu
11_60_oslava_oddilu 12_60_oslava_oddilu 13_60_oslava_oddilu 14_60_oslava_oddilu 15_60_oslava_oddilu
16_60_oslava_oddilu 17_60_oslava_oddilu 18_60_oslava_oddilu 19_60_oslava_oddilu 20_60_oslava_oddilu
21_60_oslava_oddilu 22_60_oslava_oddilu 23_60_oslava_oddilu 24_60_oslava_oddilu 25_60_oslava_oddilu
26_60_oslava_oddilu 27_60_oslava_oddilu 28_60_oslava_oddilu 29_60_oslava_oddilu 30_60_oslava_oddilu
31_60_oslava_oddilu 32_60_oslava_oddilu 33_60_oslava_oddilu 34_60_oslava_oddilu 35_60_oslava_oddilu
36_60_oslava_oddilu 37_60_oslava_oddilu 38_60_oslava_oddilu 39_60_oslava_oddilu 40_60_oslava_oddilu
41_60_oslava_oddilu

Novější zápis: Článek v časopise Skaut o našem oddíle (17. 5. 2006)
Starší zápis: Velká brigáda ve Valdíkově (5.–8. 5. 2006)

Čtvrtek 8. 12. ’22
svátek má Květoslava

Podporují nás

Jak psát na web

Vytvořil VojťákO webuAdmin • Aktualizace: 8. prosince 2022 v 0.44