Znak Junáka

91. oddíl Junáka Brno

Jednadevadesátka – katolický chlapecký skautský oddíl

Liliový kříž

Předávání Betlémského světla ve Vídni

15. 12. 2007

Adventní čas je pro řadu brněnských i mimobrněnských skautů spojen s Betlémským světlem. Základy této pozoruhodné iniciativy byly položeny v roce 1986 v zemském studiu rakouského rozhlasu a televize (ORF) v Linci, brzy se do akce zapojili také rakouští skauti. Do českých zemí dorazilo Betlémské světlo poprvé v prosinci 1989, kdy jej na pražské hlavní nádraží přivezli naši exiloví skauti z Rakouska, aby jej poté umístili na podstavec sochy knížete Václava. Od roku 1990 je vstupní branou Betlémského světla pro naši republiku město Brno, a to zejména díky br. Janu Svobodovi – Broučkovi (členovi našeho střediska), který se o iniciativě dozvěděl na mezinárodním jamboree Vienna 90. Do naší vlasti tedy světlo letos dorazilo již podevatenácté.
Pro plamínek každoročně zapalovaný v betlémské jeskyni, kde se podle tradice narodil Ježíš Kristus, jsme vyrazili v mrazivém sobotním ránu autobusem z Mendlova náměstí. V dopoledních hodinách jsme vystoupili v neméně mrazivé Vídni a vydali se na prohlídku skautského muzea. Je to velmi pozoruhodné zařízení, vzorně opečovávané rakouskými skauty, jehož součástí je i zajímavý skautský archiv. Po prohlídce krojových součástí, fotografií z akcí a dalších zajímavých předmětů jsme se vydali alespoň na skok do centra předvánoční Vídně. Nakoukli jsme na vánoční trh před vídeňskou radnicí (tento trh je skutečně vánoční narozdíl od brněnského županového bazaru na náměstí Svobody), prošli jsme pár křivolakých uliček, Štěpánské náměstí, ale to už nás pohled na hodinky popohnal směrem ke kostelu, ve kterém se mělo Betlémské světlo letos předávat. Místo bylo tentokrát dost daleko od centra, takže jsme slavnostní ekumenickou bohoslužbu stihli tak tak. Ocitli jsme se uprostřed neuvěřitelného babylonu skautů a skautek z téměř všech evropských zemí (ale např. i z USA nebo Izraele). Mezinárodní rozměr podtrhly zejména přímluvy, které byly postupně pronášeny v různých národních jazycích. Velmi silně zapůsobil moment, kdy izraelský skaut pronesl svoji řeč v hebrejštině i arabštině jako symbol touhy po porozumění mezi nepříliš přátelsky naladěnými národy. Během bohoslužby se museli čtyři členové výpravy v čele s vedoucí našeho střediska ses. Brigitou Kolářovou – Bejby odebrat na nádraží, neboť měli za úkol dovézt světlo do ČR vlakem Pendolino. My ostatní jsme po opuštění kostela nasedli do autobusu, který v opět mrazivém večeru dorazil na brněnské Mendlovo náměstí.
V neděli bylo potom Betlémské světlo v katedrále na Petrově předáno zástupcům brněnského biskupství. Nyní nás čeká jeho rozvoz vlaky po celé republice (22. 12.) a předávání na Nové radnici (23. 12.).

Rep

Novější zápis: Betlémské světlo v brněnské katedrále (16. 12. 2007)
Starší zápis: Brigáda na Červeňáku (15. 12. 2007)

Pondělí 19. 4. ’21
svátek má Rostislav

Podporují nás

Jak psát na web

Vytvořil VojťákO webuAdmin • Aktualizace: 5. dubna 2021 ve 20.04