Znak Junáka

91. oddíl Junáka Brno

Jednadevadesátka – katolický chlapecký skautský oddíl

Liliový kříž

Skautská víkendovka Bedřichov – Mise Monako

18.–20. 1. 2008

Pátek
V pátek 18. 1. bylo v Monaku celkem rušno. Hotel Lumiér (fara v Bedřichově), hostil agenty rozličných tajných služeb po záštitou OSN. Sjeli se sem, aby z rozhodnutí OSN získali tajné Makorské rukopisy od J. J. Montana. O přibližném místě uložení rukopisů se totiž dozvěděli ze své celoroční hry.

Všichni agenti dorazili do Bedřichova přesně v 17:00 místního času. Před budovou je čekal již agent 00Z, který jim umožnil dozvědět se o sobě několik nových informací (kdo je na místě nejstarší, nejmladší, kdo má jak veliké číslo boty,…). Tím je také zabavil, mezitím co obsluha hotelu připravila pokoje pro agenty. Pak následovalo samotné přivítání agentů pod záštitou OSN, s vysvětlením pravidel, které se musí v hotelu dodržovat a slavnostním přípitkem. Nakonec agenti již na nic nečekali a rozběhli se ubytovat, což se po menším organizačním chaosu povedlo. Po krátké jídelní pauze agenty čekala úvodní prověrka jejich schopností a testování jejich zdatnosti. Fyzická zdatnost byla prověřována počtem nastoupání (kolikrát si kdo dokázal stoupnout) na židli ze země (vše pod dohledem Vojty D.). Venkovní fyzické schopnosti byly měřeny pomocí nočního běhu (každý měl za úkol uběhnout určenou trasu a na konci trasy zanechat kámen, který sebou celou cestu nesl, trasa byla značena posvícením baterky na místo, kam má agent běžet). Dalším zastavením byla zdravotní prověrka, kterou měli na starost agenti nebo výzkumníci Divoš a Pašin (kdo koho hráli, ale pořád tam chodili v bílých pláštích). Zda se agenti dozvěděl kolik váží, měří,… – pokud to ještě nevěděli (vše proběhlo v rámci dodržení zákonu o osobních údajích agentů). Dalším stanovištěm byla střelba, kde adepti prokázali přesnost v míření na cíl, o tuto oblast se staral náš “snaiper“ (ostřelovač) Standa. V manuální zručnosti měli agenti za úkol se vypořádat s úkolem, který závisel nejen na jejich dovednostech v uzlování, ale také na schopnosti řešení problematických úloh (Ondra L.). Na dalším stanovišti je čekal náš kryptografický odborník (odborník přes šifry) Jirka M., který je potrápil s několika šiframi. Nakonec měli agenti možnost prokázat i míru své kreativity u našeho psychologa Vojťáka, kde měli ztvárnit živočicha „Kotávku“. Říkáte, že nevíte jak vypadá, zeptejte se našich agentů, ti Vám to možná prozradí… nebo si ji zkuste nakreslit. Všechny výsledky byly zaznamenávány do archů agentů, které měl každý agent sebou. Nakonec všichni prošli, ale někdo byl v něčem lepší a jiný zase v něčem jiném. Po této náročné akci jsme se odebrali k závěrečnému zklidnění před spaním, a to do společně připravené místnosti k adoraci, kterou nás provázel Vojta D. Po prosbách, chválách a dících s několika písničkami jsme se odebrali na kutě.

Sobota
Den pro naše agenty začal v 7:30 rozcvičkou pod vedením Jirky M. a Standy. Následovala snídaně a hurá na vyhodnocení testování agentů ze včerejška a předávání štítků se jmény a znaky jednotlivých tajných organizací. Před zveřejněním výsledků, byly agentům sděleny další podrobnosti o kauze Jean Jack Monten a Makorské rukopisy. Aby agenti byli připraveni na úkol získání rukopisu museli se z rozhodnutí OSN podrobit dopolednímu školení s různým zaměřením (fyzická odolnost, technická průprava – manuální zručnost, strategie a plánování). Každý agent si po poradě se svou tajnou organizací (skautskou družinou) mohl vybrat o jakou specializaci stál, a to také na základě svých výsledků z páteční prověrky agentů, které měli všichni dispozici.

Jednotlivé oblasti:

Strategie a plánování – část ve venku – mapování obce Bedřichov, část ve vnitř – řešení netradičních úloh, šifer, hlavolamů,…

Technická průprava – část venku – vázané stavby (základy + jak uvázat stavbu typu „A“ a naučit se s ní chodit), část ve vnitř – taje elektroniky, jak jednoduše zapojit led-diodu…

Fyzická odolnost – část venku – nízké lanové lávky pod odborným dohledem, část ve vnitř – hříčky pro na fyzickou zdatnost…

Po takto náročném programu nás čekal velmi dobrý oběd (sice s modrou polívkou – účelem asi bylo zjistit psychickou odolnost agentů, ale byl moc dobrý (díky Pexi a Ondro)). Po kratičké pauze po obídku nás čekal první prověřovací úkol, již se svými jednotkami (po skautských družinách). Protože jsme se dozvěděli, že J. J. Monten stráží své sídlo silovým polem, úkolem každé jednotky bylo v co nejkratším čase zneškodnit zdroj silového pole – GENERÁTOR. Každá družina měla za úkol zneškodnit svůj generátor, která byla první ta vyhrála. Aby však vše nebylo tak jednoduché, tak generátor měl byl složitý elektronický systém s šesti dráty a byl ukryt na neznámém místě. Proto museli agenti obejít celkem šest stanovišť, kde za provedení úkolu dostali zprávu, která obsahovala barvu drátku, který nemají stříhat na generátoru, aby nevybouchl. Na jednom z šesti stanovišť získali pak díky azimutu polohu generátorů + (5 stanovišť = 5 barev drátků, které nemají stříhat – zbyl jeden, který je ten pravý). Úkoly na stanovištích měli podobu úloh, které agenti procvičovali dopoledne. Dokáží chodit s svázaným „A-čkem“, dokáží navázat lano, dokáží zapojit jednoduché schéma s led diodou,… Každý ve svém agentském týmu tak měl alespoň jednoho člověka, který daný úkol prováděl dopoledne a mohlo jej vysvětlit ostatním. Nakonec se podařilo zneškodnit všechny generátory.

Po zdárně vykonaném úkolu následovala zasloužená večeře. Po ní jsme doufali, že již vše proběhne v klidu, když tu náhle někdo do místnosti, kde se večeřelo, hodil zprávu na které stálo něco ve smyslu: ÚSTŘEDÍ VŠECH TAJNÝCH SLUŽEB POVOLILO ZÁVEREČNÝ ÚTOK NA REZIDENCI J. J. MONTENA, DO AKCE. DALŠÍ INSTRUKCE NALEZNETE NA CESTĚ DO LYSIC. Zprávu jsme si neověřili, a to byla chyba…

V nastalém zmatku se všichni začali chvatně oblíkat a brát sebou nejdůležitější výstroj (mapu Bedřichova, kterou si nakreslili,…). Všechny jednotky vyrazili a vydali se po cestě…

Náhle narazili na tajného agenta, který vypadal, že potřebuje lékařskou pomoc. Ten jim prozradil, že jsme byli zrazeni a zpráva, kterou jsme dostali byla podvržena. Sloužila k tomu, aby všechny agenty vylákala z hotelu Lumiér a mohl jej tak obsadit J. J. Monten, který zde chce získat informace o všech agentech, kteří jej pronásledují. Za tímto účelem pak Monten zabezpečil všechny vchody do hotelu (fary) a uzamkl je, abychom se tam nedostali. Naštěstí jim zraněný agent řekl, že naše ústředí získaly náhradní klíče, které jsou schovány na různých místech Monaka (Bedřichova). Potom každé skupině agent ukázal (na mapách, které si nakreslili při dopoledním mapování) a místo, kde je klíč schován. Upozornil je také na to, že v samotném Monaku nejsou sami a mohou zde narazit na „lidi od J. J. Montana“, pokud tedy na ně někdo takový posvítí baterkou, musí se ten dotyčný zůstat stát a musí se nechat podrobit prohlídce a několika otázkám. Po sdělení těchto informací se všechny skupiny vydaly na lov náhradních klíčů, nakonec všechny získali a sešli se opět se svým zraněným agentem u svého hotelu Lumiér. Zde otevřeli první vrata, která vedla na dvůr fary, tam je čekalo nemilé překvapení v podobě dvou padouchů od J. J. Montena, kteří hlídali další vhod. (Dostat se přes ně mohli pokud se pohybovali potichu, padouši totiž měli zavázané oči. Pokud někoho chytli, potom se dotyčný musel vrátit k vratům a odtud mohl začít znovu). Nakonec se všem podařilo dostat do fary až k zabezpečeným dveřím, kde se skrýval J. J. Monten. Ty odblokovali pomocí digitálního klíče (moc složité na vysvětlení, prostě každá družina dala k dispozici určité číslo a z něj pak vyšlo telefonní číslo na Vojtu D., po zadání čísla do digitální krabičky (mobilu) se ozval Vojta a řekl, že dveře jsou odblokované, (ve skutečnosti jsem je fyzicky odblokoval já ze vnitř). Poté do místnosti vtrhla banda naštvaných agentů, které zpočátku oslnil J. J. Monten silnou svítilnou.Chvíli jsme byli svědky slovní přestřelky, až pak všichni pochopili, že Monten má rukojmího (na kterého mířil pistolkou), a tak jsme se všichni uklidnili a nechali jej projít. Zase nás dostal… Vypadalo to, že se rozhodl odejít oknem u fary, ale co se nestalo… V tu chvíli co otevřel okno, vtrhlo dovnitř zásahové komando a Montena zlikvidovalo. Hurá zvítězili jsme… Počkat, a co rukopisy… Po prohledání Montena jsme je nakonec objevili zprávu, která nás odkázala na půdu, kde je Monten před námi skryl. (Pod svícnem bývá největší tma). Na nás však neměl. Získali jsme rukopisy a mohli se v poklidu odebrat k adoraci…

Neděle
Po snídani jsme provedli zpětnou vazbu k celému víkendu, což nám zabralo celkem hodinku. Pak jsme se již odebrali na mši a následně na oběd a domů… Náročný víkend, ale stál za to.

Chtěl bych vyjádřit obdiv a pochvalu celému realizačnímu týmu agentů-organizátorů za jejich nasazení, přesnost, spolehlivost,… Spolupracovalo se nám moc dobře. Jmenovitě: Vojta D., Divoš, Ondra L., Pextr, Vojťák, Jirka M., Standa a nakonec i Aprílovi za jeho neodolatelný herecký výkon v roli J. J. Montana.

Honza N.

01_bedrichov 02_bedrichov 03_bedrichov 04_bedrichov 05_bedrichov
06_bedrichov 07_bedrichov 08_bedrichov 09_bedrichov

Novější zápis: Skautská víkendovka Bedřichov – Ostříži (18.–20. 1. 2008)
Starší zápis: Slavnostní otevření kluboven na Červeňáku (15. 1. 2008)

Sobota 20. 8. ’22
svátek slaví Bernard

Podporují nás

Jak psát na web

Vytvořil VojťákO webuAdmin • Aktualizace: 20. srpna 2022 v 7.42