Znak Junáka

91. oddíl Junáka Brno

Jednadevadesátka – katolický chlapecký skautský oddíl

Liliový kříž

Misijní koláč v Kohoutovicích

1. 6. 2008

Na svátek dětí proběhla v Kohoutovicích sbírka na misie. Tato akce, spadající pod hlavičku Papežského misijního díla, se nazývá Misijní koláč a je zvláště zajímavá tím, že každý může přispět tak, jak umí. Ženy napečou koláče, muži dobrovolně přispějí do sbírky, děti koláče snědí a všichni mají radost, že se sbírka povedla i tento rok. Snad těch pár našich úsměvů z umaštěných tváří rozesměje i vzdálené děti, které by si úsměv tolik zasloužily. Před kohoutovickou kapličkou se tak i letos jedlo, pilo a vybíralo na potřebné. Z těchto prostředků se zajišťuje pomoc sirotkům, dětem v bídě a bohoslovcům v misiích. Jednoho sirotka zachrání pouhých 250 Kč ročně.
Děkujeme všem hodným maminkám, které se postaraly o tak sladký zážitek. Na pomoc potřebným jsme vybrali rovných 6500 korun. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Vodík

01_misijni_kolac 02_misijni_kolac 03_misijni_kolac 04_misijni_kolac
05_misijni_kolac 06_misijni_kolac 07_misijni_kolac

Novější zápis: Krajské kolo Závodu vlčat a světlušek, Veselí nad Moravou (7. 6. 2008)
Starší zápis: Akce čistý les v Kohoutovicích (22. 5. 2008)

Úterý 29. 11. ’22
svátek slaví Zina

Podporují nás

Jak psát na web

Vytvořil VojťákO webuAdmin • Aktualizace: 8. listopadu 2022 v 0.44