Znak Junáka

91. oddíl Junáka Brno

Jednadevadesátka – katolický chlapecký skautský oddíl

Liliový kříž

Středisková pouť na Vranov

12. 10. 2008

MODRÁ smečka vlčat
Jako každý rok i letos se vypravily oddíly našeho střediska poděkovat Panně Marii vranovské za nový skautský rok. Sešlo se nás přes sto skautek, skautů, vlčat a světlušek. Po mši svaté jsme se odebrali na skautskou základnu, kde následoval oběd z vlastních zásob a zajímavé odpoledne. Museli jsme totiž druidům pomoci dát dohromady rozsypanou hvězdnou oblohu. Po třech hodinách dřiny a soutěžení se nám to konečně podařilo a my byli odměněni předpovědí své budoucnosti.
Účast z Modré smečky: Ondřej Vošmera, Marek Veselka, Radar, Bedla, Pavel Strmiska, Drak, Klaun, Lost, Pepa Vlach, Lukáš Habr, Číňan, Fíša, Adrian Veselka, Šmirgl, Kovboj a Vodík.

Vodík

A jak to viděla Hnědá šestka?
Za mlhavého dušičkového počasí se v osm hodin u vývěsky začali scházet vlčata Hnědé šestky a něco ze skautských družin, abychom odjeli na Vranov, kde nás čekalo překvapení, připravené rovery 93. oddílu. Protože jsme měli ještě hodinu času, tak jsme se nebaštili, zahráli oblíbené Rybičky, povozili se na kolotoči, naučili poznávat pár stromů a přesunuli se na místo srazu – k hrobce pod Vranovským kostelem. I když z Hnědé šestky dorazilo jen šest jedinců, což je bída, tak ostatní šestky byly téměř kompletní a dokonce i skauti se sešli v hojném počtu. A tak se nás na prostranství u hrobky úderem 10.15 sešlo více než stovka dětí a činovníků. Slavnostně jsme setkání zahájili skautskou hymnou, rozdělili jsme se do deseti namíchaných družin, každá družina dostala svoji barevnou bavlnku na ruku a už jsme se šli připravovat na mši svatou.. Při bohoslužbě zapěli naši roveři a děvčata z 26. oddílu, my se k ním více či méně nesměle připojili. Po mši jsme se přesunuli na naši střediskovou základnu nad Vranovem, kde nás přivítali Druidové, kteří nás požádali o pomoc při řešení mnoha úkolů. Když se nám to podaří, tak prý uvidíme. A tak se na deseti stanovištích jednotlivé skupinky snažily, seč jim síly stačily, řešily rébusy, zkoušely svoji paměť, šikovnost, umělecké vlohy, trpělivost. Za snahu dostaly kousky hvězdné oblohy, kterou se společným úsilím podařilo složit opět dohromady. Za odměnu všechny účastníky Druidové podarovali předpovědí jejich osudů, což, jak je u Druidů zvykem, věštili z hvězd či čeho. Čemuž ale – mezi námi, zas tak moc lidí nevěřilo. Nakonec jsme se spokojeně odebrali na autobus, který – přesně podle věštby, odjel v 16.20 hod. z konečně.

Vašek

Luňáci
V neděli ráno 12.10. se družina Luňáků vydala na skautskou pouť na Vranov. Nasedli jsme s vlčatama na autobus a dojeli do Pisárek odkud jsme pak jeli do Kr.Pole. Dorazili jsme tam však relativně brzo a tak jsme šli do nádražní budovy aby nám nebyla kosa. Poté jsme nastoupili na úplně přeplněnej bus a jeli do Vranova. 11:15 začala mše sv., a jak už tradičně, jsme ministrovali MY LUŇÁCI. Ještě přede mší však proběhlo takový zvláštně pojatý rozřazení do skupinek. Po mši jsme se vydali na skautskou základnu, kde jsme absolvovali hru, kde jsme měli pomoct druidům sestavit jejich rozbitou hvězdnou oblohu tím, že jsme plnili různé úkoly. Pak všichni ostatní šli domů, ale skauti z našeho oddílu tam zůstatali na slavnostní předání nových stezek. Nakonec jsme stihli aji autobus ve Vranově, tak to bylo fajn.

Fanek

Lišáci
Na vranov jsme se sešli v témeř kompletním počtu chyběl nám jen jediný člen. Sešli jsme se v 8:30 v Kr.Poli kde jsme nasedli na autobus číslo 43 a jeli směr Vranov. Vystupovali jsme na zastávce Vranov hřbitov. Odsud jsme se odebrali na mistní hřiště kde jsme hráli se svišti různé hry. Po našem vyřádění jsme se odebrali sklidnit na mši svatou, ze které jsme se odebrali na skautskou základnu, kde na nás čekala několika hodinová hra připravena rovery. V této hře šlo o pomoc druidům, kterým se pokazil stroj. Čekala na nás spousta úkolů a jiných záludností. Pak bylo ukončení programu, ale pro naše členy program pokračoval úvodem do nových skautských stezek.

Jirka Müllner

Ostříži
Sraz se konal na královopolském nádraží, odkud jsme vyrazili busem. Šli jsme lesem a za vyprávění o zabíjení prasat jsme se dostali k vranovskému hřišti. Tam jsme si s ostatními družinami zahráli hadrkopanou a pochodovým krokem vyrazili ke kostelu. Před kostelem se vyhlásil nástup, následovalo přivítání, zpívala se hymna a nakonec nás rozdělili do skupin (ve kterých se později hrála hra). Pak se šlo na mši a z ní přímo do lesa do klubovny. Zde jsme se najedli a roveři vysvětlili pravidla hry: Druidům někdo rozbil oblohu a my jsme chodili od stanoviště ke stanovišti a za splnění úkolů dostávali kousky oblohy. Po konci hry nám rozdělili horoskopy a následoval nástup a rozloučení. Potom šli všichni na autobus, pouze skauti do lesa. Prošli jsme lesem k poli, tam se četli citáty z Bible a rozdělili nás do čtyř skupin – Země, Voda, Vzduch a Oheň. Já jsem patřil do skupiny Vzduchu k Vojťákovi. Odešel s námi a lezli jsme na posed pro listy. Nakonec nás Vojťák dovedl k připravenému ohni, kde jsme dostali nové stezky. Potom následoval odchod do Vranova a odjezd busem.
Za družinu Ostřížů účast: Janek, Pašin, Hroch, Dj a Jirka.

Napsal Janek

01_strediskova_pout_vranov_2008 02_strediskova_pout_vranov_2008 03_strediskova_pout_vranov_2008 04_strediskova_pout_vranov_2008 05_strediskova_pout_vranov_2008
06_strediskova_pout_vranov_2008 07_strediskova_pout_vranov_2008 08_strediskova_pout_vranov_2008 09_strediskova_pout_vranov_2008 10_strediskova_pout_vranov_2008
11_strediskova_pout_vranov_2008 12_strediskova_pout_vranov_2008 13_strediskova_pout_vranov_2008 14_strediskova_pout_vranov_2008 15_strediskova_pout_vranov_2008
16_strediskova_pout_vranov_2008 17_strediskova_pout_vranov_2008 18_strediskova_pout_vranov_2008 19_strediskova_pout_vranov_2008 20_strediskova_pout_vranov_2008
21_strediskova_pout_vranov_2008 22_strediskova_pout_vranov_2008 23_strediskova_pout_vranov_2008 24_strediskova_pout_vranov_2008 25_strediskova_pout_vranov_2008

Novější zápis: Škola v Africe (13.–17. 10. 2008)
Starší zápis: Skautský podzim (26.–28. 9. 2008)

Úterý 6. 12. ’22
svátek má Mikuláš

Podporují nás

Jak psát na web

Vytvořil VojťákO webuAdmin • Aktualizace: 8. prosince 2022 v 0.44