Znak Junáka

91. oddíl Junáka Brno

Jednadevadesátka – katolický chlapecký skautský oddíl

Liliový kříž

Smršť

22.–24. 9. 2006

Den první.
Na tuto akci jsme se nějak organizovaně nesešli, ale náhodně jsme se potkali ve vlaku. Vyjeli jsme z brna 17.40 a do Hradčan jsme dojeli kolem 18.20. Dále nás čekala asi čtyřkilometrová cesta podél řeky k našemu společnému shromaždišti. Po uskladnění našich věcí do skromných chatek (my jsme měli samozřejmě chatku na nejodlehlejším místě…) nás čekal společenský večer.
Po něm jsme unaveni a uondaní zalehli do svých spacáků.
Den druhý.
Ráno nás probudilo troubení na roh a vyřvávání do megafonu. Jako rozcvičku nám pořadatelé připravili hru se jménem „červíci“. Tato hra nás dokonale probrala a my jsme mohli jít posnídat. Po snídani jsme absolvovali briefing k dopolední hře… Tam jsme se dozvěděli, že jsme počítačové informace, které putují sítí a musíme být přesní, jinak nás zničí například firewall nebo jiné programy. Po této skvělé dopolení hře jsme jsme měli výborný oběd. Po siestě, která nám byla dopřána po obědě, jsme měli kolečka, na která jsme se mohli nahlásit v dopoledních hodinách. Měli jsme na výběr břišní tance, videokurz, fotokurz, frisbee a další…
Večer jsme si zahráli na obchodníky s Ovocem, prošli se po nočním lese a pak už jsme se stačili jen doplazili do našich chatek.
Den třetí.
Tento poslední den byl ve znamení balení, uklízení, ale také jedné velké bojové hry. Více bližšího vám prozradit nesmím, protože tuto hru chci později použít. Po předání chatek jsme se společně s našimi děvčaty vydali na vlak, který jsme jen s velkým štěstím chytili. Do Brna jsme se dostali v odpoledních hodinách, jejíchž zbytek jsme individuálně vyplnili návštěvou mše svaté…
Všichni, kdo na tuto akci nejeli, velice prohloupili a měli by nám závidět, protože tolik jídla a zážitků, jako bylo na Smršti, se jen tak pohromadě nenajde…
Účast z našeho oddílu: Vojťák, Divoš

Divoš

Novější zápis: Výlet starobrněnských vlčat na Hády (23. 9. 2006)
Starší zápis: Kohoutovická farní pouť na Vranov (9. 9. 2006)

Úterý 6. 12. ’22
svátek má Mikuláš

Podporují nás

Jak psát na web

Vytvořil VojťákO webuAdmin • Aktualizace: 8. prosince 2022 v 0.44