Znak Junáka

91. oddíl Junáka Brno

Jednadevadesátka – katolický chlapecký skautský oddíl

Liliový kříž

Tábor „Osvobozenecké legie“ – Lesní Jakubov

1.–23. 7. 2005

Když pominu dlouhodobou přípravu táborové hry, opravy a doplňování vybavení a vyřizování nutných formalit, což vše probíhalo již několik měsíců před prázdninami, vlastní tábor začal ve čtvrtek 30. 6. odjezdem stavěcí čety, tj. všeho mužstva staršího 14 let. A to už byla pěkná armáda pracantů. Však nás také čekala spousta práce – dovézt 4 vrchovaté vlečky podsad, podlážek, desek, panelů, tyčí a konstrukcí a postavit z toho 32 podsadových stanů, zásobák, jídelnu s kuchyní, ošetřovnu, vůdcák a zvoňák. I když meteorologové prorokovali srážkově podprůměrný a teplotně nadprůměrný červenec, příroda si to zařídila po svém a na Repovo opakování meteorologických mýtů příliš nebrala ohled. A tak již první den nastaly problémy, Liazka s materiálem z Brna se nemohla dostat po deštěm promočené cestě na tábořiště a vše se muselo překládat na traktorovou vlečku. A pršet nepřestalo. Než se postavila jídelna, bylo již všechno mokré, louka nezvládala přívaly vod a stala se mokrou houbou. Naštěstí v neděli 1. 7. se příjezd mladších členů obešel alespoň na chvíli bez deště, a tak se stihli všichni v klidu ubytovat. Začal běžný program – budíček, rozcvička, modlitba, snídaně, nástup se vztyčením státní vlajky, následovala práce po družinách či etapa hry, svačina, opět program dle okolností, oběd, polední klid, další část denního zaměstnání, svačina, ještě chvilka práce, potom již osobní volno, večeře, nástup se sejmutím vlajky, večerní modlitba a večerka. Na všechno byl čas – na práci, zábavu, odpočinek i poučení. A tak se stal letošní tábor opravdu prostředkem k všestrannému rozvoji osobností mladých lidí.
Táborová hra, připravená Všeználkem a Pextrem, nás zavedla o 60 let zpátky, do doby boje za osvobozeni fašisty porobené Evropy. Speciálně vycvičené jednotky soutěžily o to, kdo nejvíce pomůže Spojencům na jejich cestě do srdce Velkoněmecké říše. A vůbec to nebyla hra na vojáčky, byl čas i na přemýšlení, kolik lidských životů si tato válka vyžádala a kolik jich bylo potřeba na zničení fašismu.
Celý tábor byl poněkud poznamenán deštivým počasím. Louka táborového náměstíčka, nasáklá vodou, se pod nožkami desítek táborníků během několika dnů změnila v oraniště, později v bažinu, a tak veškerý pohyb se zde bez holínek neobešel. Naštěstí program byl připraven i pro deštivou variantu, takže mořskou nemocí jsme zde určitě netrpěli. O to více jsme si vážili sluníčka, několik málo opravdu hezkých dnů jsme využili ke koupání, výletům a slunečným verzím táborového programu.
Protože byl letošní tábor díky počasí mnohem náročnější, metál patří všem, kdo se ho zúčastnili. Jistě to byla pro všechny dobrá, i když někdy trochu drsná škola, a každý, kdo touto školou prošel, se jistě stal alespoň o kousek více připraveným na potíže a překážky, které ho v životě ještě potkají.
Letošní tábor byl trochu premiérou pro letní činnost našich roverů. Jejich pomoc oddílu na stavěčce byla vystřídána dřinou na obnově kostelů v severních Čechách, pokračovala opět tvrdou prací na budoucím tábořišti ve Valdíkově a končila zase bouráním tábora v Jakubově. Díky, myslím, že heslo „Sloužím“ jste vyplnili beze zbytku.
Teď jistě je správná chvíle poděkovat i Lídě, která se tak dobře starala o naše žaludky a často musela hladit i smutné dušičky těch nejmenších.
Velký dík patří celému vedení tábora – vedoucímu Repovi, jeho zástupci Ondrovi, Vodíkovi, Šmukovi, Mikimu, Rakovi, …, letošní tábor jim dal hodně zabrat. Nejvíce ocenění si však jistě letos zaslouží zdravotník Kuna – za laskavý přístup ke všem svým klientům, trpělivé ošetřování nekončící fronty pořezaných a posekaných prstíků a zvláště jeho časté noční asistování při projevech nemoci „Moribundus“ všech typů si zaslouží více než metál.
A tak s díky tisknu levici.

Vašek Procházka

tab05_001 tab05_002 tab05_003 tab05_004 tab05_005
tab05_006 tab05_007 tab05_008 tab05_009 tab05_010
tab05_011 tab05_012 tab05_013 tab05_014 tab05_015
tab05_016 tab05_017 tab05_018 tab05_019 tab05_020
tab05_021 tab05_022 tab05_023 tab05_024 tab05_025
tab05_026 tab05_027 tab05_028 tab05_029 tab05_030
tab05_031 tab05_032 tab05_033 tab05_034 tab05_035
tab05_036 tab05_037 tab05_038 tab05_039 tab05_040
tab05_041 tab05_042 tab05_043 tab05_044 tab05_045
tab05_046 tab05_047 tab05_048 tab05_049 tab05_050
tab05_051 tab05_052 tab05_053 tab05_054 tab05_055
tab05_056 tab05_057 tab05_058 tab05_059 tab05_060
tab05_061 tab05_062 tab05_063 tab05_064 tab05_065
tab05_066 tab05_067 tab05_068 tab05_069 tab05_070
tab05_071 tab05_072 tab05_073 tab05_074 tab05_075
tab05_076 tab05_077 tab05_078 tab05_079 tab05_080
tab05_081 tab05_082 tab05_083 tab05_084 tab05_085
tab05_086 tab05_087 tab05_088 tab05_089 tab05_090
tab05_091

Novější zápis: Karlštejn (18.–19. 9. 2005)
Starší zápis: Brigáda v Lesním Jakubově (10.–11. 6. 2005)

Čtvrtek 8. 12. ’22
svátek má Květoslava

Podporují nás

Jak psát na web

Vytvořil VojťákO webuAdmin • Aktualizace: 8. prosince 2022 v 0.44