Znak Junáka

91. oddíl Junáka Brno

Jednadevadesátka – katolický chlapecký skautský oddíl

Liliový kříž

Tábor „Do nového světa“ – Valdíkov

3.–23. 7. 2009

Letošní letní tábor byl na téma Cesta za novým světem. První dny byly etapy, kdy všichni členové tábora chodili a objevovali novou zem, samozřejmě také družinové programy a táborové práce. Tak tábor pokračoval různými etapami, sbíráním věcí do inventářů jednotlivých táborových družin, družinovým programem, výlety do blízkého i dalekého okolí, nejrůznějšími sportovními zápoleními, až ke konci, kdy jsme se dozvěděli, že máme najít ztracený aztécký chrám v džungli. Nakonec jsme ho našli a ve finální pokladovce přemohli zlé domorodce. K našemu táboru samozřejmě patří i nedělními bohoslužy, ať již v kostele v Budišově, nebo u nás na tábořišti. Nakonec ještě zbourání tábora a smutně se jelo domů. Celý tábor bylo krásné počasí (i když nás také potrápily nebývalé průtrže mračen), dobře se tu vařilo a byla tu spousta dobře připraveného programu. Tábor jsme si všichni naplno užili.

01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31 32 33 34 35
36 37 38 39 40
41 42 43 44 45
46 47 48 49 50
51

Novější zápis: Zahajovací schůzka (1. 9. 2009)
Starší zápis: Závěrečné schůzky Zelené a Hnědé šestky (25.–29. 6. 2009)

Neděle 17. 1. ’21
svátek má Drahoslav

Podporují nás

Jak psát na web

Vytvořil VojťákO webuAdmin • Aktualizace: 31. ledna 2020 ve 14.26