Znak Junáka

91. oddíl Junáka Brno

Jednadevadesátka – katolický chlapecký skautský oddíl

Liliový kříž

Brigáda na tábořišti

1.–3. 5. 2003

Od obnovení existence Junáka v roce 1990 bude letos poprvé náš oddíl trávit svůj letní tábor doslova na zelené louce. Po mnoha letech strávených na vypůjčených tábořištích v Zubří (1990–1999, 2001) a v Uhřínově (2000, 2002) jsme nyní našli místo, které by se pro náš oddíl mohlo stát trvalou letní základnou. Jedná se o malebné údolíčko mezi obcemi Lesní Jakubov
a Újezd u Rosic nedaleko Brna. Nové tábořiště ovšem není pouze příležitost ke kochání se okolní přírodou. Nese s sebou také spoustu práce, kterou je třeba vykonat pro zdárný průběh táborů. Proto jsme se rozhodli, že letošní Svátek práce oslavíme tím nejušlechtilejším způsobem – prací. Předsunutá skupina složená ze členů oddílového vedení vyrazila na místo určení již večer 30. dubna. Už v autě jsme se těšili na krásný romantický večer na naší louce. Tato představa však brzy vzala zasvé. Po příjezdu jsme na místě objevili velmi početnou skupinu trempů a dalších podivných existencí. Tito lidé se zde zřejmě chystali oslavit svátek všech čarodějnic. Chystané trachtaci nasvědčovalo rožnění všelijakého masa a také přítomnost několika stříbrných sudů, jejichž obsahem zřejmě nebyla kofola. Tato část údolí vedle toho připomínala parkoviště v době dopravní špičky, protože těžko bychom po těchto lidech chtěli, aby si došli po svých. K našemu velkému údivu nechyběla ani vyřazená vojenská „vejtřaska“, která podle jednoho z přítomných občanů slouží k odvozu vyprodukovaného odpadu. Já si ovšem myslím, že sloužila leda tak k dopravě výše uvedeného materiálu. S protáhlými obličeji jsme se tedy přesunuli o dvě louky vedle, kde jsme si postavili stan a poté rovněž chtěli pálit čarodějnice. Protože se však žádné nedostavily, spokojili jsme se s opékáním špekáčků.
Druhého dne ráno dorazila skupina našich silných roverů, kterým bylo na očích jasně vidět, že se shánějí po nějaké práci. Přes den ještě přibyla vydatná posila z 26. oddílu, která v průběhu celé akce pomáhala udržovat vysokou pracovní morálku. Myslím si, že za ty tři dny se toho udělalo poměrně dost. K hlavním bodům patřily finišující práce na táborové studni a také úprava několika brodů přes potok. K občerstvujícím kratochvílím patřila např. návštěva místní kapličky či veselé večery u ohně. Plán byl nicméně splněn, a tak jsme se mohli v sobotu 3. května vydat domů. K adrenalinovým zážitkům patřil výjezd osobního automobilu VAZ 1200 strmou, jílovou a rozmoklou cestou směrem k Lesnímu Jakubovu.
Ještě jednou bych rád tímto poděkoval všem zúčastněným členům a členkám 91. a 26. oddílu za vykonanou práci a za přispění k všestrannému zdaru celé akce.

Rep

Novější zápis: Tábor „Divoký Západ“ Lesní Jakubov (6.–26. 7. 2003)
Starší zápis: Okrskové kolo Svojsíkova závodu (17. 4. 2003)

Neděle 18. 4. ’21
svátek slaví Valérie

Podporují nás

Jak psát na web

Vytvořil VojťákO webuAdmin • Aktualizace: 5. dubna 2021 ve 20.04