Znak Junáka

91. oddíl Junáka Brno

Jednadevadesátka – katolický chlapecký skautský oddíl

Liliový kříž

Nepomuk

18.–22. 8. 2003

Předně bych rád poděkoval všem, kteří se této prospěšné akce zúčastnili. Jednalo se zkrátka o pomoc knězi, kterému bylo přiděleno sice krásné působiště, Nepomuk v JZ Čechách (rodiště významného českého světce sv. Jana Nepomuckého a pradávné poutní místo), ovšem také obrovská fara arciděkanství ve velmi neutěšeném stavu, dále pět kostelů (pochopitelně s farami) v okolních vesnicích. Právě ona rozlehlá fara v Nepomuku byla předmětem naší humanitární cesty.
V počtu 11 jsme vyjeli z Brna v pondělí 18. srpna v ranních hodinách rychlíkem směr Plzeň. P. Slávek Holý nás uvítal až po svém příjezdu z pohřbu, seznámil nás s farou a pracovní náplní. Poté jsme ulehli v jedné z mnoha komnat oné velké fary a těšili se na vyklízení místností, historických svícnů, starožitného nábytku, přerovnávání uměleckých soch ztvárňujících sv. Jana a obrazů (mezi nimi i obrazy starobrněnské P. Marie Svatotomské).
Práce bylo skutečně mnoho (čištění a natírání zrezlých regálů, přestavby nábytku a podobné drobné práce). Největší oříšek však bylo vyklizení a zametení farní půdy. Z prken jsme zhotovili jakýsi tobogán, po němž byl dolů do dvora odeslán téměř celý obsah půdy. Že toho nebylo málo svědčí vzpomínky účastníků a bohatá fotodokumentace, kterou máte možnost zhlédnout. Mezi starými hadry jsme našli i lidové kroje, boty, ale také staré dokumenty, účetní knihy, socialistické publikace, velké množství propagačního katolického materiálu, železného šrotu a podobných nesmyslů. Věci jsme poctivě roztřídili a podle toho buď spálili (většina) nebo nachystali k odvezení do sběru. Poté z půdy snesli bezmála 500 kg starých fasádních barev. Půdu jsme pak zametli a odnesli více než 10 kýblů prachu.
Naše pracovní vytížení jsme však prokládali mnohými kratochvílemi: oblékání historických obleků, práce s barvou, hra na kůrní hudební nástroje z poč. 19. stol. a především koupání v nedalekém koupališti, rybníku a u pumpy. Akci jsme zakončili večer u ohně opékáním špekáčků, u kterého koncertoval na harmoniku z 19. stol. známý harmonikář Vojtěch P.
Účastníci Honza N., Šerlok, Vojťák, Očko, Kovboj, Vodík, Danka, Bára, Martina, Wiki a Katy si odváží pocit dobře vykonané práce a pomoci, ale také marnost úsilí kněze v pohraničí, vzpomínku na poloprázdné kostely a nepatrnou ochotu tamních farníků.
Za rok v Nepomuku opět nashledanou. To už ale snad ne v montérkách, ale s batohem po Šumavě.

Vodík

Novější zápis: Skautský podzim (26.–28. 9. 2003)
Starší zápis: Roverský cyklovýlet (10.–15. 8. 2003)

Pondělí 24. 1. ’22
svátek slaví Milena

Podporují nás

Jak psát na web

Vytvořil VojťákO webuAdmin • Aktualizace: 31. ledna 2021 v 7.35