Znak Junáka

91. oddíl Junáka Brno

Jednadevadesátka – katolický chlapecký skautský oddíl

Liliový kříž

Za betlémským světlem do Vídně

11. 12. 2004

11. 12. 2004 jsme se vypravili autobusem do Vídně pro Betlémské světlo. V klubovně rakouských skautů si vždy po příjezdu krátce odpočineme, náš rakouský bratr-skaut Leo už má připravené mapy Vídně, poradí kudy a jak se kam dostat a my vyrážíme k místu předávání. Cesta vede třeba přes stále plný Hofburg nebo přes vánoční trhy u radnice nebo přes střed města, okolo dómu sv. Štěpána a obřího adventního věnce. Letos nás cesta zavedla do evangelického kostela sv. Pavla. Malý kostel byl rázem plný až po střechu, jak se v něm tísnily skautské delegace z celé Evropy. Záhy bylo přineseno i Světlo, rozdáno všem zájemcům a letos poprvé i zástupcům Jižní Afriky. Letos ho ve speciálních kahanech přivezla 13letá Elke. Ještě poslední foto na památku s Elke a vyrážíme směrem k autobusu. Ten nás veze kolem překrásně osvětlené radnice až na hranice a do Mikulova, kde byla „povinná“ zastávka pro tisk a pak už nás hodný pan řidič zavezl až na Mendlovo náměstí, kde už byl velký zájem ostatních médií o v pořádku dovezené Betlémské světlo.
19. 12. 2004 pak skauti předali svůj vzácný dar na Petrově do rukou otce biskupa, od nějž si pak Betlémské světlo převzali zástupce města a občané města Brna.

Teti

Novější zápis: Silvestr v Havlíčkově Borové (28. 12. 2004 – 1. 1. 2005)
Starší zápis: Mikulášská besídka (5. 12. 2004)

Úterý 6. 12. ’22
svátek má Mikuláš

Podporují nás

Jak psát na web

Vytvořil VojťákO webuAdmin • Aktualizace: 8. prosince 2022 v 0.44