Znak Junáka

91. oddíl Junáka Brno

Jednadevadesátka – katolický chlapecký skautský oddíl

Liliový kříž

Skautská pouť

22.–23. 4. 2005

Tradičně, vždy kolem svátku sv. Jiří, patrona skautů, pořádá diecézní duchovní rada skautskou pouť, tentokrát byl cílem Vranov u Brna. Už od pátku 22. 4. se sem sjížděli starší skauti a skautky, aby si vyslechli zajímavé přednášky . Nejprve o rytířském ideálu, poté se dozvěděli zajímavé informace o magii, okultismu, léčitelství a spiritismu. Na závěr si vyslechli přednášku o opravdové službě – misiích v Kazachstánu a jinde.
V sobotu 23. 4. za krásného počasí. se vydalo ze tří stran k tomuto poutnímu místu více než 40 různě velkých skupinek skautů, skautek, vlčat i světlušek. Na začátku své cesty – v Ořešíně, v Adamově a v Kuřimi, obdržela každá skupinka mapu, čtvrtku papíru a pokyny, kterými se měla během svého putování řídit. Téma letošní hry bylo „Tajemství zákona dávných Druidů“. Z pěti ctností (Vděčnosti, Přátelství, Odpuštění, Naděje a Skromnosti) si každá hlídka vybrala tu, která ji nejvíce oslovila. Cestou si potom mohli vyzkoušet básnické či literární nadání i smysl pro grafický projev, když tuto ctnost vtělili do básně (vlčata a světlušky), do příběhu (ti starší) a do lepené mozaiky, kterou skládali z různobarevných kousků papíru. A že některá díla byly vskutku unikátní! V okolí Vranova potom na sedmi stanovištích prověřili svůj důvtip (řešení hlavolamů a hádanek), znalost české historie, tělesnou zdatnost na překonávání lanových nástrah, svoji šikovnost při zapalování svíček, protrénovali svůj odhad či kvalitu chuťových pohárků. Všude se získávaly body, aby nakonec mohlo být vše sečteno a ohodnoceno. Vyhlášení výsledků ale nebylo hlavním cílem. Tím bylo setkání skautů a skautek všech věkových kategorií z Brna i z bližšího či vzdálenějšího okolí a jejich prosba o požehnání, sílu a pomoc na svém skautském putování při mši svaté. A toto vše asi tři stovky účastníků obdrželi. Proto příští rok přijedou na skautskou pouť zase.
Závěrem bych chtěl poděkovat těm, kteří tento krásný víkend připravili, především řečkovickému středisku, kterému pomáhali roveři a rangers z našeho střediska. Díky!

Vašek

Novější zápis: Luňácký cyklovýlet kolem přehrady (22. 5. 2005)
Starší zápis: Okrskové kolo Svojsíkova závodu (9. 4. 2005)

Sobota 20. 8. ’22
svátek slaví Bernard

Podporují nás

Jak psát na web

Vytvořil VojťákO webuAdmin • Aktualizace: 20. srpna 2022 v 7.42