Znak Junáka

91. oddíl Junáka Brno

Jednadevadesátka – katolický chlapecký skautský oddíl

Liliový kříž

Středisková pouť na Vranov

16. 10. 2005

V neděli 16. 10. 2005 jsme se vydali na pouť na Vranov. Dojeli jsme do Útěchova a odtud jsme šli pěšky. Po cestě jsme hráli hru Růženka. Hlavním bodem programu byla mše svatá v kostele na Vranově, na které jsme ministrovali. Potom jsme odešli na novou střediskovou základnu, kde jsme hráli hru, při které se musel míček po šátcích dopravit jednou kolem základny. Následovalo seznamování, zpívání a povídání u ohně, u kterého jsme se ohřáli. Nakonec jsme odjížděli autobusem, do kterého jsme se málem nevešli.
Účast z družiny Luňáků: Všezňa, Cvrček, Čára, Myšák, Žižka, Medvěd, Fanek

Všezňa

Novější zápis: Brigáda ve Valdíkově (28.–29. 10. 2005)
Starší zápis: Brnem, jak ho neznáme (15. 10. 2005)

Středa 26. 6. ’19
svátek slaví Adriana

Příští oddílová rada bude v pondělí 2. 9. 2019 v 18:30 hod. v klubovně na Mendláku.

Podporují nás

Jak psát na web

Vytvořil VojťákO webuAdmin • Aktualizace: 24. června 2019 ve 20.06