Znak Junáka

91. oddíl Junáka Brno

Jednadevadesátka – katolický chlapecký skautský oddíl

Liliový kříž

Tygří výlet do Adamova

21. 10. 2006

Dne dvacátého prvého, v měsíci desátém, 2006 let po narození Krista vydala se družina Tygrů na svůj výlet. Jsouce dohodnuti na času a místu, kde se potkají, sešli se v míru a pokoji dvě hodiny po úsvitu na místě, odkud se oceloví oři vydávají na své poutě do širého světa. Bylo nás čtvero – já, Hroch, Petr a jako host Vojtěch Dobešovic. A vyrazili jsme. Po svízelích vlastních každé cestě dorazili jsme do městyse, jež se zove podle prvního muže, Adamov. Zde hledajíce správnou cestu jsme téměř zabloudili, avšak bystrý úsedek Vojtěch nás vyvedl z hlubin bludiště betonových krychlí. Cesta pak ubíhala poklidně a my jsme se kochali nezměrnou krásou podzimní krajiny. Šli jsme do kopce i skopce, po rovině i po hrbolech. Posléze jsme dorazili k pomníku našeho největšího básníka, tvůrce Máje, Karla Hynka Máchy. Zde jsem se chopil příležitosti a seznámil svoji družinu s dílem i životem onoho velikána. I znovu jsme vyrazili na cestu. Cestu nám barvilo slunce, jež svými paprsky prozařovalo klenbu, kterou nad námi tvořily stromy svým barevným listím. Zahrnuti krásou ze všech stran probíjeli jsme se vpřed závějemi rudého a žlutého listí. Naše kroky směřovaly do malebné vesničky Babice, kde jsouce okouzleni jejich jablky jsme nějaká pozřeli. A dál pak do města, kteréžto má jméno bíle jako padlý sníh. Jeho okolí oplývalo krásou podzimního období a zapadající slunce se s námi smutně loučilo na naší pouti. Naposledy prozářilo duhovou klenbu stromů, naposledy zavířilo listí v jeho paprscích a my jsme museli svůj výlet ukončit. Dojeli jsme tam, kde naše putování začalo, smutni sice, že výlet končí, však také veselí, neboť v našich myslích zůstala vzpomínka na barevné listí.

Hyt

Novější zápis: Vlčácká návštěva hřbitova (30. 10. 2006)
Starší zápis: Výlet družiny Svišťů a družiny Ostřížů (15. 10. 2006)

Úterý 18. 5. ’21
svátek slaví Nataša

Podporují nás

Jak psát na web

Vytvořil VojťákO webuAdmin • Aktualizace: 17. května 2021 v 16.07