Znak Junáka

91. oddíl Junáka Brno

Jednadevadesátka – katolický chlapecký skautský oddíl

Liliový kříž

Středisková pouť na Vranov

15. 10. 2006

Dne 15. 10. 2006 se uskutečnila středisková pouť na Vranov. Na srazu u Lipska jsme se sešli jenom čtyři. Nastoupili jsme do x25 a … no prostě jsme dojeli do Útěchova, odkud jsme šli pěšky. Po cestě jsme hráli různé slovní hry a především jsme zkoušeli Krtka z morseovky. Cestou jsme potkávali různé skupinky a poněvadž jsme nevěděli přesně, kde je sraz, tak jsme se nalepili na jednu skupinku. Když jsme tam došli, tak tam ještě nikdo nebyl, a tak jsme si házeli s ufem. Když jsme se všichni slezli (což trvalo dost dlouho), začala nám Potápka říkat úvod a pravidla pozdější hry. Byli jsme taky rozděleni do družstev. Potom byla mše, kde jsme my Luňáci jako vždy ministrovali. Místní kněz nám sice chtěl ukázat cosi v podzemí (už si ale nepamatuju, co to bylo), ale my jsme spěchali na už zmiňovanou hru a tak se nic nekonalo. Tak jsme tedy došli na skautskou základnu, kde jsme měli ¼ hodiny na to , abychom se najedli. Následně dostalo každé družstvo název nějakého státu (moje skupina bylo Japonsko). Potom to začalo. Museli jsme chodit po stanovištích a plnit úkoly. Za každý splněný úkol jsme dostali takový papírek s nápovědou. Po skončení této části hry jsme museli vyluštit tajenku a to pomocí nápověd, které jsme na každém stanovišti získali. Měli jsme vyluštit: Robert Baden Povell. Už nevím, kdo vyhrál, ale my jme byli 4.–5. Potom jsme všichni začali odcházet. Naštěstí nám přijel osobní autobus, a tak jsme klidně dojeli do Brna.

Čára

Již v sobotu odpoledne se sešlo několik málo obětavců z oddílů našeho střediska na základně na Vranově, aby zde trochu pomohli při přípravě dřeva na zimní topnou sezónu. Po práci odjeli do Králova Pole, kde se ve zdejším kostele zúčastnili slavení mše svaté za doprovodu rockové hudby. Zde již bylo našich roverů a rangers daleko více, po mši se večer všichni přesunuli na základnu na Vranov, kde prožili krásný večer.
V neděli 15. 10. ráno se na různých místech Brna začaly scházet jednotlivé družiny našeho střediska, aby se vydaly na tradiční střediskovou pouť a setkání na Vranov. Po slavnostním zahájení na okraji Vranova jsme se odebrali na mši svatou, při které jsme si zazpívali liturgické písně za doprovodu hudebníků z našich oddílů. Po mši sv. jsme se přesunuli na naši střediskovou základnu v lesích nad Vranovem. Zde byla zahájena velkolepá hra pevnost Boyard, inspirovaná oblíbenou televizní soutěží družstev. Všichni členové střediska, rozděleni do 12 družstev, získávali jednotlivé indicie, aby pak mohli otevřít bránu k pokladnici a po určitý časový úsek hromadit svůj majetek.
Myslím, že se celá pouť i následující hra všem účastníkům líbila. A tak velký dík si zaslouží jistě všichni ti, kdo se na přípravě a průběhu celé akce podíleli.

Vašek Procházka

01_stred_vranov_2006 02_stred_vranov_2006 03_stred_vranov_2006 04_stred_vranov_2006 05_stred_vranov_2006
06_stred_vranov_2006 07_stred_vranov_2006 08_stred_vranov_2006 09_stred_vranov_2006 10_stred_vranov_2006
11_stred_vranov_2006 12_stred_vranov_2006 13_stred_vranov_2006

Novější zápis: Výlet družiny Svišťů a družiny Ostřížů (15. 10. 2006)
Starší zápis: Výlet ostřížů na Hády (14. 10. 2006)

Čtvrtek 8. 12. ’22
svátek má Květoslava

Podporují nás

Jak psát na web

Vytvořil VojťákO webuAdmin • Aktualizace: 8. prosince 2022 v 0.44