Znak Junáka

91. oddíl Junáka Brno

Jednadevadesátka – katolický chlapecký skautský oddíl

Liliový kříž

Nalezen starý táborový deník!

9. 10. 2010

Když jsem se svými vlčaty navštívil během letošního táborového puťáku v Jasenici místo, kde před 62 lety – v roce 1948 měl v bývalé cihelně náš oddíl svůj letní tábor (– viz historie našeho oddílu), seznámil jsem se tam s paní Jeřábkovou, současnou majitelkou tohoto objektu. Ta nám sdělila, že při úklidu půdy v domku cihelny, který její rodině nyní slouží jako rekreační chalupa, nalezla mezi trámy deník pravděpodobně jednoho z účastníků tehdejšího tábora. Samozřejmě jsem o něj hned projevil zájem a tak jsem ji po domluvě v Brně navštívil a ona mi skutečně deník předala. Již první pohled do stránek notýsku mě ujistil, že se jedná o poznámky, pocházející skutečně z tábora roku 1948. Historky, které jsem znal jen z dochovaných magnetofonových nahrávek vyprávění pamětníků, jsem si nyní pročítal ze zažloutlých stránek. Jen jsem z textu nevyčetl, kdo to tu svoje paměti tužkou den po dni zapisoval. Telefonuji bratru Šlupkovi – jednomu z prvních členů našeho oddílu a účastníkovi onoho tábora, předčítám mu do telefonu zápisky – o on už mě směřuje k pravděpodobnému autorovi: to by mohl být jedině Marťan – Jiří Skalický. Ze staré registrace získávám jeho adresu i telefon – vše kupodivu stále platné – a už hovořím s údajným autorem. Na deníček si už nevzpomíná, ale zážitky z tábora mi líčí, jako by to bylo včera. Domlouváme hned osobní setkání. Je bratr Marťan skutečně autorem deníčku?

V sobotu 9. 10. se konečně s bratrem Marťanem setkávám. Koukne na deníček – „opravdu, to je moje písmo, a tady, jo, to jsem tenkrát nachytal kapry pro celý tábor“. Ano, po více než 62 letech se vrací táborový deník do rukou svého autora. Povídáme si o našem oddíle, ukazuji mu na počítači fotky z naší historie – „vidíš, tady to jsem já na táboře v Jasenici ve stříbrném dole“, mimo jiné si také upřesňuji některé informace z dějin našeho oddílu. Na konec návštěvy mi bratr Marťan věnuje svoji slibovou lilku z roku 1945 (původně byl v 13. oddíle, do Jednadevadesátky přešel až v září 1946 po nábídce otce Václava Razika). A ještě jednu památku na bratra Marťana máme už nyní v naší klubovně. Onu do mědi vytepanou skautskou lílii, která visí nad vchodem do prostřední klubovny, věnoval Marťan Fakirovi k 50. výročí založení oddílu v roce 1996.

Vašek

01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15

Novější zápis: Střediskové setkání na Vranově (17. 10. 2010)
Starší zápis: Třídenní výlet do Ochozu u Brna (8.–10. 10. 2010)

Pondělí 25. 1. ’21
svátek slaví Miloš

Podporují nás

Jak psát na web

Vytvořil VojťákO webuAdmin • Aktualizace: 31. ledna 2020 ve 14.26