Znak Junáka

91. oddíl Junáka Brno

Jednadevadesátka – katolický chlapecký skautský oddíl

Liliový kříž

Zemřel bratr Fakir

18. 11. 2010

Dne 17. listopadu 2010 zemřel ve věku nedožitých 88 let v nemocnici u Milosrdných bratří bratr Jindřich Němec – Fakir, zakladatel a čestný vůdce našeho střediska a zakladatel a dlouholetý vůdce 91. oddílu.

Je příkladem pro nás pro všechny, od mládí pracuje s mládeží, v roce 1946 zakládá naši Jednadevadesátku, od té doby žije skautingem po celý žívot. Dokonce i v dobách jeho zákazu hledal vždy cesty, jak pracovat skautskými metodami s mládeží, za což sklízel nejen vděk kluků, ale i předvolánky k výslechu na policii. Po obnovení skautingu v roce 1968 se opět vrhá do skautské práce, obnovuje 91. oddíl, od jara 1969 vede i 1. středisko Řehoře Mendla. Po dalším zákazu v roce 1970 po osobní konzultaci s Tátou Plajnerem pracuje s oddílem dál pod hlavičkou Pionýra, postupně se však šrouby utahují, kontroly vyšších složek Pionýra jsou čím dál častější a jejich spokojenost s ideovou náplní u oddílu stále menší, musí svoji práci s mládeží přerušit, aby ji „nekazil“. V roce 1990 s novým elánem rozjíždí práci 91. oddílu i 1. střediska, pomáhá založit 2. okrsek. Pracuje v Brněnské radě, všude tam, kde je to třeba, radí, pomáhá, organizuje, přikládá ruku k dílu. Členové 1. střediska, střediska, o které se tolik zasloužil, mu jako projev svého uznání udělili na svém sněmu 19. února 2004 titul Čestný vůdce 1. střediska.

S bratrem Fakirem jsme se rozloučili při mši sv. u sv. Jakuba v sobotu 27. 11. 2010 v 11.00 hod.

Bratře Fakire,
dovol, abych ti za nás všechny poděkoval já, ten, kterého jsi před mnoha lety vedl na schůzkách vlčat. To ty jsi mi dal tehdy na krk žlutý šátek, připjal na srdce slibového vlčka. A také jsi byl u toho, když jsem skládal skautský a činovnický slib.
Už od svých studentských let ses věnoval mládeži, potom v roce 1946 jsi byl přemluven o. Václavem Razikem, abys vedl nově založený skautský oddíl, naši Jednadevadesátku. Jak ses mi kdysi svěřil, o skautingu jsi tehdy moc nevěděl, a právě proto ses s obrovským úsilím snažil získat co nejvíce skautských znalostí, abys je potom mohl předávat dalším.
Skautingu a jeho principům – službě Bohu, bližním i práci na sobě jsi zůstal věrný celý život. Neodradily Tě těžkosti, nepochopení, výslechy estébáků. Byl jsi pro nás vzorem svým nasazením a elánem při vedení oddílu, našeho střediska i při práci v Brněnské radě.
U Tvé rakve jsme se sešly všechny generace – Tvoji vrstevníci, Tvoji žáci i žáci Tvých žáků. Přišli jsme se s Tebou rozloučit a poděkovat Ti za všechno, co jsi nám za svého života dal.
A věřím, že již nyní můžeš radostně volat se svatým Pavlem: Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. Ano, nyní je pro Tebe připraven věnec spravedlnosti, který Ti připravil Pán, spravedlivý soudce.

Bratře Fakire, díky za všechno!

Vašek Procházka, Fakirovo vlče.

1946-03 1947-06 1949-08 1949-08-1 1968-12-13
1969-08 1970-08 1991-12-23 1999-04-10 2004-02-19
2006-05-13 2006-05-13-1 2006-05-13-2 2010-11-27, 1 2010-11-27, 2
2010-11-27, 3 2010-11-27, 4 2010-11-27, 5

Novější zápis: Ostříží výlet do Ochozu (20. 11. 2010)
Starší zápis: Výlet Hnědé šestky do Soběšic (13. 11. 2010)

Sobota 20. 8. ’22
svátek slaví Bernard

Podporují nás

Jak psát na web

Vytvořil VojťákO webuAdmin • Aktualizace: 20. srpna 2022 v 7.42