Znak Junáka

91. oddíl Junáka Brno

Jednadevadesátka – katolický chlapecký skautský oddíl

Liliový kříž

Víkendovka družiny Svišťů do Ostrova u Macochy

23.–25. 9. 2011

V pátek odpoledne ve čtyři hodiny jsme vyjeli vlakem do Blanska a od tam autobusem do Ostrova u Macochy, kde jsme se ubytovali na nám dobře známé faře. Vybalili jsme si věci a před setměním si zahráli venku za vesnicí hru. Na večeři jsme si na dvoře grilovali klobásy. Páteční den byl zakončen venkovní šifrovací hrou s úvodem do celoroční hry. V sobotu jsme ráno udělali snídani do postele a vydali se na výlet do okolních jeskyní. Šli jsme přes Cikánský závrt ke Kalvodovu kříži, kde jsme odbočili k jeskyním Piková Dáma, Stará Rasovna, ke zřícenině hradu Holštejn a pod ním do jeskyní Hladomorna a Holštejnské. Po cestě jsme viděli vyschlé koryto říčky Bílá voda a její ponor Nová Rasovna, do kterého jsme se z části podívali. Vzhledem k tomu, že jsme každou jeskyni několikrát prolezli, nestihli jsme návštěvu Slopsko-šošůvských jeskyní. Odpoledne po návratu jsme se naobědvali a odpočívali při hře pokeru. V podvečer jsme pekli perníčky na sbírku Postavme školu v Africe, které se zúčastníme. V podvečer začala venkovní bojová hra s flusačkami. Večer jsme tentokrát zakončili malým barem, při kterém mohli kluci utratit za dva dny získané hrací peníze. V neděli jsme šli v devět na mši do místního kostela. Po návratu jsme se sbalili a zahráli tradiční Sviští hru O Hrníček. Po této bojovce jsme vyklidili faru a zavčas se naobědvali, protože po druhé hodině nás měli na faře vystřídat mentálně postižené děti a děti z dětského domova.
Honza také napsal svůj zápis a malůvku.

Pextr

Když jsme se sešli v pátek 23. září na Hlavním nádraží, bylo nás celkem osm, jestli jsem se nepřepočítal. Nejdříve jsme jeli vlakem a pak autobusem, cestou se nic zvláštního nestalo. Po výstupu z autobusu jsme šli na ostrovskou faru, kde jsme se zabydleli, najedli atd… Poté jsme šli dobývat přístav ve formě hry, ve které šlo ukrást co nejvíc lístečků, zatímco vás chytali celníci, zombíci a kdo ví co ještě. Poté jsme šli do fary o navečeřeli jsme se. Po večeři jsme chtěli hrát poker, ale našli jsme vzkaz. Museli jsme získat tři indície, abychom dostali truhlu s čokoládovými penězi. Tu jsme získali a šli jsme do fary, kde nás vedoucí uvítali do celoroční hry. Další den jsme měli výlet do jeskyní a vyrábění kuliček do flusaček, se kterými jsme pak hráli bitku. Večer jsme hráli poker. V neděli jsme se nasnídali a začali balit a uklízet faru. Po nás měli přijet nějací lidé. A tak jsme uklízeli a až jsme uklidili, tak jsme odešli na zastávku autobusu. Pořídili jsme družinovou fotku a odjeli jsme autobusem, pak jsme přestoupili na vlak a odjeli do Brna, kde jsme se rozešli.

Honza

2011-09-24,  1 2011-09-24,  2 2011-09-24,  3 2011-09-24,  4 2011-09-24,  5
2011-09-24,  6 2011-09-24,  7 2011-09-24,  8 2011-09-24,  9

Novější zápis: Cyklistický výlet družiny Svišťů (28. 9. 2011)
Starší zápis: První výlet vlčat (17. 9. 2011)

Sobota 23. 1. ’21
svátek slaví Zdeněk

Podporují nás

Jak psát na web

Vytvořil VojťákO webuAdmin • Aktualizace: 31. ledna 2020 ve 14.26