Znak Junáka

91. oddíl Junáka Brno

Jednadevadesátka – katolický chlapecký skautský oddíl

Liliový kříž

Náš Mikuláš na stránkách Zpravodaje

24. 1. 2012

V novém – lednovém vydání Zpravodaje městské části Brno-střed vyšel na páté straně článeček o návštěvě skautů a skautek našeho střediska v Léčebně dlouhodobě nemocných na Červeném kopci:

Skauti přišli spolu s Mikulášem za dlouhodobě nemocnými

V neděli 4. prosince měli v Léčebně dlouhodobě nemocných na Červeném kopci zvláštní návštěvu. Večer tu totiž zaklepal na dveře sám svatý Mikuláš. Doprovázen andělem, čertem a skauty, rozdával pacientům za zpěvu koled drobné dárečky, které jim vyrobili skauti a skautky střediska Řehoře Mendla. Mikuláš nezapomněl ani na sestřičky, které se tu o pacienty obětavě starají, a tak byl tento večer snad pro pár lidí o něco radostnější – pro některé z nečekané návštěvy Mikuláše, pro skauty z pocitu vykonaného dobrého skutku.
Skauti ze střediska Řehoře Mendla přišli dlouhodobě nemocné stejným způsobem podpořit i předchozí rok.

Vašek

Zpravodaj

Novější zápis: Sviští šifrovací schůzka (25. 1. 2012)
Starší zápis: Výlet Lišáků na Květnici (21. 1. 2012)

Sobota 17. 11. ’18
Mahuléna, Den boje za svobodu a demokracii

Oddílová rada bývá druhé pondělí v měsíci
v 18.30 hod. v klubovně na Mendláku, příští je 10. 12. 2018.

Podporují nás

Jak psát na web

Vytvořil VojťákO webuAdmin • Aktualizace: 15. listopadu 2018 ve 21.23