Znak Junáka

91. oddíl Junáka Brno

Jednadevadesátka – katolický chlapecký skautský oddíl

Liliový kříž

Tábor v Uhřínově

29. 6. – 20. 7. 2012

Tak už je náš letní tábor za námi! Letos jsme byli výjimečně na pronajatém tábořišti v Uhřínově. Táborová hra nás zavedla do doby objevování nových námořních cest, pluli jsme podle nalezeného deníku s posádkami lodí Vasco da Gamy do Indie, kde jsme, jak jinak, nakonec nalezli také velký poklad. Tábor však nebyla jen hra, učili jsme se zde samostatnosti, mnoha dovednostem, někdy i troše odříkání, prožili chlad i krásu nočních hlídek, služby v kuchyni, puťáky po blízkém i dalekém okolí, soutěže ve sportovních i skautských disciplínách, někteří z nás zde v záři ohně složili svůj vlčácký či skautský slib.
V roce, kdy slavíme sto let českého skautingu, jsme si na našem táboře při zapalování táborového ohně toto výročí připomněli, vždyť přesně před sto lety podobný táborový oheň na prvním táboře českých skautů ve vorlovských lesích v červenci 1912 zapaloval A. B. Svojsík.

Děkuji tímto všem, kdo se zasloužili o zdárný průběh této velké táborové plavby – autorům hry Woodymu a Shampymu, vrchnímu kuchaři Pextrovi, ranhojiči Vojťákovi, správci lodní pokladny Repovi, dalším lodním důstojníkům i celé posádce, díky kterým jsme dopluli do cíle.

Pro ty zvídavé zveřejňuji stránky lodního deníku, který v průběhu tábora psala posádka lodí. A jak už to někdy bývá, některé dny pro naprostou vyčerpanost posádky nebyly ani zaznamenány, proto je zde nenajdete. Ale i tak tyto zápisy stojí za přečtení.
A jelikož písmo některých je obtížně luštitelné, postupně zde budu níže napsané stránky lodního deníku přepisovat:

1. den

Prvního dne jsme někteří Svišti byli na stavěčce. Ti, kteří byli v táboře, dokončovali práce. Mimochodem na stavěčce byli Woody, Shampy, Lukáš a já. Jak jsme dokončovali práce a vtom v 10.15 hod. přišli vlčata, skauti a zbytek Svišťů: Martin, Honza, Emil. Vašek zavelel, aby byl nástup. Nástup byl za náma a začali se vybalovat. Tak jsem obcházel stany, kdo se zabydlel a kdo ne. Po chvíli nás svolali na první etapu celotáborové hry. Shampy a Pextr měli na sobě srandovní kostýmy mořeplavce. Etapa byla o tom, že jsme se rozdělili do pěti skupinek. Bylo to tak: v lese byli lístečky, které měly barvu skupinky, které měly na sobě jména. Moje skupinka se jmenovala Victoria, na mapě na druhé straně byl bod. Tento bod vyznačoval druhý úkol. Měli jsme najít deník. Poté nás čekal táborový oheň. Janek si vzal ještě 2 lidi a udělali táborák. Večer Ondra se oblékl jako Poseidon a měl trojzubec a tím to zapálil a poté až zhasl oheň, tak jsme všichni šli…spát.
Čert – Svišti

2. den

Druhý den tábora pro mě začal brzkým vzbuzením hlídkou, protože jsem měl službu v kuchyni. Pro ostatní začal den sice budíčkem, ale také bez rozcvičky, protože byla neděle. Kvůli službě v kuchyni jsem se dopoledne nemohl zúčastnit „akce Z“, což bylo dělání práce jednotlivými družinami. Někdy před obědem se celý tábor vypravil na mši do Uhřínova, která se konala v krásném malém kostelíku. Já jsem ale mši mohl vnímat pouze sluchem, jelikož jsem celou mši seděl za širokým sloupem. Po obědě, na který byl smažený sýr s bramborami, nás Vašek poučil o bezpečnosti a ochraně zdraví a s nově nabytými nebo obnovenými vědomostmi jsme mohli dokončit akci Z. Jelikož bylo vedro, šli jsme se také odpoledne koupat. Teplé počasí nás však opustilo večer, když se přihnala obrovská bouřka. Vítr se opíral do stanů a blesky lítaly přes oblohu. Tři blesky byly dokonce tak ohromné, že jejich bílý záblesk viděl člověk jasně i přes zavřené oči a krátce po nich následoval hrom dunící celou zemí, který vytrhl spícího Toma Vaverku ze spánku. V průb bouřky jsem ale usnul a tím pro mě den skončil.
Prkno – Lišáci

Jako obvykle nám k budíčku hrála příjemná hudba vycházející odkudsi z neznáma a my si hned uvědomili, že ráno je již tu. Po obvyklém a klasicky zdlouhavém a nudném nástupu jsme se odebrali k nádobám s předpřipravenými bramborami, které jsme ač neradi museli oškrábat. Jelikož dnešní den připadl na neděli, odebrali jsme se všichni do Uhřínovského kostela. Ještě před odchodem započala akce „Z“ neboli oddílové práce. My jsme vyfasovali stojany na barely. Hurá. Všechny přežily zatěžkávací zkoušku, a to udržení Čerta. Po kostele se dokončily práce a poté jsme pojedli smažené sýry s bramborem. Jelikož pyl parný den, šli jsme se koupat do nedalekého rybníka. My Svišti jsme měli problém se sehnáním 18+ osoby, ale nakonec vše dobře dopadlo. Po koupání jsme si vyslechli Bezpečnostní přednášku, která dopadla, jak konstatoval Vašek, „jako když hážeš perly sviním“. Jestliže nějaká družina, my ne, nestihla akci „Z“, vše nakonec dne musela dodělat a předat táborovému. Zbytek dne a noci, až na bouřku, proběhl v klidu. Všechny stany Svišťů byly vyplaveny.
Lukáš W. – Svišti

3. den

Ráno jsem se vzbudil a rozespalý jsem šel na rozcvičku. Po rozcvičce byla snídaně, ke které byly chleby. Poté byl nástup a a hned po něm etapová hra o Kanárských ostrovech – byla super. Přišla svačina a námořnická akademie, kde byly čtyři stanoviště: GPS, zdravověda, uzlování, rostliny. Námořnická akademie byla dopoledne i odpoledne, na oběd byly knedlíky s povidly. Poté byl družinový program, kde jsme vybírali trasu na celodenní výlet, který proběhl následující den. Když ještě zbýval čas, plnili jsme stezky. Ne večeři byly párky.
Honza B. – Svišti

Ráno jsem se probudil do krásného slunečného dne. Dali jsme si dobrou snídani a poté byl nástup, kde jsme se dozvěděli, co je na programu:CTH, pak námořnická akademie a nakonec družinový program, ve kterém jsme si zahráli špačka a naplánovali si trasu na jednodenní výlet, snad se nám podaří. Večeře byla také dobrá a za 15 minut nástup. Nastává večer a vlčata mají večerku a skauti až za 30 minut. Dobrou noc!
Venda P. – Ostříži

4. den

Výlet. Třetího dne jsme se rozhodli, že půjdeme na výlet na zříceninu hradu Templštejn. Čtvrtého dne jsme výlet uskutečnili. Od tábora jsme vyrazili na jih a snažili se dostat co nejkratší naplánovanou cestou k Templštejnu. Složitá cesta nastala, když jsme museli jít kolem smrků a kopřiv. Přešli jsme je a došli až k Templštejnu. Bohužel ale neviděli jsme nic zvláštního. Očekávali jsme víc. Ale šli jsme dál. Došli jsme až do vesnice, kde jsme doplnili pití. S plnými batohy jsme pokračovali do tábora. Začínal silný vítr a my jsme pokračovali stále dál a dál. Nakonec jsme potkali třešeň a najedli se. Šli jsme do tábora a dokončili cestu na latrínách.
Jakub S. – Lišáci

Družinový výlet Svišťů. V úterý 3. 7. 2012 jsme jako družina Svišťů vyrazili z tábora kolem devíti hodin. Namířili jsme do Uhřínova, kde jsme se museli vrátit zpátky na žlutou turistickou značku, která byla nedaleko tábora. Po hodině cesty jsme konečně došli do Nového Jelečkova. Tam jsme se nasvačili a pokračovali, avšak dlouho jsme nešli. Narazili jsme na třešně a říkali jsme si: „to by byl hřích je tu nechat shnít“. Najedli jsme se dosyta a pokračovali polní cestou přes Vlčatín do Oslavičky, kde jsme se naobědvali. Po obědě jsme pokračovali dál do Oslavice a po cestě jsme se zastavili u pomníku za padlé partyzány v 2. světové válce. V Oslavici jsme doplnili zásoby vody a namířili si to do Balinského údolí. Zastavili jsme se na rozcestí s křížem a se studánkou, kde následoval naučný program. Po chvíli jsme potkali Ostříže, kteří po chvíli šli dál. Po naučném programu jsme pokračovali dál. Po cestě nás zastihl vydatný déšť. Šli jsme cestou necestou do Uhřínova a nakonec do tábořiště.
Martin V. – Svišti

Jednodenní výlet Ostřížů. Výlet jsme zahájili pokřikem a potom už jsme šli po žluté směrem na Nový Telečkov. V Novém Telečkově vedení trasy převzal Venda a pod jeho vedením jsme došli do Vlčatína ke kapličce, kde jsme si dali malou svačinku. Pak už jsme pokračovali do Rudíkova ke kostelu, kde jsme si dali jablka. Poté jsem si vzal mapu já a šli jsme po zelené směr Hodov. Šli jsme cestou, která nebyla zaznačená na mapě, ale hned jsme z ní sešli na tu správnou. Z Hodova jsme šli ještě 1 km do lesa, kde jsme se naobědvali. Mezi tím, co jsme obědvali, Klíště furt něco mlel o NHL. Až jsme dojedli, tak jsme se vydali směr tábor. Prošli jsme Mořickým údolím, kde jsme skákali asi 0,5 km po kamenech. Pak jsme dorazili do Oslavice, kde jsme nabrali vodu a pokračovali dál. Cestou jsme našli hrášek, jahody a borůvky. Za Oslavičkovu jsme potkali Sviště, ale hned jsme šli dál. Najednou nás přepadla bouřka, ale Janek našel jeskyňku, do které jsme se schovali. Pak jsme znovu viděli Sviště, kteří šli v dešti, tak jsme na ně zavolali, až se jdou schovat za náma. Až přestalo pršet, tak jsme šli do tábora.
Kuře – Ostříži

Jednodeňák Hnědé šestky. V úterý 3. července jsme vyrazili kolem jídelny nahoru do lesa. Došli jsme do Balin. V Balinách jsme se vykoupali. Pak jsme měli jít stavět hráze, ale déšť nám to překazil a tak jsme šli do tábora. Ještě byly 4 blesky a abychom se nelekli, tak jsme si vyřezávali loďky z borovice. Tam, kde jsme se schovali, byla zastávka.
Petr P. – Hnědá šestka

5. den

nácvik rozdělávání ohně po dešti, etapa CTH, družinový program – orientace, uzly, odhady, turbánky, uzly, přednáška o historii oddílu – žel, bez zápisu

6. den

Ráno ve čtvrtek 5. 7. 2012 jsme se vzbudili a vyrazili na rozcvičku. Poté jsme si uklidili a šli na modlitbu. Pak jsme šli na snídani a byli chleby s vajíčkem a vedle chleba s marmeládou. Pak jsme se oblékli do krojů a šli na nástup. Po nástupu jsme šli na družinový program a pak na mši. Byl svátek Cyrila a Metoděje. Po kostele byla svačina a dokončení družinového programu. Na oběd byla čína. Po obědě bylo koupání a pak ňáká soutěž o arašídy a Milku. Byly to otázky křesťanské, mohli jsme si vybrat, jak těžké chceme. Nejlehčí byla za sto bodů, střední za tři sta bodů a nejtěžší za pět set bodů. Potom byla večeře a na ni chleba se salámem. Po večeři se rozdávaly arašídy a Milka. Pak byl nástup a po té oheň, u kterého jsme zpívali písničky.
Jirka B. – Hnědá šestka

Den šestý byl zrána studený. Následovalo vstávání a rozcvička. Snídaně byla krátká a nástup hned po ní. Poté podle denního rozkazu byl družinový program. V programu jsme měli za úkol odhadovat vzdálenosti. Po programu jsme šli do Uhřínova na mši. Po mši jsme se vrátili do tábora. Jak jsme se vrátili, tak jsme se naobědvali a šli se koupat. V rybníku jsme hráli hru o césarův trůn. Po hře jsme odešli zpět. Měli jsme poté biblický kvíz. Všem nám dávali otázky Pepa a Vašek. V 1. družstvu jsem byl já atd a 2. tým, Nakonec vyhrál 2. tým a dostali odměnu. Už se volalo na modlitbu a večeři a šli spát.
Čert – Svišti

Na družinovém programu jsme se Ostříži a Svišti učili odhady výšky a dálky. Lišáci dělali stezku. Pak jsme šli na mši svatou – bylo Cyrila a Metoděje do Uhřínova. Pak jsme měli biblickou soutěž. Rozdělení do skupin A a B. Byli tam otázky např. synové Adama a Evy, kde Mojžíš dostal Desatero božích přikázání nebo kolik lahví vína bylo v Káni Galilejské. Vyhrála skupina A.
Emil – Svišti

7. den

Pátek 6. 7. 2012 Dnes ráno po budíčku nebyla tradiční rozcvička, ale byla místo ní krátká etapovka. Nejdříve nám Shampy přečetl zápis z deníku jednoho kapitána na objevovaní trase. Dozvěděli jsme se, že jsme ztroskotali na ostrově, bouře rozbila lodě. My jsme je museli opravit. Po lese byly rozmístěny části lodi, které jsme museli dát do sebe. Po etapě jako každý den následovala ranní hygiena a úklid. Po ranní modlitbě s příběhem o čiperném roverovi byla snídaně. Na ranním nástupu jsme jako obvykle vztyčili vlajku. Po nástupu následovaly tradiční Bramborové hrátky. V družinovém programu, který následoval, jsme vyřezávali lžičky a různé další věci. Družinový program však nezabral celou polovinu dopoledního programu, ale začaly kolečka, která byla naplánována až na odpoledne. Kolečka byla rozdělena na tři části: šplhání, s pomocí Prušákových uzlů u Pepy, kreslení panorama u rybníka s Pextrem, Woodym a Shampym a keramika s Vaškem. Následovala modlitba a oběd. K obědu byla sekaná s brambory. V poledním klidu většina z nás zamířila hlavně někam do stínu. Po poledním klidu následovala etapa s názvem „Ztraceni“. Naše lodě se ztratily v moři. Museli jsme podle azimutu dojít k cíli a zapíchnout tam klacek. Odpoledne jsme dokončili další stanoviště koleček a už bylo osobní volno. Poté jsme se pomodlili a šli na výbornou večeři. Večerní nástup, spuštění vlajky, večerní hygiena, vše jako normálně. Nakonec začal noční klid a (skoro) všichni šli spát.
Aleš Fojtík – Ostříži

Tento den začal poněkud neobvykle, jelikož místo rozcvičky jsme měli etapovou hru. Hra spočívala v běhu a ve stavitelském umění. V lese byly roztroušeny kusy lodí, které jsme měli znovu sestavit. První loď, která byla sestavena a připravena k vyplutí byla Sao Michael. Poté následovala malá chvilka na úklid stanu. Poté jsme se pomodlili za krásný den a snídani, kterou nám znovu připravila posádka lodi Sao Michael. Poté následoval nástup. Po nástupu byly na programu Bramborové hrátky (pro ty, kteří neví, co to je, je to obyčejné škrábání brambor). Pak byl družinový program, kde se vyráběly lodičky, turbánky a další dřevěné věci. Pak byl uvařen oběd pod vedením Pextra, který obsahoval rýžovou polévku a osmaženou sekanou. Všichni si na něm pochutnali. Po obědě byla další etapová hra s názvem „Ztraceni“. Vlčata musela co nejlépe nakreslit tábor a skauti pomocí buzoly hledali místo, kam měli zabodnout svůj kolík s jmenovkou. Pak byl čas na kolečka. V kolečkách jsi mohl každý něco vyrobit z keramické hlíny, naučit se postavit stan (ten však většinou umí každý) nebo se učit uzly, které by tě mohly vynést až do 50 metrů. Na konec bylo osobní volno, kde jsme mohli se jít koupat do rybníka. Pomalu začala přicházet bouřka a my jsme se rychle snažili zašněrovat si stany a navečeřet se. Bouřka však přešla a my jsme stáhli státní vlajku na nástupu. Poté byla hygiena, čtení pro skauty a vlčata a nakonec večerka.
Petr Š. – Lišáci

V pátek jsme měli obzvláště zvláštní den. Táborovým byl Vojťák. Velice zvláštní byla rozcvička. Místo cvičení jsme si zahráli lehkou etapovou hru. Po etapovce následoval družinový program. V družinovém programu jsme vyřezávali z lipového dřeva. Potom následovala kolečka. Potom byl oběd. Po obědě jsme měli další zvláštní etapovou hru. Tentokrát vlčata malovala mapy a my, skauti, jsme šli podle azimutů a metrů. Moje skupinka skončila třetí. Pro nás výborné místo (počítali jsme s pátým). Po etapovce následovalo pokračování koleček. Potom jsme se šli vykoupat a nakonec do postele. Ještě před tím pršelo a byla bouřka.
Jakub S. – Lišáci

V pátek 6. 7. byl tradiční budíček v 7 hodin, ale poté následovala netradiční celotáborová hra, kterou vyhrála Sao Michael. Před 8. hodinou jsme se nasnídali a na nástupu vztyčili vlajku. Po nástupu byly bramborové hrátky. V družinovém programu jsme vyřezávali turbánky, lžičky, popř. lodičky. Pak následovala kolečka, na kterých jsme prusíkovali, stavěli stany, vyráběli výrobky z hlíny, nacvičovali záchranu utonulého a kreslení panorama. Kolečka byla přerušena obědem. Po obědě byla druhá etapa celotáborové hry, zaměřená na orientaci, po které následovala kolečka. Večeře byla v 19 hodin a pak byl nástup se svěšováním vlajky.
Martin V. – Svišti

8. den

V sobotu 7. 7. 2012 jsme se vzbudili v 7 hodin, rozcvičili se a nasnídali a vztyčili vlajku. Následoval velice zábavný program s názvem „vládkyně všech moří“. Cílem hry bylo sebrat a udržet ve vlajkovišti co nejvíce vlajek. V druhé části dopoledního programu byli skauti vyučeni v ranhojiče (lékaře) i s praktickou ukázkou. Dnešní oběd byl velmi skromný, dostali jsme jenom polévku s chlebem. O to vydatnější bylo druhé jídlo, které jsme si sami uvařili. A v poslední části denního programu jsme se byli umýt do nedalekého rybníka.
Martin V. – Svišti

Když jsme se ráno vzbudili a vylezli ze stanů, tak jsme viděli, že svítí slunce a že bude celý den svítit. Po rozcvičce jsme si vyčistili zuby a nasnídali se. Pak následoval nástup, na kterém jsem nebyl, protože jsem byl v kuchyni. Potom byla hra (vlajkovka), ve které jsme byli rozděleni do tří týmů. Všechny tato hra bavila. Po této hře byla „hra“ na ošetřování, ale já jsem tam taky nebyl, protože mě potřebovali v kuchyni. Hodinu po poledni jsme se částečně naobědvali. Částečně říkám proto, protože jsme měli pouze polévku. Druhé jídlo jsme si museli udělat později, v rámci CTH. Všem se vaření líbilo a chutnalo jim. Pak jsem se šli po družinách koupat. Když jsme se vrátili, tak jsme šli hrát baseball a potom se navečeřeli. Na nástupu se s námi rozloučil Pepa, který odjížděl domů do Brna. Po nástupu jsme měli volno a potom jsme se pomodlili a šli spát.
Jirka P. – Ostříž

9. den

8. 7. 2012, neděle. Dopoledne jsme šli do kostela. Před tím ale měl Rep vsuvku o oddílech, střediscích atd. Mše svatá byla v Uhřínově. Po mši svaté jsme měli si zkusit postavit stan. Bylo více druhů stanů, např. Áčka nebo Husky. Odpoledne bylo CTH „Pevnina“. V CTH jsme měli nasbírat diamanty a následně je nabrousit. Poté mělo být koupání, ale kvůli počasí byl družinový program, někteří se šli vykoupat v osobním volnu.
Emil – Svišti

Ráno jsme měli v 7.00 hod. budíček, ale rozcvička nebyla. Po ranní hygieně byla modlitba a snídaně. A potom byl nástup. Po nástupu jsme se nepřevlékali z kroje a byl velmi krátký program. Po programu jsme odešli na mši do Uhřínova. Jak jsme se vrátili a převlékli z kroje, byla svačina. Potom měla vlčata svůj program se Švejkem a skauti šli stavět stany na kraji lesa. Potom měli volno až do oběda. Asi za půl hodiny byla modlitba a oběd. Potom byl polední klid a hned po něm CTH etapa. Po etapě jsme se šli koupat. Na konec byla večeře a po ní nástup a vyhlášení etapy. Během večeře pršelo.
Honza P. – Lišáci

Ráno jsme se vzbudili do mlhavé neděle. Potom jsme se nasnídali,protože nebyla rozcvička, a pak jsme šli na nástup, na kterém jsme se dozvěděli, co bude na program. Po nástupu měl Rep „vsuvku“, kde nám řekl něco o skautingu a potom jsme se vydali do kostela v Uhřínově na mši v 9.45 hod. Když jsme se vrátili, tak jsme se převlékli a začali jsme stavět různé druhy stanů. Stavění stanů mě bavilo, obzvlášť když jsem tam viděl více stanů. Poté byl oběd a etapa CTH, která byla hodně zajímavá. Pak byla svačina a šli jsme se koupat. Tento den se mně hodně líbil.
Jirka P. – Ostříži

V neděli 8. 7. 2012 byli všichni rádi, že nemusíme na rozcvičku, protože je neděle. Takže hned po budíčku jsme si vyčistili zuby a šli na snídani, po které byl nástup. Do kostela jsme odešli v 9 hodin. Po příchodu zpátky do tábora byla svačina. Vzápětí následovala Vaškova přednáška o typech stanů. Polední klid jsme prožili v míru a pohodě, ale potom to začalo vřít. Byla bojová etapa celotáborové hry a cílem bylo získat co nejvíce pravých diamantů. Denní program byl zakončen koupáním ve zdejším rybníce.
Martin V. – Svišti

10. den

V pondělí 9. 7. 2012 bylo stejně jako vždy, budíček, rozcvička, snídaně a nástup, po kterém následoval družinový program, ve kterém jsme dělali obálky, posílali dopisy a učili se stromy a kytky. Družinový program přerušila etapa CTH. Celé odpoledne bylo pokračování družinového programu. Zbytek večera pokračoval stejně jako jiný večer. Až nato, že od 9 hodin byl táborák, na kterém se zpívalo. Po táboráku následovalo další překvapení, pokračování CTH. Všechna vlčata byla radostí bez sebe, protože se moc těšili na noční hru. Cílem noční hry bylo najít a dopravit svého zajatého kapitána domů. CTH trvalo kolem 1 hodiny. Po ukončení CTH šla vlčata spát a skauti si mohli poslechnout Vojťákovu přednášku o hvězdách.
Martin V. – Svišti

Poprvé jsme ráno viděli mraky, které tady ještě nikdy ráno nebyly. Rozcvičku měl Hroch, který byl první den na táboře, protože přijel z Holandska. Olan s námi na rozcvičku nešel, protože byl táborový. Po nástupu byl družinový program, svačina a celotáborová hra. Tato celotáborová hra byla zaměřená hlavně na paměť. Byla to vlastně taková „paměťová štafeta“. Pak následoval oběd a odpolední klid. Potom jsme si každá družina bez rádců postavili přístřešky, abychom věděli, jak na tom jsme a jak to umíme. Po stavění byl další družinový program, který jsme pojali tak trochu sportovně. Proběhli jsme se po lese a zahráli jsme si přehazovanou. Pak byla večeře, nástup a večerní modlitba. A nakonec dne byl písničkový oheň a noční hra, kde posádky hledali své velitele v lese.
Jirka P. – Ostříži

11. – 13. den – trojdenní výlety

Svišti
11. den
V úterý 10. 7. 2012, jako první bod denního rozkazu, byla Vojťákova přednáška o sluneční energii a Vaškova přednáška o nebezpečí, které nás mohou potkat v dospělosti. Těsně před obědem bylo CTH s názvem „Průjem“. Odpolední část programu byl odchod na třídenní výlety. Zlatý hřeb denního programu byl odchod z tábora na tři dny. Kolem páté hodiny jsme si to namířili do Zátiší. Cesta byla dlouhá a trnitá. Naštěstí jsme našli vhodný přístřešek pro přespání a vaření večeře.
12. den
Ve středu 11. 7. 2012 byl netradiční budíček až v 7.30 hod. to však nikomu nevadilo. Na snídani jsme museli dojít a ž do Koutů, kde měli neuvěřitelně nízké ceny a čerstvé pečivo. Po snídani následovala dlouhá cesta do Rokštejna. Krátce po prohlídce zříceniny jsme se naobědvali. Podél Jihlavy jsme postupovali do Třebíče. Už jsme byli v Brancouzích, Číchově a Přibyslavicích. Cesta pokračovala podle plánu a už stačilo jen přejít Novou Ves a najít dobré místo na přespání. Po dlouhém pátrání jsme nakonec našli místo na přespání a na vaření. Navečeřeli jsme se a šli spát. Při usínání byl strach o to, zda začne pršet či ne. Přece jenom psát pod širákem je risk.
13.den
Ve čtvrtek 12. 7. 2012 jsme byli všichni rádi, protože začal poslední den třídenního putování. Ráno jsme se zase sbalili a odešli na další putovní, sice o něco méně namáhavý den. Třebíč jsme už měli před sebou a přemýšleli jsme, co budeme dělat. Po dojití na náměstí jsme dostali hodinu na prohlédnutí po městě. Po volném rozptylu jsme se zase setkali a naobědvali jsme se. Zbývaly necelé tři hodiny do odjezdu a tak jdeme na Pextrovu přednášku o židovské čtvrti. Strávených několik hodin v Třebíči jsme zakončili návštěvou židovského hřbitova. V 16.40 hod. jsme nastoupili na autobus a odjeli do Oslavičky. Před náma čekal závěrečný úsek. Cesta do tábora byla vzrušující a plná radosti. Konečně jsme přišli do tábora a plni úlevy začali vybalovat své mokré, zpocené a možná i plesnivé věci.
Martin Vodička – Svišti

Lišáci
Vyšli jsme v úterý plni naděje, síly a odvahy z nového dobrodružství, které představovalo tři dny v přírodě. Šli jsme z Uhřínova do Velkého Meziříčí, kde naši vůdci nakoupili potraviny. Od začátku jsme bohužel nebyli všichni, protože Tom Vaverka byl vážně zraněný na noze, proto s námi nešel. Velké Meziříčí, jak jsme poznali, je velmi pěkné město. Odtamtud jsme jeli autobusem do Netína a z něj jsme až do večera šli do Pavlova. Tam jsme jedli grilované párky na dvorku zdejší fary. Našli jsme tam velmi příjemné a milé společníky – koťata. Nebyla možná ani rok stará, ale byla velmi roztomilá. Spala s námi, jedla s námi. Byla s námi. Bohužel jsme je ráno museli zanechat na pospas osudu v Pavlově. Všichni jsme doufali, že naleznou svou matku. V této chvíli jsme šli směrem na Čechtín, avšak cestou jsme potkali spoustu nových lidí a míst. Šli jsme přes Měřín, kde jsme obědvali chléb a paštiku. Občas nám trochu sprchlo, ale vždy jsme se s tím brilantně vypořádali. Nakonec jsme získali v Čechtíně vodu a pak jsme šli do blízkého lesa, kde jsme uvařili večeři (krupičnou kaši), postavili přístřešek a dali jsme si dezert (Hroch vařil popcorn na ohni, který se nám, nebo spíš jemu povedl). Veškeré jídlo, které jsme měli, bylo výborné. Probudili jsme se sice do deštivého, ale dobrého rána. Vraceli jsme se do Uhřínova. U rybníka jsme si dali oběd – gulášovou polévku. Vrátili jsme se po 6. hodině.Všichni jsme ušli 60 km. Nakonec jsme se vrátili před deštěm a všichni jsme byli spokojeni.
Petr Š. – Lišáci

Ostříži
Je úterý 10. 7. 2012, čtyři hodiny odpoledne, celý tábor se chystá na odchod na výlety. Ostříži ve složení sedmi členů a Janka, Olana a Vojťáka se pokřikem loučí a odchází. Naše první kroky vedly do Horních Heřmani, kde někteří, co chtěli, vedli výpravu – měli to do stezky. Odtud jsme dále šli po modré značce, až k hájovně Zátiší. Zde po důkladném promýšlení bylo rozhodnuto, že kvůli časovému přebytku ujdeme dalších pár kilometrů k vesnici Kouty. Před vesnicí jsme sundali batohy, vytáhli plachtu, nožíky a začli chystat přístřešek. Po vydatné večeři jsme šli spát.
Ve středu vstáváme něco kolem půl osmé, začínáme balit přístřešky. Krátce před odchodem jsme v dálce viděli Sviště, oni nás však ne. Jdeme do vesnice, kde na začátku necháváme většinu sedět a čekat. Tři z nás – já, Jirka a Olan – odcházíme na nákup. V obchodu potkáváme znovu Sviště. Po nákupu jsme vše odnesli ostatním a měli jsme snídani. K snídani jsme měli rohlíky s marmeládou, na každého vycházeli tři. Po snídani vyrážíme dále po modré směr Brtnice. Po cestě nám začíná pršet – nevadí, oblékáme pláštěnky a jdeme dál. Zastavíme asi kilometr před Brtnicí a naobědvali se. V Brtnici na náměstí jsme dokoupili zásoby na další den a šli jsme se podívat na zdejší zámek. Odtud jsme šli k rybníku, kde jsme zabloudili. Tak jsme se vykoupali a šli dál na zříceninu Rokštejn. Kousek odtud jsme zakotvili a zalehli.
Je čtvrtek ráno a my vstáváme. Vše balíme a vydáváme se na další pouť. Jdeme cestou necestou do Kamenice, kde si dáváme svačinu – švestkové a jahodové perníky. Šli jsme dále přes Kameničku do Otína, kde se naobědváme. Máme mnoho času, takže přemýšlíme, co s ním. Nakonec jsme se rozhodli, že si cestu o něco prodloužíme. Šli jsme přes Frankovu Zhoř, dále po potoce Balinka. Došli jsme do Šeborova a po doražení do Uhřínova jsme byli rádi, že jsme to stihli, protože se v dálce blýskalo. Nakonec jsme dorazili v pořádku.
Aleš F. – Ostříži

Hnědá šestka
1.den – Vyrazili jsme v 16.00 hod. do Uhřínova, kde byla první přestávka. Poté jsme šli do Lavičky, kde byla velká přestávka. Měli jsme na večeři chleba s paštikou a cibulí. Potom jsme Lavičky přešli a Vašek začal hledat místo, kde bychom přespali. Nakonec Vašek našel místo, kde přespíme. Nachystali jsme si věci na spaní a šli jsme se vykoupat, ale rybník, byl hrozně špinavý, takže jsme se nekoupali. Jak jsme přišli od rybníka, tak jsme si vyčistili zuby a šli spát.
2.den – Ráno jsme vstali a vyrazili do Závisti (Netína). Cestou jsme se zastavili a nakoupili jsme si snídani a diska. Jak jsme přešli Závist (Netín), tak jsme se zastavili v lese a dali jsme si svačinku. Po svačině jsme vyrazili do Netína (Borů). Po dlouhé době chůze jsme došli před obchod a mysleli jsme, že si koupíme oběd, ale obchod byl zavřený. Tak jsme si uvařili rýži s paštikou. Došli jsme do Borů a potom do Těšíkova Mlýna, u kterého jsme přespali.
3.den – Ráno jsme si rychle sbalili věci a vyrazili jsme na vlak. Jak jsme nastoupili do vlaku a dojeli jsme do Křižanova, tak jsme šli do tábora a asi 500 metrů od tábora se Adamovi začalo chtít na velkou a trvala mu ta cesta asi 15 minut.
Jirka B. – Hnědá šestka

Úterý – Nejdřív jsme šli do Uhřínova. Tam jsme měli přestávku, ale krátkou. Pak jsme šli dál do Laviček a tam byla přestávka, tam jsme se napili a najedli. Byl chleba s paštikou a cibulkou a pak jsme šli dál. Šli jsme k rybníku, kde nám Vašek řekl, že jde najít místo na spaní. A když byl Vašek pryč, tak jsme šli do pole s kukuřicí. A tam jsme našli hezké kameny, které jsme nesli celou cestu do tábora. A pak když se Vašek vrátil, tak nám řekl, že když byl v lese, tak že viděl světýlko jako v té pohádce o perníkové chaloupce. Tak šel za světýlkem. A když byl Vašek u té chaloupky a babka vystrčila hlavu z okna ven a Vašek jí řekl, jestli bysme tam nemohli přespat a babka řekla, že ano. Tak Vašek šel zpátky a všechno nám řekl. A tak jsme šli do lesa a tak jsme našli domeček a nachystali jsme se na spaní. A pak jsme se šli koupat ale nemohli jsme a šli jsme zpátky a Vašek zazpíval večerku a spali jsme.
Středa – Ráno v sedm hodin byl budíček. Uklidili jsme si věci do batohu a šli jsme do Netína. Tam jsme nakoupili mléko, rýži a další věci. Pak mně došlo pití a šli jsme k jedné babičce, kde nám napustila vodu. Pak jsme šli dál ke kostelu a kolem kostela byly hradby a tam nám Vašek říkal různé věci. A tak jsme šli dál po žluté a červené. A viděli jsme pilu, jak řeže dřevo a potom nás pozvali dovnitř a když jsme šli ven, tak nám nabídli bonbóny. A šli jsme dál do lesa a tam byla přestávka a šli jsme dál v lese. Pak jsme šli úzkou cestou a pak přes pole a šli jsme dál do vesnice Závist (Bory). A odtud jsme šli dál do Netína (?). Tam jsme doplnili zásoby a traky jsme se napili a najedli. Pak jsme šli do Borů. Tam jsme chtěli nakupovat, ale přišli jsme pozdě o půl hodiny. Ale neštěstí jsme měli rýži a konzervy, ale neměli jsme vodu. Tak jsme šli zase k jedné paní a ta nám řekla, že je voda v radnici, tak jsme šli na radnici a šli jsme na WC a tam jsme si napustili vodu. A to jídlo bylo hotové a tak jsme jedli a už to bylo hotovo. A tam jsme šli po značce a došli jsme k rozcestníku a tam jsme spali.
Čtvrtek – Šli jsme do Velkého Meziříčí, taj jsme se najedli a napili a byl tam sv. Florián. A byla u nás paní a říkala, že se máme modlit. A trojdeňák byl moc moc moc hezký.
Vojta P. – Hnědá šestka

14. den

V pátek 13. 7. 2012 byl velmi očekávaný den. Na denním rozkaze se měla konat olympiáda, avšak naše nadšení rychle odpadlo. Kvůli nepřízni počasí se olympiáda nekonala. Náhradní program se těžko vymýšlel, ale nakonec ji nahradil družinový program, který byl přerušen obědem. Po obědě byl nachystán kvíz, zaměřený na historii skautingu. Po svačině bylo pokračování družinového programu, který byl velmi zábavný, díky tomu, že jsme si vyráběli svíčky.
Martin V. – Svišti

15. den

Sobota. Ráno bylo jako každé jiné, budíček, rozcvička, snídaně… Ale pak to přišlo… Olympiáda! Všichni jsme se na ni těšili a ona už je tu. Skládala se z 10 disciplín – běh dlouhý a krátký, stání na kůlu, sedání na hrnec, skok daleký, hod daleký, hod na cíl, kliky, CMT a švihadla. Po odsoutěžení byla na oběd čína a po obědě polední klid. Přišla oddílová hra, ve které jsme těžili ropu z různě vzdálených a různě cenných stanovišť. Odpoledne uplynulo a večer byl slibový oheň, na kterém slibovalo 6 skautů a 2 vlčata slib. Noc byla jako každá jiná.
Honza B. – Svišti

16. den

15. 7. 2012 – Je neděle, ale ne ledajaká. Je návštěvní. Ráno byl velký pklid a očista mužstva. Kolem 13.00 hod. začali jezdit rodiče. Dovezli každému něco – buchty, bonbóny, lízátka, kofoly atd. Většina odjela s rodiči do Velmezu, někteří zůstali v táboře nebo sbírali houby. My osobně jsme jeli do Velmezu na pizzu. V pizzerii jsme potkali Toma V. s Prknem. Rodičům jsem to tady při příjezdu v Belmezu ukázal a na mapě jsem jim ukázal, kde jsme, kde se koupeme a kam jsme šli na výlet. Dovezli mi kofolu, bonbóny a lízátko. Přišli i sestry a pes. Dvě vlčata odjela, protože už tu nechtěla být. Byla zde i mše svatá pro všechny. Po mši jsme se rozloučili a rodiče odjeli. Všichni dojídali své zásoby. Po odjezdu rodičů byla všude smutnější nálada, ale další den byli všichni v pohodě.
Tomáš K. – Lišáci

Návštěvní neděle. Ráno jsme se vzbudili natěšení, protože byla návštěvní neděle, na kterou jsme se všichni strašně těšili. Dopoledne bylo nebito hlavně úklidem tábora a sprchováním. Ale byli tu i věci, které jsou každý den, jako rozcvička, snídaně… Poté byl na oběd guláš s knedlíkem. Uběhl polední klid a pomalu se začali scházet rodiče. Někteří svým rodičům ukazovali tábor, jiní šli na houby nebo další věci… Nastala mše svatá, která byla trochu opožděná, ale většina lidí v klidu počkala. Mši svatou měl otec Pavel. Po mši svaté jsme se začali loučit se svými rodiči a uspořádali jsme takovou „hostinu“, ve které jsme dojídali zásoby od rodičů. Až jsme byli plní, tak jsme šli na nástup, modlitbu a šli jsme pak spát.
Honza B. – Svišti

Ráno jsme se probudili do krásného, sic studeného dne a byli jsme rádi, že není rozcvička. Po snidani byl nástup, ve kterém jsme se dozvěděli, co je na programu. Nejdříve bylo vyhlášení výsledků z olympiády z předešlého dne, dále byla očista mužstva a úklid tábora a odpoledne byla návštěva od rodičů. V 16.30 hod. měla být mše, ale zpozdila se o 1 hodinu. Mši nám sloužil o. Pavel Opatřil a poté se s námi rodiče rozloučili a odešli a my jsme zůstali sami. Z achali byla večeře a nástup a pak byla večerka. Den se mi líbil.
Venda P. – Ostříži

17. den

Den začal jako obvykle, byla rozcvička a snídaně. Chvíli po nástupu byla pro nás přichystaná etapa. Etapa se jmenovala Lov. Úkolem bylo ulovit zvěř. Zvěř představoval Shampy, Woody, Olan a Janek. Měli na sobě 5 fáborků a ty jsme měli strhnout a dovést k Vojťákovi a ten to zapsal. Následoval družinový program. Tam jsme se učili 1 dopolední a 2 odpolední bloky. Nakonec jsme šli spát. PS. V družinovém programu jsme dělali uzly, historii skautingu, historii ČR, zdravovědu, stromy, kytky, orientaci
Čert – Svišti

18. den

V úterý 17. 7. 2012 jsme se probudili do zataženého rána. Když byla zima, hřál nás dobrý pocit z blížícího se konce tábora. Bohužel na rozcvičce začalo kapat a postupně se lehký deštík změnil na velký slejvák, který nás doprovázel do nástupu. Po nástupu měla být etapa CTH s názvem Piráti, avšak kvůli mírnému dešti byl družinový program. Po svačině jsme se dočkali očekávané etapy CTH, která trvala až do oběda, který byl dnes obzvlášť dobrý. Po obědě jsme závodili v uzlech a dělali svíčky. Po skončení soutěže byl zase družinový program.
Martin V. – Svišti

17. 7. 2012 – Ráno jsme se vzbudili a šli na rozcvičku. Potom jsme si uklidili a šli na modlitbu. Pak jsme šli na snídani, kde byl chleba s máslem a sýrem. Poté jsme se oblékli do krojů na nástup. Pak jsme trénovali uzly. Pak byla etapa CTH názvem Piráti. Potom jsme trénovali rostliny a pak hráli přehazku. Pak jsme opakovali rostliny přečetli si příběh. Pak byl oběd, na kterém byli knedlíky, plněné povidly. Poté byl družinový program, kde jsme nacvičovali scénku. Potom byla svačina, kde byli chleba s pomazánkou. Ještě před nacvičováním jsme stříleli ze vzduchovky. Bylo pak osobní volno a potom modlitba. Na večeři byly langoše. Pak jsme se převlékli a pyžama, pomodlili jsme se, vyhlásila se soutěž v uzlech, přečetli jsi příběh a šli na kutě.
Jirka B. – Hnědá šestka

Výjimečně mě vzbudil Tom Knotek. Protože jsme měli službu v kuchyni a tak jsem pracoval a na snídani byl chleba s Perlou, to je máslo a posypali jsme to sýrem. A pak byl ranní nástup, tam jsme nebyl, protože jsem umýval nádobí. A pak byla etapa s názvem Piráti. Ta etapa byla hezká. A pak byl družinový program. Ale tam jsem nebyl, protože jsem měl kuchyň a tam jsem loupal česnek. Pak jsem už mohl k vlčatům a tam nám Vašek řekl, že máme volné půl hodiny do oběda. A pak jsme šli na modlitbu a oběd byl moc dobrý. A po obědě byl polední klid a to jsem byl celou dobu na WC. A pak jsme šli střílet ze vzduchovkou. A když jsme se vrátili, tak byla svačina a pak bylo osobní volno. A pak byla modlitba a pak byla večeře. A pak byl večerní nástup a pak jsme měli jít do pyžama a vyčistit si zuby. A pak byla modlitba večerní. A pak se zazpívala večerka a spali jsme.
Vojta P. – Hnědá šestka

19. den

Dne 18. 7. 2012 – Ráno jsem vstal a šel do kuchyně a ostatní na rozcvičku. Pak jsme si uklidili a šli na modlitbu. Na snídani byly chleby s pomazánkou a langoše. Potom byl nástup a pak bodování. Poté jsme se učili uzly a potom byla etapa s názvem Indie. Pak jsme opakovali různé věci a šli na svačinu. Měli jsme na ni banán a tatranku. Potom jsme procvičovali a podívali se na Svojsíkáč, který měli skauti. Poté byl oběd. Na oběd byly knedlíky polité omáčkou s masem. Pak byl polední klid. Potom jsme měli svojsíkáč my. Pak jsme měli volno, tak jsem se díval, jak kluci hrají fotbal. Pak byla svačina a na ni jogurt. Pak jsme měli zase volno až do večeře, tak jsem se přidal. Poté jsme šli na večeři a s překvapením byly dobré dopinky. Pak byl nástup a pak jsme se převlékli do pyžama, vyčistili zuby, šli na modlitbu a zalezli do spacáků!!
Jirka B. – Hnědá šestka

Ráno v sedm hodin byl budíček. Potom jsme šli na rozcvičku. Tu vedl Koláč. Potom jsme běželi do tábora. A potom jsem začal psát tenhle zápis. Potom byla modlitba. Potom jsme šli na snídani. Na snídani bylo chleba s vaječnou pomazánkou a langoše. Bylo to moc dobré. Potom byl nástup. A pak bylo bodování stanů. Potom byla etapa jménem Indie, to jsme měli nosit vodu v brčku. To jsme udělali jeden ešus. Skauti měli Svojsíkův závod a my družinový program. Pak jsme měli volno a pak byla modlitba a pak byl oběd. Když jsem měl druhý chod, tak se kouřilo z hrnce. Pak byl Svojsíkův závod pro nás. Pak jsme měli volno a pak svačinu. Byl to jogurt. Potom bylo vyhodnocení Svojsíkových závodů. Já jsem byl na 4. místě. Potom jsme šli nacvičovat bez Vaška. Poprvé se nám to nepovedlo. Podruhé se nám to povedlo. Pak jsme šli hrát fotbal. A potom s náma hráli také i skauti. Potom byla modlitba a pak večeře. Byly to topinky s máslem, česnekem, kečupem a hořčicí. A pak byl nástup a pak modlitba a pak večerka se zazpívala a pak jsme spali.
Vojta P. – Hnědá šestka

Ráno jsme vstali a měli jsme rozcvičku, kterou jsem vedl já. Poté co jsme se vrátili z rozcvičky jsme si uklízeli a potom jsme se pomodlili a dnešní příběh byl o vysokém smrku a dudkovi. Po snídani byl nástup a po nástupu etapa celotáborové hry s názvem Indie. Po etapě byl Svojsíkáč pro skauty. My jsme měli družinový program. To bylo celé dopoledne. Po programu byl oběd. Moc měl chutnal. V poledním klidu jsem si četl. V odpoledním programu byl Svojsíkáč pro vlčata. Byly tam tyto disciplíny: orientace, historie, příroda, uzly, skládání a zdravověda. Já jsem byl nejlepší ve zdravovědě a přírodě. Celkově jsem byl 1. Potom byl družinový program. Po programu jsme hráli v osobním volnu fotbal. Potom byla modlitba, večeře, nástup, rozdělení hlídek a potom jsme šli na kutě.
Koláč – Hnědá šestka

20. den

vyvrcholení tábora – závěrečná etapa CTH s pokladovkou, večer slavnostní táborák
Žel, již bez zápisu

21. den

balení, odjezd, rovněž bez zápisu

Všechny fotky z letošního tábora i z akcí minulého skautského roku bude možno získat v září na oddílovém CD.

Vašek – vedoucí tábora

001 002 003 004 005
006 007 008 009 010
011 012 013 014 015
016 017 018 019 020
021 022 023 024 025
026 027 028 029 030
031 032 033 034 035
036 037 038 039 040
041 042 043 044 045
046 047 048 049 a01-Cert
a02-Lukas a02-Prkno a03-Honza B. a03-Venda a04-Jakub S.
a04-Kure a04-Martin a04-Petr a06-Cert a06-Emil
a06-Jirka B. a06-Petr a07-Ales a07-Jakub S. a07-Martin
a08-Jirka P. a08-Martin a09-Emil a09-Honza P. a09-Jirka P.
a09-Martin a10-Jirka P. a10-Martin a11-13-Ales a11-13-Kuba
a11-13-Martin a11-13-Petr a11-13-Vojta a14-Martin a15-Honza B.
a16-Honza B. a16-Tomas K. a16-Venda a17-Cert a18-Martin
a18-Vojta a19-Jirka B. a19-Kolac a19-Vojta P. taborove bodovani

Novější zápis: Trio na Tour de jižní Morava (29. 8. – 1. 9. 2012)
Starší zápis: Akce na konec (27. 6. 2012)

Úterý 29. 11. ’22
svátek slaví Zina

Podporují nás

Jak psát na web

Vytvořil VojťákO webuAdmin • Aktualizace: 8. listopadu 2022 v 0.44