Znak Junáka

91. oddíl Junáka Brno

Jednadevadesátka – katolický chlapecký skautský oddíl

Liliový kříž

Skautská mše ke svátku sv. Jiří

24. 4. 2013

Už se stalo pěknou tradicí, že se na svátek sv. Jiří – patrona skautů, sejdou skauti z Brna i blízkého okolí v některém z brněnských kostelů, kde společně oslavíme náš skautský svátek mší svatou. V letošním roce jsem se sešli v kostele sv. Augustina v Masarykově čtvrti. Kostel zaplněný skautskými kroji, ministranti se skautskými a vlčáckými šátky, lahodný zpěv naši střediskové scholy, úsměvy, stisky levicí, účast u stolu Páně – to byla ta nejlepší forma oslavy našeho skautského svátku. Vždyť právě takto projevená úcta k nejvyšší Pravdě a Lásce je důkazem toho, že opravdových skautů je v Brně ještě dost.
Vašek.

Sraz jsme měli v 17:50 u kostela sv. Augustina, kde jsme se nakonec sešli celá družina. Samotná mše začala v šest hodin. Tato již tradiční bohoslužba byla sloužena za patrona skautů a skautek sv. Jiřího. Mše byla v podstatě pro všechny skauty a skautky, a tak se tam sešel 91. odd., 72. odd. a 26. odd. Já (Čert) a ještě jeden skaut z Kohoutovic jsme ministrovali s místními. Mše byla doprovázená skupinkou hudebníků, složených ze zástupců všech tří oddílů. Mši sloužil otec Pavel Šenkyřík. Skončila zhruba v 18:45 a po ní ještě následoval úklid kostela.
Woody.

2013-04-24  skautska_mse 01 2013-04-24  skautska_mse 02 2013-04-24  skautska_mse 03 2013-04-24  skautska_mse 04 2013-04-24  skautska_mse 05
2013-04-24  skautska_mse 06 P4249116 P4249117 P4249128

Novější zápis: Zátep (26.–28. 4. 2013)
Starší zápis: Skautská pouť do Sloupu (20. 4. 2013)

Středa 27. 1. ’21
Ingrid, Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti

Podporují nás

Jak psát na web

Vytvořil VojťákO webuAdmin • Aktualizace: 31. ledna 2020 ve 14.26