Znak Junáka

91. oddíl Junáka Brno

Jednadevadesátka – katolický chlapecký skautský oddíl

Liliový kříž

Tábor Valdíkov 2013 – Apache Station

28. 6. – 20. 7. 2013

Celý letošní tábor byl v duchu stavby Transamerické železnice od roku 1865 – rozdělení do pracovních čet, vyměřování, stavba, přepady, hledání odcizeného pokladu… Bylo zde vše, co má správná táborová hra mít. Ale kromě toho jsme se na táboře také naučili novým věcem, poněkud si odpočinuli od výdobytků civilizace, procvičili svá zlenivělá těla, vyzkoušeli si, jak jsme na tom při stoupání na pomyslnou skautskou horu.
A také koupání, hry, trojdenní puťáky se spaním „pod širákem“, slibový a táborový oheň, mše svatá uprostřed přírody – takový byl letošní tábor 91. oddílu.
Pro zvídavé přepis táborového deníku, pár fotek a video.

1. den – 30. 6.

Sraz byl v 9.00 hodin na Mendlově náměstí, kde byla mše svatá. Po mši jsme odevzdali potvrzení o bezinfekčnosti atd. Dále jsme společně šli na vlak. Cestou jsme 1× přestupovali a dojeli jsme ke Kojatínu a od tam jsme došli do postaveného tábora. Poté, co jsme se ubytovali, byl společný nástup. Postupně jsme dojídali svačiny, co nám dali maminky. Na večer bylo rizoto. Potom jsme byli rozděleni do etapových týmů, díky kterým jsme druhý den mohli spokojeně pokračovat v etapových hrách. Můj tým obsahuje: Mě, jako Mamuta, Lukáše, Matěje, Marcela, Petra, Sama a Tomáše. Nastal večerní nástup, večerka a šli jsme spát.

Mamut

Sešli jsme se na Mendláku v 16.00 hod. Šli jsme na nádraží a za chvíli nám jel vlak. Potom jsme přestoupili na další. Až jsme dojeli, vypravili jsme se na tábor, kde už byli ti, co byli na stavěčce (14+) Převlékli jsme se, dali igelity, dodělali stany, přinesli si matrace a vybalili se. Na večeři jsme měli rizoto a to, co nám zbylo. Pak po nějakém čase jsme se uložili do spacáků a hlídka hlídala.

Jiří Brzobohatý

2. den – 1. 7.

Ráno jsem vstal v 6.30, protože jsem měl službu v kuchyni. V kuchyni jsem mazal chleby na snídani. Snídaně byla vynikající. Pak byl nástup, byl jsem ve vlajkové četě. Po nástupu bylo bodování stanů, já jsem dostal 5 bodů z 5. A šli jsme hrabat seno na louku u tábora, pak asi po hodině jsme šli na svačinu. Potom jsme se vrátili a dohrabali jsme to. Pak jsme na fotbalovém hřišti hráli fotbal. Po fotbale jsme měli volno. Pak se zapískalo a byl oběd. Po obědě byl polední klid. Potom byla etapová hra. Etapová hra se mi líbila. Pak byla svačina, byla taky vynikající. A potom jsme měli osobní volno až do večeře.Na večeři byl chleba se salámem a paprikou. Pak jsme četli s Vaškem a potom byla modlitba. Po modlitbě byla večerka, na které nám zpívali skauti + vedoucí.

Vojta Potáček

3. den – 2. 7.

Třetí den začal jako vždycky budíčkem. A hned po něm byla rozcvička a p ní jsme si trochu uklidili ve stanech. A pak následovala snídaně, po které byl nástup. Potom následovaly bramborové hrátky. A po ních byla zdravověda a zálesáctví. A hned jak jsme se napili, tak jsme hráli marmeládu. Potom zazvonil zvon a všichni šli na oběd. Po obědě byl jako vždycky poledňák. V poledňáku jsme si vyřezávali. Pak následovala celotáborovka , na které jsme museli zabíjet bizony a kdy jsme zabili bizona, tak nám dal maso, trofej a kůži. Když jsme došli do tábora, tak jsme si dali sváču a když svačina skončila, tak jsme si šli zaplavat. A pak byla večeře A na večeři byli LANGOŠE !!! A potom jsme šli se vyzubit a na kutě!!!

Šimon Š.

Včera byl budíček jako každý den. Převlékli jsme se do vhodného obleku a šli jsme na rozcvičku. Po rozcvičce jsme šli na snídani. Nasnídali jsme se a šli jsme na nástup, potom jsme šli na zálesáctví. A znovu ??? potom jsme šli na dost dobrý oběd. Po obědě jsme šli na CTH. PO CTH bylo 1. koupání. Po koupání večeře, na kterou byly langoše. A pak byla večerka.

Vzbudili jsme se do krásného letního dne a vydali jsme se pod vedením Púa na ranní rozcvičku. Po návratu do tábora jsme si vyčistili zuby a šli jsme na snídani. Byly chleby se sýrem. Po nástupu jsme byli rozděleni na dva týmy a pokračovali jsme v týmech na zdravovědu a pak dále na zálesáctví. Na oběd byla vývarová polívka a sekaná s bramborem. Následoval odpolední klid a pak koupání v Kojatínském rybníku. Na svačinu jsme měli jogurt s rohlíkem. Jako 2. blok odpoledních programů byla etapa CTH, ve které jsme se zapotili. V etapě bylo cílem zabít „bizony“ a dovézt maso, kůži či trofeje do svých ešusů. Naše nasyslené zásoby jsme mohli prodávat hned nebo je syslit ještě víc a pak prodat překupníkovi. Byl v tom však háček: naše pečlivě ukořistěné zásoby nám mohl ukrást zlý indián, kterého jsme ovšem mohli také zabít. Nakonec jsme všichni nasbírali úspěšně nějaké ty zásoby a vydali se na večeři. Večeře obsahovala chutné LANGOŠE. Všichni jsme se najedli. Na nástupu se vyhlásilo pořadí CTH:4. Sluníčka, 3. Poláci, 2. Rychlé špunty, 1. Lovci železnic.
Sejmuli jsme vlajku a šli spát.

Poláci

Ráno byla rozcvička, potom byl nástup s modlitbou a snídaně. Etapová hra – byli tam bizoni a indiáni. Když jsme zavraždili bizona, dal nám kůži, maso a trofej. Na večeři byly langoše, potom byla večerka a šli jsme spát.

4. den – 3. 7.

Byla to středa. Hned po ranních rituálech se všichni rozeběhli do lesa, aby co nejdříve dokončili maratón, kterým začínala letošní táborová olympiáda. Ta v druhé části obsahovala tradiční disciplíny. Všichni všechny disciplíny zdárně pokořili. V následujícím družinovém programu se Ostříži učili žonglovat, Svišti odlévali z cínu a Lišáci taky dělali něco zajímavého. Po chutném obědě – byl špenát, jsme si chvilku odpočinuli a šli se vykoupat do rybníka Mrhovce. Následovala krátká instruktáž k táborovým stavbám po níž jsme se začali pokoušet sestavovat něco, co mělo připomínat židli. Den jsme zakončili písničkovým ohněm, u něhož jsme se dozvěděli výsledky olympiády.

DJ

Ráno jsme šli na rozcvičku. Dále jsme si uklidili a šli na snídani. Po snídani byl nástup a pak bodování stanů. Potom jsme se sešli na olympiádu a začli maratónem. Po doběhnutí nastalo 10 disciplín. Až jsme všechny dodělali, nastal družinový program. Po něm byl oběd, kde jsme měli špenát. Až jsme dojedli a skončil poledňák, stříleli jsme z praku. Za chvíli jsme přestali, protože jsme se začali hádat, tak jsme psali zápisy a chodili po laně. Ještě po obědě jsme se byli kupat. Pak nastaly táborové stavby. Večer jsme měli na večeři chleby s pomazánkou. Po večeři byl nástup a po něm táborový oheň. Tam jsme zpívali písničky a vyhlásila se olympiáda. Potom jsme šli spát.

Jiří Brzobohatý, Vojta Potáček

6. den – 5. 7. (jednodenní výlety)

V pátek 5. 7. 2013 jsme vstali tradičně v sedm hodin a šli se rozcvičit na jednodenní výlet. Abychom stihli trasu, kterou jsme si naplánovali, byla snídaně posunuta o 20 minut. Po nástupu jsme se dochystali a nafasovali jídlo a odešli na mši do 8 kilometrů vzdálené Zahrádky. I přes menší komplikace jsme mši svatou, která začala v 10.30 hod. stihli. Po mši jsme doplnili síly a pokračovali v cestě. Naloučanský mlýn se blížil a vedení cesty se ujal Emil, neboť chtěl, abychom mu podepsali bod do stezky. Bez problémů jsme došli do Vanče, kde nám místní občan vysvětlil, jak se máme dostat do Kamenné, protože bývalou cestu v oblasti Stejskalova mlýna odkoupil obchodník a prostě ji oplotil. Polačkou jsme došli do Kamenné, odkud jsme po silnici došli do předposlední vesnice Budišov. Sice jsme měli dostatek času, přesto jsme pospíchali do tábora, neboť se na nás řítili bouřkové mraky. I přes naší snahu jsme do tábora nedorazili včas a zmokli jsme. Naštěstí jsme měli pláštěnky, takže to nebyla žádná hrůza. Po příchodu do tábora v 18 hodin jsme se vybalili, dali sušit pláštěnky a další mokré věci. Když jsme si trochu oddechli, byli jsme všichni spokojeni, že všichni včetně Marcela výlet zvládli. Zbytek večera probíhal tradičně, navečeřeli jsme se a šli jsme na nástup, připravili jsme se na spaní, pomodlili se a šli spát.

Martin Vodička

Všechno začalo ráno, když jsme vstali. Svolali nás na rozcvičku a šli jsme na ranní modlitbu. Po modlitbě následovala snídaně. Po snídani byl nástup, při kterém jsme se dozvěděli, že se půjde na výlety, které začaly okamžitě po nástupu. Lišáci vyrazili spolu s ostatními směr Pyšel – Zahrádka. Směr Zahrádka, protože byl svátek Cyrila a Metoděje. Mše probíhala v malé kapličce. Cestou z Pyšle do Zahrádky jsme potkali mnoho stromů s třešněmi. Nakonec jsme došli do vesničky a účastnili se slavnostní mše. Po mši jsme neodolali koblihám z pekárny v Zahrádce. Mamut poprvé ochutnal tuto dobrotu a my jsme si jí také užili. Po snězení koblih jsme se vydali na hledání „Hlavy“. Kamene, který vypadá jako hlava. Je vysoký asi tři metry. Hledali jsme tak dlouho, až jsme to vzdali v malé vesničce Klementice. Z Klementic jsme se vydali do Budišova. Bylo to směr Kundelov a Ptáčov. Cestou jsme si s Prknem vždy prozpěvovali. Tomovi to trochu vadilo, ale nakonec jsme došli všichni ve zdraví do Budišova. Tam nás přepadla přeháňka. I tu jsme přežili a pokračovali do tábora ve Valdíkově. Došli jsme možná mokří, ale zdraví. To je hlavní.

Jakub Starý

Ráno nás vzbudili a šli jsme na rozcvičku a potom, jak jsme ji dokončili. jsme si uklidili a udělali hygienu. Dále byla modlitba a snídaně a také nástup, ze kterého jsme se vydali na mši svatou do Zahrádky, kde byla pouť. Tak to bylo trochu jinačí než normální mše, ale byla pěkná. Po mši jsme se vydali do Nenátkové pekárny, kde jsme si dali pár koblížků. Poté jsme se vydali do Častotic, dále jsme pokračovali kolem rybníka Dulovce, kde jsme si dali oběd-chleba s paštikou, u rybníka jsme pobyli docela dlouho, protože zde byly jahody. Dále jsme se vydali do Okárce a po cestě jsme viděli dančí oboru. Jak jsme dorazili do Okárce, tak jsme se zastavili u autobusové zastávky, kde jsme hledali spoje. Poté jsme pokračovali do Studence a po cestě jsme viděli spoustu traktorů. Ve Studenci jsme si dali svačinu-jablka. Ze Studence jsme se vydali směr k železniční stanici a poté jak jsme našli zelenou, tak jsme prošli 3 tábory a byli v Pozďatíně. Z Pozďatína jsme se vydali do Kojatína a po cestě nás stihla menší přeháňka. Z Kojatína jsme se vydali do tábora. Jak jsme došli, tak byli všichni rádi, že to zvládli.

Venda Potáček

7. den – 6. 7.

Sedmý den začal tradičně rozcvičkou a poté následovala snídaně a nástup. Po nástupu jsme měli etapu CTH a po ní tábornictví. V tábornictví jsme se zabývali stavbou přístřešků, které by se nám mohly hodit na trojdeňácích. Po obědě jsme se rozdělili na dvě skupiny a trénovali jsme střelbu z luku a vzduchovky. Potom jsme po družinách měli rukodělky, Svišti dělali odlévání, Ostříži míčky a Lišáci svíčky. Následovala večeře a nástup a poté večerka.

Honza Brzobohatý

8. den – 7. 7.

Už znovu další den a znovu je rozcvička. Po rozcvičce jsme šli na snídani, hned potom byl nástup. Hned poté byl dopolední program. Hned je sváča, po sváči jsou ohně, tedy učení rozdělávání ohně. Hurá, teď moje nejoblíbenější část dne – oběd! Po obědě máme učení táboření. Hned po táboření sváča. Potom origami. Po origamách véča. Po véči nástup a nakonec večerka.

Adam

10. den – 9. 7.

Ráno byla rozcvička, potom byla snídaně a poté byla etapa CTH. Byla to simulace městečka. Byl tam obchod, kostel, šerif a naše žena. Na louce byli bizoni, které jsme mohli zabít a potom nám maso, kůži a kosti obchodník proměnil za peníze. Každý den měl 4 minuty. V neděli jsme měli jít do kostela. Potom byl program odhadování vzdálenosti a pak program s buzolami. A potom byl oběd. Po obědě přijela Eržika a byl fotbalový turnaj. Naše skupina se skládala z kapitána DJ, Martina, Mamuta, Marcela, Vojty Potáčka a Davida Faltyse. Jmenovali jsme se chlupáči a byli jsme poslední. Pak jsme přišli do tábora, byla večeře, nástup a šli jsme spát.

Mamut

13. den – 12. 7.

Ráno bylo stejné jako každé jiné. Po rozcvičce a po snídani byl nástup a etapa CTH. Tahle etapa byla zajímavá, ale možná měla být jen pro skauty. Etapa měla název Lokomotivy a spočívala v tom, že se jednotlivé skupinky šli pro dřevo do lesa a pak z toho mněli za pomocí provázků a tří hřebíků postavit nosítka, které unesou alespoň jednoho člena a na kterých by byl uchycený ešus s vodou. A pak jsme měli závody mezi sebou. Vyhráli Rychlé špunty. Potom byla svačina a družinový program. Po obědě se skauti rozdělili na dvě poloviny a jedna jezdila na lodích a druhá polovina vázala turbánek a vyřezávala různé věci. A tohle jsme dělali celé odpoledne. A večer po nástupu měli skauti speciální CTH a měli za úkol domluvit se s indiány na území, kde chcou stavět železnici. Nakonec jsme se domluvili a pak šli spát.

Jirka

14. den – 13. 7.

Začali jsme rozcvičkou po budíčku. Jako vždy byl krásný budíček. Nebyli jsme služba v kuchyni. Po chutné a bohaté snídani jsme měli etapu CTH. Etapa se jmenovala Písečná bouře. Chodili jsme po provázcích na kontrolní stanoviště a konec písečné bouře (??). Po přesnídávce byla Bodlák párty. Vlčata měla sena v táboře, kde odváželi seno do lesa. Skauti vytrhávali bodláky. Největší bodlák našel Otík. Po obědě a poledním klidu byla další etapa CTH a názvem Útěk před bandity. O etapě CTH bylo mistrovství v uzlování, kdy se vázaly uzly na čas. Nejlepší pak dostali odměny. Poté následovala očista mužstva. Po očistě byla svačina a pak osobní volno. Po osobním volnu, večeři a nástupu byla v tee-pee zajímavá přednáška na téma historie. Poté byla večerka a s ní krásná noc.

Koláč

15. den – 14. 7.

Ráno začalo jako obvykle budíčkem a rozcvičkou. Prvním dopoledním programem byla etapa CTH s názvem „Žízeň“. Běhali jsme pro papírky znázorňující různé nápoje. Čím byly dále, tím byly cennější. Po této etapě jsme měli svačinu a hned poté začala zřejmě nejoblíbenější oddílová hra Pašeráci. Tuto hru všichni dobře znají a proto ji nebudu zdlouhavě popisovat. Po obědě a poledním klidu nastala mše svatá. Přijel k nám kněz z Centra pro mládež v Osové Bítýšce. Byl nachlazený a bolelo ho v krku. Z toho důvodu následující duchovní program byl spíše formou diskuze. K večeru pak byl písničkový „oheň“. Seděli jsme v týpku a zpívali bez ohně, ale i tak to bylo fajn. Po vlčácké večerce se skauti se slibem a skauti, kteří měli slibovat odebrali k slibovému ohni. Slibovali Koláč, Mamut, Emil a Klíště. Všichni vzorně odslibovali. Vlčata letos neslibovala vůbec. Na konec se všichni společně vrátili do tábora a rozešli se do svých stanů.

Lukáš Wojtek

16. den – 15. 7.

V pondělí 15. 7. 2013 jsme se opět probudili do slunečného a teplého rána. Jako vždy byly rozcvička, pak hygiena a dobrá snídaně. Na ranním nástupu jsme zjistili, co se bude dít tento den. Po nástupu byly obodovány stany, následované oddílovou hrou známou jako vlajková. Neboť se vlajkovka prodloužila, tak jsme nestihli zalít 100letou lípu, proto jsme dělali, že se nic nestalo a pokračovali táborovými pracemi, při kterých jsme doplnili naše zásoby dřeva. Mezitím vařila služba oběd pod vedením zdravotníka a vůdce oddílu Vojťáka. V průběhu poledního klidu jsme se přesunuli do Kojatínského lomu. Byli jsme rozděleni na dvě skupiny, jedna dělala záchranu tonoucího a druhá přecházela lom po slik lajně. Z čeho všichni byli nadšeni a zároveň vystreseni. V pořádku jsme se dostali do tábora, kde čekala večeře. Následně po večerním nástupu byl písničkový oheň, který trval kolem 1 a půl hodiny. Všichni byli unaveni a chtělo se nám spát, ovšem jsme byli vyzváni k pomstě banditům v podobě noční hry do celotáborové hry.

Martin Vodička

Ráno jsme se probudili do krásného slunečného dne a vyrazili rovnou na etapu, která byla trochu jako rozcvička. Skauti byli uvázaní a vlčata jim musela donést nůž, aby se vysvobodili a uprchli ze zajití banditů. Když jsme dorazili zpátky do tábora, tak jsme se konečně nasnídali. Potom jsme měli družinový program, na kterém jsme začali vymýšlet scénky na závěrečný oheň. Pak jsme měli oddílovou hru ponorky, která všechny bavila. Odpoledne po obědě jsme se šli koupat a když jsme se vrátili, tak jsme měli SHAMPYONÁT. Tam jsme byli rozděleni do tří skupina plnili jsme různé úkoly. Poté náš tábor navštívily holky (Žáby), které šly na dvoudenní výlet. Žabky spaly v tee-pee. Měli jsme s nimi nějaké hry a šli spát.

Jirka Potáček

17.–19. den – 16.–18. 7. (trojdenní výlety)

V úterý jsme vyšli po poledním klidu. Náš cíl byla Náměšť nad Oslavou. Šli jsme před Pozďatín směrem na Studenec. Postupem času jsme došli do Náměště nad Oslavou. V ní jsme doplnili vodu od místních a doplnili zásoby. Z Náměště jsme šli podle plánu do přírodní rezervace Údolí Oslavy a Chvojince. Šli jsme ještě dlouho a skoro za tmy. Naštěstí se našlo místo za soumraku. Já, Martin, Honza, Emil a za pomocí Lukáše jsme postavili přístřešek a Marcel se postaral o oheň. Shampy s Woody se postarali o jídlo. Byla to hezká noc, ale blízko jezdil v noci vlak, takže nás trochu rušil.
2. den jsme se rozdělili a početnější skupina se vydala do údolí Oslavy a Chvojince. Cesta byla příjemná, ale někdy i hodně kopcatá. Ze začátku to byly tábory, ale potom to byly kameny a pořádná fuška. Z kopců nad údolím byl překrásný výhled. V poslední části to byl samý hmyz. Nakonec jsme přespali u Kralic, kde byl čistý a teplý rybníček. Tam jsme se vyspali. Já-Lukáš a Marcel jsme se vydali oborou patřící k zámku. Hned jak jsme vešli, zahlédli jsme několik srnek. Říkali jsme si, že to asi bude vše co uvidíme, ale později jsme narazili na stádo muflonů a paroháčů. Bylo to skvělé. Oborou jsme prošli až do Kralic, kde jsme se u místního rybníka seznámili s velmi milými místními. S nimi jsme si popovídali a díky tomu nám čas utekl velmi rychle a brzy se k našim radovánkám u rybníka přidal zbytek.
3. den jsme se vraceli z Kralic, šli jsme po červené značce přes Zahrádku a Pyšel, kde jsme se najedli. Nakonec jsme i spěchali před bouřkou. Potkali jsme Ostříže a spolu jsme došli do tábora.

Svišti

V úterý jsme si zabalili batohy a nafasovali chleba s paštikou. Okolo třetí jsme vyrazili do Budišova a odtud jsme šli směr Tasov. U Tasova jsme byli ale brzo, tak jsme se rozhodli jít dál, až k Zahrádce. Druhý den jsme šli na snídani do Zahrádky do pekárny. Tam jsme si dali na snídani nějaké koblížky a šátečky. Ze Zahrádky jsme šli do Ocmanic (zde jsme nabrali vodu) a pak do Náměště nad Oslavou. Tady jsme se chtěli koupat, ale rybník byl moc zelený. V Náměšti jsme nakoupili v Peny a šli kousek od ní a naobědvali se. Potom jsme šli do Vicenic a pak po cyklostezce do Harvíkovic. Cestou jsme míjeli i vojenské letiště, které všechny zajímalo. V Harvíkovicích jsme sebrali jedny z posledních zásob a šli si uvařit ostříží těstoviny Merlin. Pak už jsme šli spát. Ráno už nás opustil Pašin a my jsme vyšli po červené značce. Po ní jsme došli až do Číměře a pak jsme šli do Vladislavi. Zde jsme se naobědvali a šli do Smrku a potom do Kojatína. Všem se výlet líbil a budou na něj vzpomínat.

Jirka Potáček

20. den – 19. 7.

Po normální ranní rozcvičce jsem se vydal na snídani. Po ní jako obvykle na nástup. Dopoledne jsme měli závěrečnou pokladovou, kterou jsme ukončili velkou bojovkou. Po pozdějším obědě a poledňáku začalo koupání ve Valdíkovským rybníce. Potom družiňák na téma scének. Scénky jsme uplatnili u táborového ohně, kterým jsme ukončili tábor.

21. den – 20. 7.

Balení, odjezd.

0001 0002 0003 0004 0005
0006 0007 0008 0009 0010
0011 0012 0013 0014 0015
0016 0017 0018 0019 0020
0021 0022 0023 0024 0025
0026 0027 0028 0029 0030
0031 0032 0033 0034 0035
0036 0037 0038 0039 0040
0041 0042 0043 0044 0045
0046 0047 0048 0049 0050
0051 0052 0053 0054 0055
0056

Novější zápis: První schůzka Vranovské smečky vlčat (2. 9. 2013)
Starší zápis: Roverské hory (23.–26. 6. 2013)

Čtvrtek 8. 12. ’22
svátek má Květoslava

Podporují nás

Jak psát na web

Vytvořil VojťákO webuAdmin • Aktualizace: 8. prosince 2022 v 0.44