Znak Junáka

91. oddíl Junáka Brno

Jednadevadesátka – katolický chlapecký skautský oddíl

Liliový kříž

Otevření našich nových kluboven

9. 1. 2007

Úterý 9. 1. 2007 se zapsalo do našich oddílových dějin. Po necelých dvou měsících nejnutnějších úprav jsme se sešli, abychom slavnostně zahájili provoz v našich nových klubovnách. Zatímco někteří ještě narychlo donášeli poslední kusy nábytku, zametali, otírali prach či rozmísťovali skříně, jiní již chystali slavnostní tabuli a chladili šampaňské (bylo opravdu nealkoholické). Úderem 18. hodiny vůdkyně střediska Bejby a vůdce 91. oddílu Rep přestřihli slavnostní pásku, pronesli řeči a pozvali všechny přítomné na slavnostní raut. A jak rychle zmizely ze stolu všechny dobroty, tak rychle se přešlo od slavnostních řečí k práci. Začala totiž naše pravidelná oddílovka....... Ale to už sem nepatří.
Nutno poděkovat těm, kdo se o tyto klubovny zasloužili. Asi na prvém místě našim sestrám z 26. oddílu, díky jejichž nadšení pro tyto prostory jsme do toho šli. (Musím se zde přiznat, že jsem tyto prostory okukoval asi měsíc před nimi a nijak nadšen jsem nebyl). Dále i Repovi, který vyřídil vše potřebné, takže zde již svítí elektrické osvětlení a topí plynová kamna. A potom těm několika málo jedincům, kteří přiložili ruku k dílu a upravili klubovnu do současného stavu. Teď už bude záležet jen na každém z nás, jestli se klubovny stanou naši chloubou.
Přeji nám všem, kteří zde budeme na schůzkách či radách trávit svůj čas, aby veškerá činnost, která se zde bude odehrávat, byla ku prospěchu našim klukům i celé Jednadevadesátce.
Ať nám Pán žehná!

Vašek

01_otevirani_kluboven 02_otevirani_kluboven 03_otevirani_kluboven 04_otevirani_kluboven
05_otevirani_kluboven 06_otevirani_kluboven 07_otevirani_kluboven 08_otevirani_kluboven
09_otevirani_kluboven 10_otevirani_kluboven 11_otevirani_kluboven 12_otevirani_kluboven

Novější zápis: Tříkrálová sbírka Svišťů (9. 1. 2007)
Starší zápis: Tříkrálová sbírka starobrněnských vlčat (8. 1. 2007)

Čtvrtek 8. 12. ’22
svátek má Květoslava

Podporují nás

Jak psát na web

Vytvořil VojťákO webuAdmin • Aktualizace: 8. prosince 2022 v 0.44