Znak Junáka

91. oddíl Junáka Brno

Jednadevadesátka – katolický chlapecký skautský oddíl

Liliový kříž

Tříkrálová sbírka v Kohoutovicích

3. 1. 2007

Na začátku ledna, jako už tradičně, pořádá Charita Česká republika (dříve Česká katolická charita) Tříkrálovou sbírku, jejíž výtěžek je určen pro lidi sociálně slabé, trpící a pro lidi, kteří si nemohou sami pomoci. Proto jsme jako skauti neváhali ani chvíli přidat se k dobrému dílu a vyšli jsme s pokladničkou mezi občany Kohoutovic, aby i oni pomohli těmto lidem. 3. ledna jsme vybírali u zdravotního střediska, 4. ledna u nákupního střediska Lipsko, 6. a 7. ledna pak před kaplí Svaté rodiny. Oslovení lidé měli různé reakce: někteří velmi ochotně a rádi přispěli i velkou bankovkou, jiní přispěli jen pár drobnými, ale setkali jsme se i s velmi negativním přístupem, kdy nám dotyčný vynadal, že žebráme. Podařilo se nám vybrat neuvěřitelnou částku 17865,50Kč. Rozhodně velký dík patří těm, kteří jakoukoliv částkou přispěli a prokázali tím solidárnost potřebným.
Za všechny skautské koledníky

Ondřej Valeš – Čmelda

01_trikralova_kohout 02_trikralova_kohout 03_trikralova_kohout 04_trikralova_kohout 05_trikralova_kohout

Novější zápis: Tříkrálová sbírka starobrněnských vlčat (8. 1. 2007)
Starší zápis: Novoroční projev (1. 1. 2007)

Pátek 15. 1. ’21
svátek slaví Alice

Podporují nás

Jak psát na web

Vytvořil VojťákO webuAdmin • Aktualizace: 31. ledna 2020 ve 14.26