Znak Junáka

91. oddíl Junáka Brno

Jednadevadesátka – katolický chlapecký skautský oddíl

Liliový kříž

Skautská pouť do Předklášteří

26. 4. 2014

Průběh z pohledu Vranovské smečky popsal Vašek:

Vranovská smečka měla tentokrát sraz netradičně na vlakové zastávce v České. Značně oslabená početnou marodkou se zde setkala s Vaškem a krátce nato již nastupovala do vlaku, mířícího směr Dolní Loučky. Zde se z vlaku vyrojila snad stovka vlčat, světlušek, skatů i skautek, takže pořadatelé měli plné ruce práce. My byli nejblíže, takže jsme po obdržení průvodky a pokynů vyrazili na naši pouť do Porta Coeli v Předklášteří jako první. Cestou jsme odpovídali na koumácké Šalomounovy dotazy, z obrázku se snažili poznat pětici světců, dobývali jsme hrad Loučku, krmili zvířátka jablíčky, sbírali kolíčky víčka od petek, poznávali kvetoucí kytičky v krásné jarní přírodě, obdivovali velikáááánský železniční most, pozorovali pstruhy v říčce, až jsme dorazili k branám kláštera. Zde jsme odevzdali naši průvodku a jali jsme se zkoumat tajnosti starých klášterních budov, okolních rybníků, trpělivost zde sedících rybářů i Vaškovu. Když jsme odolali (někteří s nelibostí) nabídkám mnoha cukráren se zmrzlinou, konal se před krásným gotickým portálem kostela nástup všech zúčastněných družinek, přivítali jsme otce biskupa Vojtěcha, pořadatelé podělili cenami ty šikovnější z nás, kteří cestou přece jen nasbírali více bodů. A jako vyvrcholení byla pro nás slavnostní mše svatá. Po ní jsme již pelášili na vlak, který nás odvezl opět do České, kde si nás převzali naši rodiče.

A Švejk z Hnědé šestky to viděl takto:

Naše pouť začala na Hlavním nádraží v Brně. I když se nás sešla necelá polovina, vyrazili jsme vlakem směr Dolní Loučky. Tady už na nás čekali pořadatelé poutě. Dostali jsme mapu, průvodku, hádanky krále Šalamouna a obrázky, kde jsme měli poznat svaté. Na mapě bylo první stanoviště hned kousek od nádraží, a tak jsme se dali na cestu. Zde jsme sestoupili do podzemí a tunelem prolezli na druhou stranu železničního náspu. Odtud se nám naskytl výhled na celou vesnici a část naší cesty. Po projití Dolních Louček jsme stanuli na hřišti, kde nás čekal další úkol a to přenášení víček od PET lahví kolíčkem na prádlo. Pak jsme pokračovali dál po červené značce až k odbočce na zříceninu hradu. Po vyšplhání na zříceninu jsme svedli bitvu papírovými koulemi o vlajky. Po rychlém sestupu jsme šli dál po značce. U krásného železničního mostu nás čekal další úkol. Nakrmit hladové díry balónky. Cesta dál vedla údolím okolo říčky Loučky až do Předklášteří. Tam jsme přišli za zvuku zvonů. Tady jsme si trošku odpočinuli, najedli se a pokračovali v řešení úkolů z rána. To se již přiblížil čas pro odevzdání průvodek. Zahráli jsme si ještě hry a začali se chystat na nástup všech účastníku poutního putování. To už dorazil i otec biskup a začalo vyhlašování výsledků. Naše jméno však nezaznělo. Potom následovala mše svatá, kde k nám v kázání zazněla výzva ke statečnosti a ujištění otce Vojtěcha, že na nás myslí ve svých modlitbách. Po skončení našeho poutního putování jsme se ještě zastavili ochutnat místní zmrzlinu a vyrazili do Tišnova na vlak směr Brno. Počasí nám opět přálo, a tak jsme si užili krásný poutní den.

2014-04-26 skautska_pout 01 2014-04-26 skautska_pout 03 2014-04-26 skautska_pout 04 2014-04-26 skautska_pout 05 2014-04-26 skautska_pout 06
2014-04-26 skautska_pout 07 2014-04-26 skautska_pout 08 2014-04-26 skautska_pout 09 2014-04-26 skautska_pout 10 2014-04-26 skautska_pout 11
2014-04-26 skautska_pout 12 2014-04-26 skautska_pout 13 2014-04-26 skautska_pout 14 2014-04-26 skautska_pout 16 2014-04-26 skautska_pout 17
2014-04-26 skautska_pout 20 2014-04-26 skautska_pout 21 2014-04-26 skautska_pout 22 IMG_0218 IMG_0219
IMG_0222 IMG_0223 IMG_0226 IMG_0227 IMG_0235
Jozka_h

Novější zápis: Zátep II (2.–4. 5. 2014)
Starší zápis: Skautská mše (24. 4. 2014)

Čtvrtek 8. 12. ’22
svátek má Květoslava

Podporují nás

Jak psát na web

Vytvořil VojťákO webuAdmin • Aktualizace: 8. prosince 2022 v 0.44