Znak Junáka

91. oddíl Junáka Brno

Jednadevadesátka – katolický chlapecký skautský oddíl

Liliový kříž

Letní tábor Valdíkov 2014

19. 7. – 8. 8. 2014

Letošní celotáborová hra se odehrála v duchu dobývání města Brna za dob třicetileté války, kdy se Švédové snažili toto město získat. Na začátku tábora jsme se rozdělili do pěti skupinek (cechů), ve kterých jsme společně naše město nakonec ubránili. Celý tábor jsme hráli různé hry, které byly vždy náročné na něco jiného. Jednou to bylo o našem taktizování, podruhé o naší fyzičce a někdy i o naší psychice. Naštěstí nás vždy správně vedl generál Raduite de Souches, který s námi vždy vymyslel to správné řešení. Věřím, že se celotáborová hra vydařila, že si ji všichni užili a že nám dala i některé rady do života.

Jirka Potáček

Na našem letním táboře ve Valdíkově jsme se učili různým dovednostem – vyráběli jsme šípy a luky, kovali žhavé železo, učili se střílet ze vzduchovky i luku, jezdit na jednokolce, přišívat knoflíky, ovládat loď, budovali jsme různé stavby jen s pomocí provazů, vyráběli jsme výrobky z hlíny či ze sádry, rozdělávali oheň třením dřev, hráli jsme různé hry ve dne i v noci, chodili se koupat, byli jsme na jednodenním i třídenním výletě, postavili jsme si i pec, ve které se nám podařilo upéci i pizzu. Po celou dobu tábora jsme statečně bránili město Brno před Švédy, nakonec jsme našli i jejich poklad. Ale také jsme ráno museli vylézat z teplých pelíšků na rozcvičky, škrábali jsme brambory, umývali nádobí a pomáhali v kuchyni, občas jsme zmokli, museli jsme jíst to, co nám bylo předloženo a také bylo po nás vyžadováno, abychom si uklízeli svoje věci ve stanu. To byl náš mimo jiné také náš letošní tábor.

Vašek

Den 2 – 20. 7.

Dnes ráno jsme měli rozcvičku i když byla neděle. Nasnídali jsme se a šli do kostela. Po kostele jsme se napili, dali si svačinu a šli do tábora. Tam jsme se zase napili a šli se připravit na oběd. Po obědě bylo vyhlášení výsledků minulé etapovky, do stali jsme peníze a začal polední klid. Po poledním klidu byla celotáborovka. Jak celotáborová hra skončila, šli jsme se koupat do rybníka. Po koupání jsme šli do tábora se převléct a připravit na večeři (byly langoše). Po večeři jsme šli někteří pro léky a čistit zuby. A pak nám šli číst. Po čtení jsme si šli lehnout.

Šimon

Den 3 – 21. 7.

V pondělí brzy ráno po snídani jsme hráli oddílovkou hru nedalekém lese. Jednalo se o jednoduchou vlajkovku. Po svačině jsme se rozdělili do svých družinek, neboť nastal čas na družinový program. Po vydařeném obědě (kynuté knedlíky) začala další celotáborová hra, v niž byl úkol zmapovat nedalekou vesnici Valdíkov. Byli jsme však vyrušeni temnými mraky, které se k nám přibližovaly. Rychle jsme se vrátili do tábora, abychom si zašněrovali stany a přečkali bouři v jídelně. Toto dlouhé čekání na konec bouřky vedoucí využili k programu. Cílem bylo vymyslet zpříjemnění nebo vylepšení našeho tábora. Po tom co jsme skončili, déšť konečně polevil a mohli jsme strávit večer v klidu. Po večerce jsme my skauti měli „rockování“ v teepee, kde jsme si vyráběli vlastní znaky. Potom jsme si šli všichni lehnout a nastal čas hlídek.

Peťa Štych

Den 4 – 22. 7.

Ráno po budíčku byla snídaně: chleba s nutelou. Po nástupu byly kroužky, vlčata mají sportovní a tvořivý a skauti mají zálesácký, sportovní a vázané stavby. Po svačině byla celotáborová hra s názvem Drtivý dopad, při které všechny skupinky stavěli katapulty, ty se poté testovaly v dostřelu a velikosti, tuto etapu vyhráli Kalichovce. Po celotáborové hře byl oběd, na který bylo lečo. Poté bylo divadlo, kdy jsme se rozdělili na skupinky a dělali pantomimu. Pak byly práce, při kterých se dodělávala sauna, dále se spravovaly pisoáry a taky poličky pro kuchyň. Na večeři byly chleby se sýrem a okurkem. Po večerní modlitbě šli vlčata spát a skauti měli program s Jankem, který si pro ně připravil noční hru.

Den 6 – 24. 7.

Tento den začal jako každý jiný budíčkem, rozcvičkou, chleby ke snídani a nástupem. Poté se tento den stal výjimkou. Začli jsme si balit na jednodenní výlety. Vyrazili jsme po družinkách do všech směrů a tak má každá družinka jiné zážitky. Cestou jsme měli navštěvovat kříže a Boži muka, získat nějaký artefakt z naší cesty a vyslechnout nějakou historku od nějakého místního. Večer se všechny družinky sešly zpět v táboře a podělily se o své zážitky.

Honza Brzobohatý

Den 8 – 26. 7.

Po budíčku byla rozcvička, na které měl rozcvičku Půan. Po dobré snídani byly kroužky, na vázaných stavbách jsme stavěli krychli. Poté byla oddílová hra. Poté jsme měli CTH se jménem ???. Poté byla práce (štípání dřeva) a následně očista, protože potom byla návštěvní neděle.

Den 9 – návštěvní neděle 27. 7. 2014

Dnešní táborový byl Janek, už od rána se všichni těšíme na rodiče, jelikož je neděle, tak nemusíme na rozcvičku, uklízíme ve stanech. Po snídani je kontrola stanu a pak začínáme uklízet tábořiště, vlčátka vysbírávají papíry a skauti dělají složitější věci. Po obědě přijíždějí rodiče. Kolem páté přijíždí pan farář, který nám odslouží mši. Po mši se loučíme s rodiči a je večeře a nástup a pak jdeme na zuby a spát.

Den 10 – 28. 7. 2014

V kroužku s Jankem jsme končili s kováním nožů. Po kroužcích byla 7. CTH s názvem „čím víc, tím víc voják“. Tahle etapa mě vůbec nebavila. Poté bylo balení, zdravověda, vlčata měla lodě, keramiku. A před poslední z programu byla oddílová hra, byla o tom, že jsme byli v budoucnosti a byli dva roboti a někdo je ovládl… a večer bylo pění. Táborový Shampy, kuchyně Moravin a Kalichovci, hlídky BRPAC.

Den 11 – 29. 7. 2014

Dnešní den byl ve znamení trojdenních výletů. Ráno po nástupu probíhala oddílová hra, při které jsme se pořádně vyblbli a mě se velice líbila, odpoledne pak jsme se začali balit na trojdeňáky. Vedoucí kontrolovali, jestli jsme neměli moc zbytečností v batohu. Celý den se mraky okolo honily, tak snad nám vydrží počasí a nezmokneme.

Zápis z trojdeňáku

Odpoledne jsme vyrazili na trojdeňák. Začínali jsme do Opatského mlýna, kde jsme začali. Pak jsme šli po silnici do Vladislavi a tam jsme si dali svačinu a pokračovali do Číměře. Pak jsme šli směr Žleb. Po polní cestě jsme šli na Žleb, ale protože bylo pozdě, tak jsme tam přespali. Ráno jsme se vzbudili, dali si snídani a pak se nachystali na odchod. Šli jsme tedy na Žleb. Vyměnili jsme si batohy s Pepou a Jiřinem a šli dál až do Třebenic, kde jsme si dali sváču a pokračovali po červené až do Hartvíkovic. Tam jsme poprosili místní o vodu, dali si svačinu a šli na ostrov Lavičky. Tam jsme se nachystali na spaní a šli lovit mušle. Poté byla večeře. Pak jsme se šli umýt ruky a nohy a poté šli spát. V noci se nám stala velmi nepříjemná věc. Kolem 3 hodin ráno se všichni probudili. Protože jsme spali v kaluži, protože jsme spali z kopce, takže přes vranováky to přešlo a u nás ta voda zůstala. Měli jsme mokré spacáky, karimatky, na igelitech byly voda atd. ! Měli jsme mokrý úplně všechno včetně batohu. Ráno byla všude voda a tak jsme šli lovit škeble. Pak jsme si uvařili čaj a dali si snídani. Pak jsme čekali, až si vranováci sbalí a my jsme šli čekat, až přijedou skauti a vypukne bitva mezi císařskými a Švédami. Císařští vyhráli – skauti. Pak jsme uklidili koule a šli si dát batohy k autu, které nás odveze. Švejk nás odvezl až do Studence. Odkaď jsme šli do Pozďatína, kde jsme si dali oběd, počkali na vlak, který nás odvezl do Kojatína. Z Kojatína jsme šli do tábora, kde jsme zakončili TROJDEŇÁK.

Šimon

Den 14 – 1. 8.

Dne 1. 8. 23014 byl táborový Pepa. Celý první a druh dopolední blok obsahoval kolečka, kdy první skupina šla s bratrem Ríšou, který byl ten den host, rozdělávat oheň pomocí krátkého luku, kde se všichni velmi nadřeli a jen těm nejlepším se zapálení podařilo. Druhá skupina šla střílet ze vzduchovky, což bylo spíše relaxační a po svačině se skupiny prostřídaly. Po chutném obědě následovala další etapa CTH se jménem „Brno v plamenech“, museli jsme se dostat v bludišti z provazů se zavazanýma očima na druhou stranu. Poté následoval družinový program, kde Ostříži vyzvali Sviště na zápas ve sportu jménem „Mamlas fotbal“. Večerního programu se ujal již zmiňovaný bratr Ríša, který do detailu vyložil obsah 1. bodu skautského zákona. Poté jsme šli spát.

Klíště

tabor_001 tabor_002 tabor_003 tabor_004 tabor_005
tabor_006 tabor_007 tabor_008 tabor_009 tabor_010
tabor_011 tabor_012 tabor_013 tabor_014 tabor_015
tabor_016 tabor_017 tabor_018 tabor_019 tabor_020
tabor_021 tabor_022 tabor_023 tabor_024 tabor_025
tabor_026 tabor_027 tabor_028 tabor_029 tabor_030
tabor_031 tabor_032 tabor_033 tabor_034 tabor_035
tabor_036 tabor_037 tabor_038 tabor_039 tabor_040
tabor_041 tabor_042 tabor_043 tabor_044 tabor_045
tabor_046 tabor_047 tabor_048 tabor_049 tabor_050
tabor_051 tabor_052 tabor_053 tabor_054 tabor_055
tabor_056 tabor_057 tabor_058 tabor_059 tabor_060
tabor_061 tabor_062 tabor_063 tabor_064 tabor_065
tabor_066 tabor_067 tabor_068 tabor_069 tabor_070
tabor_071 tabor_072 tabor_073 tabor_074 tabor_075
tabor_076 tabor_077 tabor_078 tabor_079 tabor_080
tabor_081 tabor_082 tabor_083 tabor_084 tabor_085
tabor_086 tabor_087 tabor_088 tabor_089 tabor_090
tabor_091 tabor_092 tabor_093 tabor_094 tabor_095
tabor_096 tabor_097 tabor_098 tabor_099 tabor_100
tabor_101 tabor_102 tabor_103 tabor_104 tabor_105
tabor_106 tabor_107 tabor_108 tabor_109 tabor_110
tabor_111 tabor_112 tabor_113 tabor_114 tabor_115
tabor_116 tabor_117 tabor_118 tabor_119 tabor_120
tabor_121 tabor_122 tabor_123 tabor_124 tabor_125
tabor_126 tabor_127 tabor_128 tabor_129_jozka

Novější zápis: Zahajovací schůzka vranovské Zelené šestky (1. 9. 2014)
Starší zápis: Poslední schůzka Vranovské smečky (23. 6. 2014)

Čtvrtek 8. 12. ’22
svátek má Květoslava

Podporují nás

Jak psát na web

Vytvořil VojťákO webuAdmin • Aktualizace: 8. prosince 2022 v 0.44