Znak Junáka

91. oddíl Junáka Brno

Jednadevadesátka – katolický chlapecký skautský oddíl

Liliový kříž

Střediskové setkání v Rajhradě

12. 10. 2014

Švejk z Hnědé šestky toto setkání popsal takto:
Sraz byl na nádraží, chvíli před desátou, kde ve vestibulu nešlo přehlédnout početnou skupinu skautů a skautek z 1. střediska. Když už nás bylo opravdu hodně a čas odjezdu se přiblížil, vydali jsme se na nástupiště vyhlížet vlak, kterým pojedeme do Rajhradu a kde již budou vlčata z Vranova. Nakonec přistavili vlak s větším počtem vagónů a my se vydali pohodlně na naši pouť. Po krátké cestě jsme vystoupili a šli do Benediktýnského kláštera. Před kostelem jsme všichni nastoupili, zapěli skautskou hymnu a provolali pokřiky jednotlivých družin našeho střediska. Potom jsme se odebrali do klášterní zahrady, kde jsme se rozdělili do skupinek. Našim úkolem bylo sestavit z ústřižků zakládající listinu kláštera a mapu Rajhradu. Jednotlivé části jsme dostávali za každý splněný úkol na stanovištích, kde jsme procvičili svoji bystrost a šikovnost. Asi po dvou hodinách se nám to opravdu povedlo a mnich nám listinu přečetl. Ti nejšikovnější byli odměněni dortíkem a i ostatní si pochutnali na bonbónku. To už se přiblížila třetí hodina a byl čas jít se připravit na mši svatou. Po požehnání na cestu, jsme ještě provedli sčítání věřících a vyrazili na vlak zpět do Brna.
Na nádraží jsme byli včas a pro mnohé byl velkým zážitkem rychlík, který kolem nás prosvištěl. Potom už jel i náš vlak, který nás odvezl zpět do Brna k rodičům. Středisková pouť se myslím vydařila. Užili jsme si krásného počasí a prožili pohodový den se svými kamarády.

A Vašek to viděl se Zelenou šestkou takto:
Letošní střediskové setkání proběhlo v Rajhradě, takže Zelená šestka, která si dala sraz tentokrát na nádraží v České, byla odvezena vláčkem až na místo. Pořadatelé využili prostor kláštera a připravili pro nás hru motivovanou hledáním ztracené zakládací listiny rajhradského kláštera a staré mapy. Na zahajovacím nástupu na nádvoří kláštera se oddíly a družiny střediska navzájem pozdravily svými pokřiky. Poté jsme se přesunuli do klášterních zahrad, kde byla hra zahájena. Úkolem bylo složit zakládající listinu i starou mapu z malých kousků, které získávaly jednotlivé skupinky namíchané z různých oddílů střediska za splnění úkolů, které prověřily nejenom znalosti nebo zručnost, ale i logické myšlení a v neposlední řadě vyžadovaly týmovou spolupráci.
Členové jednotlivých skupinek museli například zjistit něco o ostatních kamarádech ze skupinky, projít „minovým polem“, vyřešit obrázkové hádanky, odpovědět na kvízové otázky o Rajhradu, dokreslit vitráž chrámového okna nebo přenést za pomoci gumičky a provázků tenisový míček. Některé úkoly byly velmi zapeklité a vyžadovaly soustředění a dobrou spolupráci členů týmu, například skládání klíče, kdy skládat mohl jen člověk se zavázanýma očima a ostatní směli jen navádět, nebo překonání nebezpečného území jen s určeným počtem končetin.
Po splnění úkolů jsme se najedli a po chvilce odpočinku následovalo slavnostní odhalení listiny a mapy, které se nám podařilo sestavit. Odborník na staroslověnštinu zakládací listinu přeložil. První tři týmy, které získaly nejvíce bodů, dostaly dort, ale nikdo z účastníků neodcházel s prázdnou.
Vyvrcholením našeho setkání byla mše svatá v opatském chrámu sv. Petra a Pavla. A poté jsme již pelášili na vlak a domů.

P1200400 P1200401 P1200402 P1200403 P1200407
P1200408 P1200411 P1200413 P1200417 P1200425
P1200428 P1200429 P1200432 P1200434 P1200437
P1200438 P1200442 P1200444 P1200448 P1200452
P1200457 P1200464 P1200467 P1200471 Vojta_U
jenik_U jirka_culek jozka_hynst juda pout 001 kuba pout
kuba pout obr ted pout tom pout

Novější zápis: Lukostřelecká výprava do okolí Křtin (18. 10. 2014)
Starší zápis: Sviští výlet do Kuřimi (4. 10. 2014)

Středa 27. 1. ’21
Ingrid, Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti

Podporují nás

Jak psát na web

Vytvořil VojťákO webuAdmin • Aktualizace: 31. ledna 2020 ve 14.26