Znak Junáka

91. oddíl Junáka Brno

Jednadevadesátka – katolický chlapecký skautský oddíl

Liliový kříž

Vlčácký víkend Zelené šestky – „Mobilizace 1938“

19.–21. 6. 2015

Téma letošního vlčáckého víkendu nás zavedlo o 77 let zpátky – do období mobilizace a mnichovské dohody v roce 1938. V pátek byla na Vranově přečtena všem účastníkům právě vydaná mobilizační vyhláška a našim úkolem bylo dostat se do šesti hodin do místa určení. Což by jinak nebyl problém, ale v pátek odpoledne – všude objížďky, kolony, zácpy, no, do večera jsme však šťastně do Šatova k pěchotnímu srubu MJ-S4 Zatáčka dojeli. Po vydatné večeři jsme si celý bunkr důkladně prohlédli, do zaměřovačů děl i hledí kulometů jsme dostali blížícího se nepřítele, zatočili si klikou ventilátoru vzduchotechniky a proběhli se v plynových maskách. Část mužstva si ustlala na vojenských kavalcích v bezpeční betonových stěn, my méně romantičtí dali přednost tvrdé zemi ve stanech opodál. Ráno po nutné rozcvičce jsme se nasnídali, sbalili svá zavazadla, neodolali jsme nabídce zastřílet si z opravdického samopalu a už jsme se vydali na pochod k průzkumu dalšího opevnění. Cestou nás poněkud zdržel déšť, který jsem přečkali pod střechou nástupiště. Čas jsme trávili čtením černé kroniky z Českého slova z 25. září 1938, což samozřejmě zaujalo nejen všechna vlčátka, ale i cestující čekající na vlak do Rakous. Po dešti jsme podél linie opevnění došli do Hnanic, odkud jsme pokračovali k Dyji a do národního parku. Několikrát jsme obdivovali krásný kaňon Dyje i čisté lesy, přečkali několik přeháněk a navečer jsme už stavěli stany na louce za Hnanicemi. Zatímco kuchař výpravy připravoval večeři, my si ještě zaskočili na kus řeči do sousedního Rakouska, bychom si také užili ciziny. Po výborném bramborovém guláši jsme se znaveni uložili na kutě. Protože dle denního tisku vláda přijala mnichovský diktát, museli jsme opustit bezpečí opevnění a tak jsme nocovali již ve svých stanech. Celou noc kolem nás hulákali srnci a řvali bažanti, přesto jsme spinkali jak zabití. V neděli ráno jsme po snídani oblékli vlčácké kroje a šli jsme do Hnanic na mši svatou. Po mši jsme si prohlédli zdejší starobylý kostel (- no řekněte, v kterém kostele mají v presbytáři studnu) a přesunuli se do Popic, odkud jsme si udělali výlet na skalisko, z kterého byl výhled na Dyjí podobný jako v Coloradu. Po návratu na nás čekal již výborný oběd a cesta domů.
Tímto vzdávám hold statečné posádce, která odhodlaně snášela útrapy přesunů i chladu noci a velký dík patří i oběma tatínkům, bez jejichž vozidel by se letošní vlčácký víkend nemohl realizovat, za jejich trpělivost či kuchařské umění.

Vašek

Satov 01 Satov 02 Satov 03 Satov 04 Satov 05
Satov 06 Satov 07 Satov 08 Satov 09 Satov 10
Satov 11 Satov 12 Satov 13 Satov 14 Satov 15
Satov 16 Satov 17 Satov 18 Satov 19 Satov 20
Satov 21 Satov 22 Satov 23 Satov 24 Satov 25
Satov 26 Satov 27 Satov 28 Satov 29 Satov 30
Satov 31 Satov 32 Satov 33 Satov 34 Satov 35
Satov 36 Satov 37 Satov 38 Satov 39

Novější zápis: Ukončení skautského roku vranovské Zelené šestky (21. 6. 2015)
Starší zápis: Výlet Hnědé šestky do Mariánského údolí (13. 6. 2015)

Sobota 28. 11. ’20
svátek slaví René

Podporují nás

Jak psát na web

Vytvořil VojťákO webuAdmin • Aktualizace: 17. listopadu 2020 ve 21.15