Znak Junáka

91. oddíl Junáka Brno

Jednadevadesátka – katolický chlapecký skautský oddíl

Liliový kříž

Ukončení skautského roku vranovské Zelené šestky

21. 6. 2015

Po návratu z vlčáckého víkendu jsme se ještě na chvíli zdrželi v klubovně, kde jsme se seznámili s výsledky celoročního bodování. Byli pochváleni a odměněni diplomem ti s nejlepší docházkou – Lukáš, Jirka a Jožka a už se četlo i pořadí v bodování. A tak si z plného stolu cen jako první vybíral Jožka, druhý Jirka, třetí Matouš, čtvrtý Jeník, pátý Honza… Nakonec si vybrali, dokonce i několikrát, všichni. A tak doufám, že ti nejlepší se budou snažit v příštím roce stejně – ostatně Jožka vyhrál již po druhé, a ti další se budou snažit třeba o něco více. Ne kvůli cenám na poslední schůzce, ale on ten skauting je přece jen stoupání vzhůru na horu, a pohled z vrcholu stojí za trochu přemáhání.
Ještě jsme se nakonec vyfotili a už jsme pelášili domů.

Vašek

posledni_schuzka

Novější zápis: Letní tábor ve Valdíkově (28. 6. – 21. 7. 2015)
Starší zápis: Vlčácký víkend Zelené šestky – „Mobilizace 1938“ (19.–21. 6. 2015)

Čtvrtek 18. 10. ’18
svátek slaví Lukáš

Oddílová rada bývá druhé pondělí v měsíci
v 18.30 hod. v klubovně na Mendláku, příští je 12. 11. 2018.

Podporují nás

Jak psát na web

Vytvořil VojťákO webuAdmin • Aktualizace: 14. října 2018 v 9.46