Znak Junáka

91. oddíl Junáka Brno

Jednadevadesátka – katolický chlapecký skautský oddíl

Liliový kříž

Rozdávání Betlémského světla

23. 12. 2016

Jako každý rok jsme se spolu s ostatními oddíly zapojili do šíření Betlémského světla. Letos byla účast našeho oddílu při akcích spojených s Betlémským světlem obzvláště velká. V sobotu 10. prosince jela družina Jelenů pro světlo do Vídně, o týden později jej družina Ostřížů pomohla rozvést vlakem směrem na Frenštát pod Radhoštěm. V pátek 23. 12. jsme jej rozdávali v rámci Vánoc na brněnské radnici. Betlémské světlo jsme přinesli také na Vranově, v Lelekovicích, v České, na Starém Brně, v Černovicích a v Novém Lískovci.
Rád bych za náš oddíl popřál požehnané a světlem naplněné vánoční svátky.

Vojťák

Předávání Betlémského světla v Lelekovicích

Čtvrtou neděli adventní – 18. 12. 2016, jsem brzo ráno vyrazil k Radce Divišové, která od našeho příjezdu z Vídně Betlémské světlo schraňovala, a světlo jsem si od ní odpálil. Cesta od ní s dvěmi svíčkami, špejlí a vlajkou asi nepatřila k těm zrovna nejjednodušším, ale po vyvinutí určitého úsilí jsem k Lelekovickému kostelu přece jen dorazil. K mému překvapení v kostele jěště nikdo nebyl (krom varhanice, která mi přišla otevřít a divila se, co tu jsem tak brzo) a to už bylo půl osmé. Ve třičtvrtě došel Jirásek a úplně naknop, čili těsně před osmou hodinou došel i Honzík Pacek. Vše jsem tedy vysvětlil, pozapínali jsme všechny knoflíky na krojích (jeden zůstal, pravda rozepnut) a poněvadž již zaznělo „Ejhle, Hospodin přijde…“, vyrazili jsme k presbytáři. Tam nás čekalo menší překvapení, neb nám pan farář Pavel Kříž přišel podat levičku. Posléze mi Honzík podal lucernu a mně se snad poprvé v životě podařilo vyjmout z této lucerny svíčku, odpálit světlo a zase ji vložit zpět. Potom jsme zasedli do ministrantských řad a ministrovali po celý zbytek mše. To stejné se událo i na druhé mši, jenom s tím rozdílem, že jsem si již zapnul knoflík na rukávu a protože přišel i Týpko, už jsme se do uličky téměř nevlezli. Plus vlastně ještě po kázání následovala svatba.

Jožka

2016-12-22 cernovice 2016-12-23 betlemske svetlo 1 2016-12-23 betlemske svetlo 2 2016-12-23 betlemske svetlo 3
2016-12-24 betlemske svetlo 2 2016-12-24 betlemske svetlo 3 2016-12-24 betlemske svetlo 4 2016-12-24 betlemske svetlo 5
2016-12-24 betlemske svetlo 6 2016-12-24 betlemske svetlo 7 jozka svetlo

Novější zápis: Tříkrálové koledování „Vranováků“ na Vranově, v Lelekovicích, v České a na Lesné (7. 1. 2017)
Starší zápis: Vánoční schůzka Zelené šestky a Jelenů (19. 12. 2016)

Pondělí 19. 4. ’21
svátek má Rostislav

Podporují nás

Jak psát na web

Vytvořil VojťákO webuAdmin • Aktualizace: 5. dubna 2021 ve 20.04