Znak Junáka

91. oddíl Junáka Brno

Jednadevadesátka – katolický chlapecký skautský oddíl

Liliový kříž

Naše nové středisko Ignis slavnostním ohněm zahájilo svoji činnost

7. 1. 2017

Od 1. ledna 2017 se náš 91. oddíl stal členem nového střediska Ignis, které vzniklo oddělením od našeho původního střediska Řehoře Mendla z důvodu jeho velikosti (ke konci roku jsme byli druhé největší středisko v republice). Činnost nového střediska jsme zahájili, jak jinak, než slavnostním ohněm. Rádcové a činovníci všech čtyř oddílů, které k sobě vždy historicky patřily a které toto nové středisko utvořily, se sešli večer na naší základně na Vranově, od nejmladšího zástupce rádce Jelenů Lukáše až po nejstaršího člena „Rakváčů“ Šmuka. Za mrazivé noci jsme utvořili kruh kolem ohně, který vykřesal Janek, a zapálili fakulí vůdcové všech čtyř oddílů: Lenti za 26. dívčí oddíl, Čára za 72. chlapecký, Doktor za 72. kmen dospělých a Vojťák za náš 91. chlapecký oddíl. Po Vodíkově slavnostní řeči a několika příspěvcích k zamyšlení jsme venkovní část programu ukončili skautskou a státní hymnou. Potom jsme se přesunuli do vytopeného saloonu, kde jsme se formou vtipně předstírané tiskové konference seznámili s vizí nového střediska. Následovala už méně slavnostní, ale i tak důležitá část programu, u prostřených stolů jsme se navzájem seznamovali se svými názory na to či ono a spřádali plány do budoucna. Postupně nás někteří účastníci opustili, aby chytli poslední spoj, ti otrlejší si připravili nocleh ve svých stanech v mrazivé noci či v poněkud vlídnějším prostředí základny. Ráno po snídani a úklidu se ti zbývající rozloučili při mši svaté ve vranovském kostele.
Ať nám Bůh žehná, abychom byli skutečně ohněm a světlem pro naše okolí.

Vašek

2017-01-07 zahajovaci ohen Ignis 10 2017-01-07 zahajovaci ohen Ignis 12 2017-01-07 zahajovaci ohen Ignis 13 2017-01-07 zahajovaci ohen Ignis 15 2017-01-07 zahajovaci ohen Ignis 16
2017-01-07 zahajovaci ohen Ignis 17 2017-01-07 zahajovaci ohen Ignis 18 2017-01-07 zahajovaci ohen Ignis 19 2017-01-07 zahajovaci ohen Ignis 20 2017-01-07 zahajovaci ohen Ignis 21
2017-01-07 zahajovaci ohen Ignis 22 2017-01-07 zahajovaci ohen Ignis 23 2017-01-07 zahajovaci ohen Ignis 24 2017-01-07 zahajovaci ohen Ignis 28

Novější zápis: Tříkrálová sbírka Hnědé šestky (10. 1. 2017)
Starší zápis: Tříkrálové koledování „Vranováků“ na Vranově, v Lelekovicích, v České a na Lesné (7. 1. 2017)

Čtvrtek 8. 12. ’22
svátek má Květoslava

Podporují nás

Jak psát na web

Vytvořil VojťákO webuAdmin • Aktualizace: 8. prosince 2022 v 0.44