Znak Junáka

91. oddíl Junáka Brno

Jednadevadesátka – katolický chlapecký skautský oddíl

Liliový kříž

Skautská mše u sv. Jakuba

24. 4. 2007

V úterý 24. dubna 2007 se konala v kostele u sv. Jakuba v Brně mše svatá, kterou sloužil ThLic. Václav Slouk. Prosebný úmysl mše svaté byl na poděkování za uplynulých 100 let skautingu ve světě a za pomoc a sílu pro další činnost. Mše sv. se účastnilo asi 60 skautů a skautek z celého Brna. Díky všem, keří přišli.

Čmelda

01_mse_jakub 02_mse_jakub 03_mse_jakub 04_mse_jakub

Novější zápis: Luňáci opravovali kříž v Kohoutovicích (26. 4. 2007)
Starší zápis: Misijní koláč v Kohoutovicích (15. 4. 2007)

Neděle 17. 2. ’19
svátek má Miloslava

Oddílová rada bývá zpravidla druhé pondělí v měsíci
v 18.30 hod. v klubovně na Mendláku, příští je kvůli jarním prázdninám až 18. 2. 2019.

Podporují nás

Jak psát na web

Vytvořil VojťákO webuAdmin • Aktualizace: 29. února 2019 ve 21.22