Znak Junáka

91. oddíl Junáka Brno

Jednadevadesátka – katolický chlapecký skautský oddíl

Liliový kříž

Mikulášská besídka na Vranově

5. 12. 2017

Bylo 16 hodin a 45 minut, když se družina Jelenů sešla ve vranovském kostele. Bylo 5. prosince léta Páně 2017 ve svátek svatého Sáby, opata a poustevníka a v kostele se už začala shromažďovat dítka. Pan farář pak zahájil besídku a protože měl spoustu dalších poviností, předal mikrofon bratru Milanovi a paní Komosné. My dětem představovali atributy svatého Mikuláše jako například hůl, zlaté kamení, bibli atd. Děti pak písní přivolali samotného Mikuláše se dvěma anděly. Ten se dětí ptal, jak vznikl vranovský kostel a když mu to Kryštof Komosný jakž takž vysvětlil, přišel na řadu Lukáš Kos a jeho živý obraz Zjevení Panny Marie Vranovské, tvořený dětmi. Měl úspěch jak u dětí, tak u Mikuláše, který potvrdil že tak ňák to opravdu bylo. Děti pak pod vedením bratra Milana se zájmem si šli prohlédnout zbytek dubu, mezi jímž a tím druhým dubem zjevila se tenkrát Panna Maria. Podle věkových kategorií dostala všechna děcka v kostele balíček a nezbývalo, než se se svatým Mikulášem rozloučit. Byli jsme pověřeni spočíst odcházející děti a střídajíc se u vchodu, mohli jsme s radostí konstatovat, že přišla asi padesátka dětí a tudíž, že balíčků byl značný přebytek.

Jirásek

Mikulášská besídka na Vranově
To, na čem se Jeleni ještě s pár dospělými vranovské farnosti poslední dobou domlouvali, uvedli v úterý do reality. O půl páté jsme se sešli v kostele na Vranově, některé věci si ještě ujasnili, popřípadě doladili a v pět hodin to začalo. Nejprve si s dětmi promluvil náš pan farář, potom už přišel na řadu domluvený program. S dalšími dvěma uvaděči jsme vesměs mladému publiku ukázali a vysvětlili atributy sv. Mikuláše. Potom děti na Mikuláše volaly, ale poněvadž v kostele by se nemělo křičet, Mikuláš nepřicházel. Zkusily to tedy jinak. Zazpívaly písničku a po ní už Mikuláš vešel. Uvítali jsme se s ním a při tom jsme narazili na to, kde vlastně jsme a jak se tu vzal kostel. Názorně jsme tedy Mikulášovi (a hlavně dětem) předvedli za pomoci ostatních dětí živý obraz, jak to tehdá při zjevení Panny Marie maršálku Vilémovi asi mohlo vypadat. Následně se osazenstvo šlo podívat na zbytek dřeva jednoho z dvou dubů, mezi kterými se panna Maria zjevila. Už nezbývalo než dát dětem dárky, kterých letos bylo na dvě stě a většinu jsme museli přinést my, protože andělé by to asi najednou neunesli. Poté již Mikuláš odešel a besídka skončila.

Jožka

2017-12-05 mikulaska Vranov 1 2017-12-05 mikulaska Vranov 2 2017-12-05 mikulaska Vranov 3 2017-12-05 mikulaska Vranov 4 2017-12-05 mikulaska Vranov 5

Novější zápis: Práce v nové klubovně pokračují (7. 12. 2017)
Starší zápis: Mikulášská besídka na Starém Brně (3. 12. 2017)

Čtvrtek 8. 12. ’22
svátek má Květoslava

Podporují nás

Jak psát na web

Vytvořil VojťákO webuAdmin • Aktualizace: 8. prosince 2022 v 0.44