Znak Junáka

91. oddíl Junáka Brno

Jednadevadesátka – katolický chlapecký skautský oddíl

Liliový kříž

Rozdávání Betlémského světla

24. 12. 2018

I skauti z našeho 91. oddílu se zapojili do rozdávání Betlémského světla. Nejprve ve vranovské farnosti, potom na Štědrý den dopoledne je nabízeli v Novém Lískovci, odpoledne Betlémské světlo přinesli také do Starobrněnské baziliky.

Vašek

Předávání Betlémského světla Vranováky

Vranovská část našeho oddílu po převzetí Betlémského světla na Petrově šířila toto světlo dál do své farnosti.
V sobotu 22. 12. 2018 jsme se stavili já, Jirásek a Týpko ve Svaté Kateřině na mši s nedělní platností. Na začátku mše jsme přinesli světlo k vedlejšímu oltáři, účastníci mše si ho ale stejně neodnesli, poněvadž si nevzali svíčky.
4. neděli adventní, tedy 23. 12. jsme pak předávali na obou mších světlo v kostele na Vranově a v Lelekovicích. V Lelekovicích jsme byli na první mši Já s Jiráskem a Honzou Packem, na druhé Jiráska s Honzou vystřídal Týpko. Na začátku mše jsme světlo přinesli společně s naší vlajkou a po mši ho rozdávali lidem.

Jožka

Rozdávání Betlémského světla v Lelekovicích a ve Svaté Kateřině

Sobota 22. prosince, léta Páně 2018, svátek svatého Servula a my jsme si vyzvedli Betlémské světlo u bývalého lelekovického starosty, bývalého skauta. Cestou jsme ještě nabrali Týpka a tak jsme byli v kateřinském kostele tři.
V neděli 23. prosince, léta Páně 2018, na svátek svatého Jana Kentského jsme se sešli v Lelekovicích ve tři čtvrtě na osm ráno v sestavě: já, Josef a Honza Pacek. Měli jsme s sebou i vlajku a tak byli potřeba minimálně tři lidé, což se před další mší ukázalo jako problém. Dorazil sice Týpko, ale já i Honza jsme již měli jít domů, ale protože jsem měl takříkajíc odslouženou sobotní mši s nedělní platností ve Svaté Kateřině, los padl na Honzu.

Jirásek

2018-12-22 katerina 1 2018-12-22 katerina 2 2018-12-22 katerina 3 2018-12-23 lelekovice 2 2018-12-23 lelekovice 3
2018-12-23 lelekovice 4 2018-12-23 lelekovice 5 betlemske_svetlo 01 betlemske_svetlo 02 betlemske_svetlo 03
betlemske_svetlo 04 betlemske_svetlo 05 betlemske_svetlo 06 betlemske_svetlo 07 betlemske_svetlo 08
betlemske_svetlo 09 betlemske_svetlo 10

Novější zápis: Tříkrálová sbírka Vranováků (5. 1. 2019)
Starší zápis: Vánoční schůzka Hnědé šestky (17. 12. 2018)

Úterý 29. 11. ’22
svátek slaví Zina

Podporují nás

Jak psát na web

Vytvořil VojťákO webuAdmin • Aktualizace: 8. listopadu 2022 v 0.44