Znak Junáka

91. oddíl Junáka Brno

Jednadevadesátka – katolický chlapecký skautský oddíl

Liliový kříž

Střediskový sněm 2019

9. 11. 2019

9. listopadu v návaznosti na akci z předchozího dne – po hře Plot se na vranovské základně konal sněm 9. střediska Ignis Brno, akce velmi důležitá a konaná za přítomnosti i dalších pro středisko významných person. Dopoledne bylo relaxační, odpoledne jsme se věnovali debatním, ale i poměrně naučným aktivitám – diskutovali jsme nad plánovanými změnami ve vlčáckých a světlušek idejích, ve skupinách procházeli stanoviště s otázkami na fungování střediska, na oběd byl Brzdařův výborný guláš, na odreagování Doktorova velmi zábavná oddychová hra. Dále jsme diskutovali nad důležitostí a nutnou početností duchovních a roverských aktivit. U ohně jsme zazpívali junáckou hymnu a nechyběla Vodíkova řeč, v salonu se konal sněm samotný. Rep celé velmi oficiální a místy proto fádní zasedání řídil, v průběhu se dostavil třiadvacátý z celkových třiceti delegátů – Prkno. Ondra Letocha přečetl zprávu revizní komise, Všezňa dodal něco k hospodaření, Radar hlásil kandidáty na jednotlivé pozice a funkce, byli doporučeni kandidáti a konečně došlo na samotné hlasování. Další hlasování proběhlo kvůli shodnému počtu hlasů u náhradníků, posléze se šlo k ohni, zapěli jsme státní hymnu a pamětníci zákazu Junáka – Šmuk, Vašek a Karel Potáček byli požádáni, aby se podělili o pár vzpomínek. Povídal především Šmuk a Vašek a jejich povídání bylo skutečně pěkné, přestože na konci již pozornost zaslepovala chuť na připravené vepřové. I na něj došlo a bylo ho dosti, stejně tak veškeré zábavy. Akci jsem opustil v devět večer, ostatní v dopoledních hodinách v neděli se rozprchli do kostelů na mši či do svých domovů.

Jirásek

Střediskový sněm na Vranově 2019
Když na základně už byla většina účastníků sněmu a nikdo z Plotu, kdo na sněm nešel, podepsali jsme se všude možně, dostali střediskové kelímky a pomalu se rozproudil program tohoto setkání. Formou her i diskuzí jsme přemýšleli nad novou ideou vlčat a světlušek, nad tím co dělá středisko a kdo v něm má jakou úlohu.
Večer pak jsme u slavnostního ohně (který hořel!) zahájili junáckou hymnou samotný sněm, který se vzápětí konal v salonu. Proběhly hodnotící řeči různých orgánů za uplynulé období, byly zvoleny orgány na následující období a pak jsme se zase přesunuli k ohni, poslechli si vyprávění o zákazu skautingu od Šmuka a Vaška, za latríny zakopali pamětní listinu tohoto sněmu a pak už se vrhli na upečenou kýtu. Pak už se jen povídalo a jak kdo chtěl, šel spát nebo odešel.
Ráno nás zbyla na základně asi polovina a i ta se během úklidu pomalu zmenšovala. Když byla v deset hodin základna uklizena, zbyli jsme tam z mladších jen já s Týpkem. Pak už jsme základnu zamčeli, starší jeli do Kohoutek na půl jedenáctou a já s Týpkem na Vranov na jedenáctku (mši).

Jožka

Snem_strediskovy_01 Snem_strediskovy_02 Snem_strediskovy_03 Snem_strediskovy_04 Snem_strediskovy_05
Snem_strediskovy_06 Snem_strediskovy_07 Snem_strediskovy_08 Snem_strediskovy_10 Snem_strediskovy_11
Snem_strediskovy_13 Snem_strediskovy_14 Snem_strediskovy_15

Novější zápis: Výlet Jelenů do Čebína (16. 11. 2019)
Starší zápis: Plot 2019 – Temnotou (8. 11. 2019)

Úterý 29. 11. ’22
svátek slaví Zina

Podporují nás

Jak psát na web

Vytvořil VojťákO webuAdmin • Aktualizace: 8. listopadu 2022 v 0.44