Znak Junáka

91. oddíl Junáka Brno

Jednadevadesátka – katolický chlapecký skautský oddíl

Liliový kříž

Vánoční jarmark a rozdávání Betlémského světla

22.–24. 12. 2019

Už bývá chvályhodným zvykem, že se naši skauti zúčastnili předvánočních a vánočních aktivit. Část Jelenů se zapojila do charitativního vánočního jarmarku, poté také přinesla do vranovských končin Betlémské světlo, kde ho v neděli 22. prosince při mši svaté rozdávali.
Starobrněnští skauti nabízeli Betlémské světlo 24. prosince v Novém Lískovci a také při mši svaté v Starobrněnské bazilice.

Předávání Betlémského světla v Lelekovicích 2019

Jak už se stalo tradicí, i tento rok jsme na čtvrtou neděli adventní přinesli do lelekovského (i vranovského) kostela Betlémské světlo. V Lelekovicích jsme na mši v osm hodin já, Týpko a Honza Pacek přišli za vstupního zpěvu Ejhle, Hospodin přijde přišli do presbytáře s vlajkou a lucernou s betlémským světlem, zapálili všechny možné svíčky, byli zaskočeni něčím mezi skautským a obyčejným podáním ruky od faráře o. Pavla Kříže a pak si na zbytek mše přisedli k ministrantům. Na konci této hezky prožité mše si nás o. Pavel ještě pozval k sobě a udělal s námi něco jako rozhovor, při kterém teda mluvil hlavně on (poněvadž jsme byli na slovo spíše skoupí) a při kterém jsme zjistili, že polovina lidí zde v kostele je nebo byla (tedy taky stále je) skauty, včetně pana faráře.
Na druhé mši (o půl desáté) nás čekalo to stejné, s tím rozdílem, že Honza odešel, tedy jsme ani nebrali vlajku. A taky tu bylo víc lidí.

Jožka

2019-12 betlemske_svetlo 01 2019-12 betlemske_svetlo 02 2019-12 betlemske_svetlo 03 2019-12 betlemske_svetlo 04
2019-12 betlemske_svetlo 05 2019-12 betlemske_svetlo 06 2019-12 betlemske_svetlo 07 2019-12 betlemske_svetlo 08
2019-12 betlemske_svetlo 09 2019-12 betlemske_svetlo 10 2019-12 betlemske_svetlo 11 2019-12-24 Stare-Brno (1)
2019-12-24 Stare-Brno (2) 2019-12-24 Stare-Brno (3) 2019-12-24 Stare-Brno (4) 2019-12-24 Stare-Brno (5)

Novější zápis: Tříkrálová sbírka v Lelekovicích, na Vranově a v České (4.–11. 1. 2020)
Starší zápis: Vánoční schůzka Hnědé šestky (16. 12. 2019)

Čtvrtek 8. 12. ’22
svátek má Květoslava

Podporují nás

Jak psát na web

Vytvořil VojťákO webuAdmin • Aktualizace: 8. prosince 2022 v 0.44