Znak Junáka

91. oddíl Junáka Brno

Jednadevadesátka – katolický chlapecký skautský oddíl

Liliový kříž

Předání Betlémského světla na Vranově, v Kateřině, v Lelekovicích a na Starém Brně

19.–24. 12. 2020

I letos jsme do naší farnosti přinesli Betlémské světlo. Byl to konkrétně Jožka, jenž ho přivezl z Petrova, společně jsme nejprve navštívili mši ve Svaté Kateřině, v sobotu 19. 12. Mše byla po více jak dvouměsíčním odloučení od kostelů velmi osvěžující zážitek (bohužel chybí fotografie). Světlo jsme následně přivezli na vranovskou faru. Dalšího dne se Honza Pacek, od září zvaný Hrobař (neboť před schůzkami z dlouhé chvíle pohřbíval do listí rozdupané houby a vyráběl jim kříže) a Jožka (mnohdy zvaný Kyblík nebo Kýbl, poněvadž téměř po celou dobu letošního tábora si chladil zánět v noze) zúčastnili obou mší v Lelekovicích, aby i sem přinesli Betlémské světlo. Já a Olej (jak říkáme Frantovi od té doby, co se mu na táborovém puťáku vylil olej do tlumoku) jsme pak na mši v jedenáct na Vranově zapálili svíčky na věnci i jinde. Škoda jen, že se mší mohlo účastnit tak málo lidí.
Jirásek

Společně s děvčaty z 26. oddílu přinesli skauti z 91. oddílu Betlémské světlo i do baziliky na Starém Brně 24. 12. 2020, a to jak na tzv. „dětské“ mši v 15:00 hod., tak i na půlnoční mši sv., kterou přenášela Česká televize – https://www.ceskatelevize.cz/…298380050005

2020-12-20 betlemske_svetlo Vranov 1 2020-12-20 betlemske_svetlo Vranov 2 2020-12-20 betlemske_svetlo Vranov 4 2020-12-20 betlemske_svetlo Vranov 5
2020-12-20 betlemske_svetlo_Lelekovice  (1) 2020-12-20 betlemske_svetlo_Lelekovice  (2) 2020-12-20 betlemske_svetlo_Lelekovice  (3) 2020-12-20 betlemske_svetlo_Lelekovice  (4)
2020-12-24 betlemske_svetlo_stare_brno 1 2020-12-24 betlemske_svetlo_stare_brno 2 2020-12-24 betlemske_svetlo_stare_brno 3 2020-12-24 betlemske_svetlo_stare_brno 4

Novější zápis: Výzva – dojít na tábořiště a zpět (28. 1. – 22. 2. 2021)
Starší zápis: Betlémské světlo je již v Česku! (13. 12. 2020)

Úterý 6. 12. ’22
svátek má Mikuláš

Podporují nás

Jak psát na web

Vytvořil VojťákO webuAdmin • Aktualizace: 8. prosince 2022 v 0.44