Znak Junáka

91. oddíl Junáka Brno

Jednadevadesátka – katolický chlapecký skautský oddíl

Liliový kříž

Pavel Blažík – Rep

Funkce v oddíle: Zástupce vedoucího oddílu, hospodář oddílu, podrádce družiny Kopyt

Kontakt:
E-mail: pavel.blazik@seznam.cz, tel.: 724 330 052.

Rep vstoupil do organizace Junák v říjnu 1991. Od této doby je členem 91. oddílu, kde ve skautském věku prošel družinami Bystrých Lišáků, Jestřábů a Svišťů. Od roku 2000 je členem vedení oddílu. V letech 2002–2004 zastával funkci oddílového hospodáře, 2005–2006 zástupce vedoucího oddílu a v letech 2006–2008 vedoucího oddílu.
V roce 2004 se stal členem Krajské rady Junáka ve funkci hospodáře, kterou vykonával do roku 2011. Roku 2008 byl navíc zvolen místopředsedou Krajské rady Junáka, na dalším krajském sněmu roku 2011 pak jejím předsedou.

V letech 1988–1993 navštěvoval ZŠ Řehořova v Brně-Černovicích, poté přešel na Biskupské gymnázium v Brně, které absolvoval roku 2001 maturitní zkouškou z českého jazyka a literatury, anglického jazyka, základů společenských věd a dějepisu. V letech 2001–2006 studoval magisterský studijní program Právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, který ukončil státní závěrečnou zkouškou z práva občanského, správního, finančního a mezinárodního veřejného.
V letech 2006–2007 byl zaměstnán na Odboru školství, sportu a mládeže ÚMČ Brno-střed, od roku 2008 pracuje na Magistrátu města Brna v odboru Kancelář primátora města Brna (oddělení Kancelář strategie města). V roce 2008 byl zvolen členem Zastupitelstva Jihomoravského kraje, od roku 2009 je též členem dozorčí rady CEJIZA, s.r.o. (společnost zabývající se centrálním zadáváním zakázek pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje). Od roku 2010 působí též v Zastupitelstvu MČ Brno-Černovice.
K jeho zálibám patří historie, populární hudba, turistika a dobré jídlo.

Absolvované kurzy:
2001 – Čekatelský kurz okrsku Brno II
2002 – Vůdcovský kurz Jihomoravského kraje TGM
2004 – kurz podvojného účetnictví pro neziskové organizace
2005 – Manažerský lesní kurz MUŠKA

Motto: S úsměvem jde všechno líp:-)

Úterý 29. 11. ’22
svátek slaví Zina

Podporují nás

Jak psát na web

Vytvořil VojťákO webuAdmin • Aktualizace: 8. listopadu 2022 v 0.44