Znak Junáka

91. oddíl Junáka Brno

Jednadevadesátka – katolický chlapecký skautský oddíl

Liliový kříž

Stanislav Drápal

Kontakt:
E-mail: stadra@centrum.cz.

Skautovat začal před dlouhou dobou, asi na přelomu tisíciletí, od té doby jest nejdříve jeden rok vlčetem a pak členem družiny Svišťů. Tato družina se mu stala druhou rodinou a po několika málo letech se kariérně posunul do funkce podrádce a po dalších dvou letech do funkce rádce, kde setrval až do roku 2008. Školní rok 2008/2009 strávil meditací a uprostřed kukuřičných polí na dalekém západě, aby se pak mohl pln síly zapojit do plánování tábora. Patronem Svišťů se stal v únoru tohoto roku. Je bezesporu nejkrásnějším členem oddílu.

Jakožto excelentní student Biskupského gymnasia Brno se teď pečlivě připravuje na zkoušku z dospělosti, která bude složena v květnu případně v září.

Absolvované kurzy:
Rádcovský kurz Rozrazil
Čekatalské zkoušky 1. okrsku

Středa 27. 1. ’21
Ingrid, Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti

Podporují nás

Jak psát na web

Vytvořil VojťákO webuAdmin • Aktualizace: 31. ledna 2020 ve 14.26