Znak Junáka

91. oddíl Junáka Brno

Jednadevadesátka – katolický chlapecký skautský oddíl

Liliový kříž

Tomáš Vaverka

Funkce v oddíle: Rádce družiny Bystrých lišáků

Kontakt:
E-mail: vaverka.tom@gmail.com, tel.: 720 393 680.

Člen oddílu od roku 2004. Čtyři roky strávil pod vedením Vaška ve vlčatech, poté přestoupil do nově založené (obnovené) družiny Bystrých lišáků. Jeden rok zde působil jako podrádce, nyní zastupuje funkci rádce.

Chodil na CMCZŠ, poté z páté třídy přestoupil na Cyrilo-Metodějské gymnázium. V současnosti navštěvuje kvintu gymnázia. Rád se věnuje nejrůznějším sportům,cestuje a poznává přírodu.

Absolvované kurzy:
Rádcovský kurz PERUN 2011

Úterý 29. 11. ’22
svátek slaví Zina

Podporují nás

Jak psát na web

Vytvořil VojťákO webuAdmin • Aktualizace: 8. listopadu 2022 v 0.44