Znak Junáka

91. oddíl Junáka Brno

Jednadevadesátka – katolický chlapecký skautský oddíl

Liliový kříž

Václav Procházka

Funkce v oddíle: činovník ve výslužbě

Kontakt:
E-mail: vpsalvehaus@centrum.cz, tel.: 732 521 571

Do 91. oddílu vstoupil jako vlče na jaře 1968, kdy ho ve smečce vedl zakladatel a vůdce oddílu Jindřich Němec – Fakir. Do skautské družiny Bystrých Lišáků přešel v září 1969, kde je až do zákazu skautingu v září 1970. Na jaře 1990 nabídl svoji pomoc Fakirovi při vedení vlčat v obnoveném oddílu, od té doby je do roku 2019, stále vedl. V roce 2012 předal starobrněnská vlčata mladším vedoucím, v září 2013 založil Zelenou šestku vlčat na Vranově, v roce 2016 se stal patronem skautské družiny Jelenů, která se vytvořila z nejstarších vranovských vlčat. Od září 2019 předal vedení vranovských družin Petrovi Ullmanovi. Od roku 1992 do roku 2017 byl zástupce vůdce oddílu, v letech 2001–2006 byl vůdcem oddílu.

Zajímá se o historii.

Absolvované kurzy:
1992 – čekatelská zkouška
1993 – zdravotnický kurs
1993 – vůdcovská zkouška
1994 – lesní škola
2004 – OČK – Myšlenkové základy skautingu
2005 – instruktorská kvalifikace, instruktorská lesní škola

Motto: Sv. Pavel, 2. Timoteovi 4, 2–4

Úterý 29. 11. ’22
svátek slaví Zina

Podporují nás

Jak psát na web

Vytvořil VojťákO webuAdmin • Aktualizace: 8. listopadu 2022 v 0.44