Znak Junáka

91. oddíl Junáka Brno

Jednadevadesátka – katolický chlapecký skautský oddíl

Liliový kříž

Vojtěch Procházka – Vojťák

Funkce v oddíle: Správce webu.

Kontakt:
E-mail: v.proch@gmail.com, tel.: 775 914 159.

Do vlčácké smečky 91. oddílu vstoupil v roce 1992. Roku 1997 se stal členem skautské družiny Svišťů a později působil jako podrádce družiny Netopýrů a dále jako patron u Tygrů. Během toho se zapojoval do roverské činnosti a roku 2008 se stal členem nově vzniklého roverského kmene (za současného působení u oddílu). V lednu 2009 převzal od bratra Repa roli vůdce 91. oddílu, kterou zastával do července 2017. Od roku 2018 je členem 72† klubu rodinného skautingu Rakváči.

Po základní škole absolvoval roku 2005 gymnázium na tř. Kpt. Jaroše a stal se studentem fyziky na PřF MU, kde se v magisterském a doktorském studiu specializoval na obor fyzika plazmatu. Zapojuje se rád do organizace mnohých aktivit spojených s popularizací vědy, například v rámci divadla fyziky ÚDiF, technického kroužku KrTeK nebo táborů ÚLeT. Ve volném čase rád občas zmizí do přírody, ať už na kole, na běžkách nebo pěšky. Kromě toho se zajímá o astronomii, rád kreslí, trápí hudební nástroje a něco vytváří s páječkou v ruce nebo s prsty na klávesnici.

Absolvované kurzy:
2001 – Čekatelský lesní kurz Corda
2003 – Roverský kurz Svatoplukovy pruty
2004 – Zdravotnický kurz
2004 – Jesenický vůdcovský lesní kurz
2005 – Ekumenická lesní škola
2008 – Instruktorská lesní škola Collegium
2010 – Zimní lesní škola Gong

Motto: Cokoliv děláš, dělej s radostí.

Pátek 7. 10. ’22
svátek slaví Justýna

Podporují nás

Jak psát na web

Vytvořil VojťákO webuAdmin • Aktualizace: 8. října 2022 v 0.44