Znak Junáka

91. oddíl Junáka Brno

Jednadevadesátka – katolický chlapecký skautský oddíl

Liliový kříž

Vojtěch Procházka – Vojťák

Funkce v oddíle: Správce webu, zdravotník.

Kontakt:
E-mail: v.proch@gmail.com, tel.: 775 914 159.

Do vlčácké smečky 91. oddílu vstoupil v roce 1992. Roku 1997 se stal členem skautské družiny Svišťů a později působil jako podrádce družiny Netopýrů a dále jako patron u Tygrů. Během toho se zapojoval do roverské činnosti a roku 2008 se stal členem nově vzniklého roverského kmene (za současného působení u oddílu). V lednu 2009 převzal od bratra Repa roli vůdce 91. oddílu, kterou zastával do července 2017. Od roku 2018 je členem 72+ kmene dospělých Rakváči.

Po základní škole absolvoval roku 2005 gymnázium na tř. Kpt. Jaroše a stal se studentem fyziky na PřF MU, kde se v magisterském studiu specializoval na obor fyzika plazmatu, v němž nyní pokračuje jako doktorand. Při univerzitě se zapojuje do organizace mnohých aktivit a snaží se o popularizaci vědy například ve skupině ÚDiF. Také je členem studentské scholy při VKH Brno. Ve volném čase rád občas zmizí do přírody, ať už na kole, na běžkách nebo pěšky. Kromě toho se zajímá o astronomii, rád kreslí, trápí hudební nástroje a něco vytváří s páječkou v ruce nebo s prsty na klávesnici.

Absolvované kurzy:
2001 – Čekatelský lesní kurz Corda
2003 – Roverský kurz Svatoplukovy pruty
2004 – Zdravotnický kurz
2004 – Jesenický vůdcovský lesní kurz
2005 – Ekumenická lesní škola
2008 – Instruktorská lesní škola Collegium
2010 – Zimní lesní škola Gong

Motto: Cokoliv děláš, dělej s radostí.

Čtvrtek 27. 2. ’20
svátek slaví Alexandr

Podporují nás

Jak psát na web

Vytvořil VojťákO webuAdmin • Aktualizace: 26. února 2020 v 6.59