Znak Junáka

91. oddíl Junáka Brno

Jednadevadesátka – katolický chlapecký skautský oddíl

Liliový kříž

Jak psát na web

Příspěvky na tyto stránky může psát každý – stačí sednout ke klávesnici a sepsat třeba zápis z nějaké akce a pak ho poslat některému z administrátorů – zatím Vaškovi, Jirkovi nebo Vojťákovi (stačí přímo jako text e-mailu nebo přílohou jako obyčejný textový soubor či třeba dokument MS Wordu nebo OpenOffice).

Několik pravidel pro psaní příspěvků

 • Nejlepší příspěvek je včasný příspěvek – článek z akce, která se konala před půl rokem, opravdu není příliš aktuální.
 • Příspěvky by měly být přiměřeně dlouhé – ne každému se chce strávit u obrazovky počítače celý večer čtením jednoho článku.
 • Snažte se dodržovat pravidla českého pravopisu – váš příspěvek může vidět celý svět a asi si nechcete utržit ostudu.
 • Dodržujte typografické normy – viz níže.
 • Smajlík není standardní interpunkční znaménko – proto jím nemusí končit každá věta.

Základní typografická pravidla

 • Slova oddělujeme mezerami a samostatná slova tvoří i čísla a zkratky. Proto píšeme 3 hodiny a ne 3hodiny, 6 km a ne 6km, 125 Kč a ne 125Kč, sv. Jiří a ne sv.Jiří, …
 • Totéž platí i pro data – píšeme 8. prosince a ne 8.prosince, 3. 2. 2007 a ne 3.2.2007, …
 • Čas zapisujeme ve formátu hodiny.minuty, tedy 13.20 a ne 13,20 ani raději ne 13:20.
 • Za tečkou, čárkou, otazníkem, vykřičníkem, dvojtečkou, středníkem apod. píšeme mezeru (pokud nemají zvláštní funkci např. jako desetinná čárka nebo oddělení hodin a minut), před žádný z těchto znaků mezeru nepíšeme.
 • Závorky a uvozovky oddělujeme mezerami pouze zvenku (pokud za nimi nestojí interpunkční znak), tedy „Plešatý mamut“ (ten náčelník) je velmi statečný a ne "Plešatý mamut "(ten náčelník )je velmi statečný.
 • Pomlčku – pokud má význam pomlčky – oddělujeme mezerami z obou stran; pokud má význam třeba časového rozmezí (2.–5. listopadu), mezerami ji neoddělujeme.
 • Výpustku (…) píšeme právě třemi tečkami.
 • Číslovky píšeme slovně (pět, tisíc) nebo číslicemi (42, 328). Máme ale i řadové číslovky (třetí, 27., nikoliv 12-tý) nebo třeba číslovky násobné (dvakrát, 18krát, 30×, nikoliv 23-krát). Dohromady zapisujeme i slova číslovky obsahující (pětinásobný, 100kilometrový, nikoliv 18-ti metrový).

Vojťák

Úterý 6. 12. ’22
svátek má Mikuláš

Podporují nás

Jak psát na web

Vytvořil VojťákO webuAdmin • Aktualizace: 8. prosince 2022 v 0.44