Znak Junáka

91. oddíl Junáka Brno

Jednadevadesátka – katolický chlapecký skautský oddíl

Liliový kříž

O skautingu a skautování nejen pro rodiče

Co je to skaut (junák)?

Junák – český skaut, z. s. je výchovná organizace, která se společně s rodiči a školou snaží kladně působit na dítě a vychovat z něj kvalitního člověka. Skauting je určen pro všechny děti a (nejen) mladé lidi, kteří se chtějí neustále něčemu učit a pracovat na sobě. Junák nabízí zajímavou náplň volného času pro děti a mládež od 6 let. Přitažlivou formou hry se děti učí čestnému jednání, samostatnosti, životu ve společnosti svých vrstevníků, mnoha dovednostem, objevují společně se svými kamarády krásy přírody a svého okolí. Takto získané vlastnosti, schopnosti a dovednosti mohou ve skautech přetrvat po celý život.

Činnost oddílu

Chlapce ve věku 6–11 let – vlčata, kteří jsou velmi hraví a teprve poznávají svět kolem sebe, na jejich skautské cestě provází příběh Mauglího z Knihy džunglí. Skauti (11–15 let) se učí týmové spolupráci ve skupině vrstevníků, jsou podporováni v rozvoji samostatnosti a odpovědnosti. Roveři (15–18 let) si již většinou svůj program připravují sami a v jeho rámci se snaží najít si vlastní cestu životem.
Během roku se chlapci scházejí na pravidelných schůzkách, konaných jednou týdně. Ty jsou nejen plné her, ale všichni si také zábavnou formou procvičují řadu dovedností a vědomostí, které uplatní nejen při skautských akcích, ale především v praktickém životě.
Činnost oddílu se však nesoustřeďuje jen do klubovny, v průběhu skautského roku do ní patří jedno i vícedenní výpravy do okolí i do vzdálenějších míst. Právě takové výpravy dávají možnost plně rozvinout dětskou fantazii při rozsáhlejších hrách. Objevování tajemných jeskyní nebo hledání pokladů je tou pravou příležitostí k poznání světa kolem nás i sebe sama.
Vyvrcholením celoroční činnosti oddílu je letní tábor trvající tři týdny, kde se zúročí zkušenosti získané během roku. Na něm se děti především učí být samostatné i platným členem týmu, osvojují si pravidla spravedlivého soupeření, ověřují praktické dovednosti i teoretické vědomosti. Zde se naučí vařit, pracovat se sekyrou a pilou, stavět stany a různé táborové stavby, starat se o sebe. Letním táborem vrcholí i oddílové hry a soutěže.

Kdo vede oddíl a pracuje s dětmi?

Vedení oddílu je svěřeno do rukou dospělým vůdcům. Aby mohli děti vést, musí postupně složit dvě zkoušky – čekatelskou a vůdcovskou, zaměřenou nejen na klasické skautské disciplíny, ale především na pedagogiku, psychologii, schopnost organizace a týmové práce, znalost právních předpisů, zdravovědy a zásad bezpečnosti. Nutné je též lékařské doporučení a absolvování zdravotnického kurzu. Vedoucí ale na svůj úkol nejsou nikdy sami. Jsou zde ostatní dospělí – činovníci, kteří se jim svými schopnostmi a dovednostmi snaží pomoci (např. zajišťování technického a hospodářského zázemí oddílu) a kteří se též podílejí na předávání získaných znalostí a organizují speciální a odborné vzdělávací programy. Mají však také možnost dále rozvíjet vlastní zájmy a aktivity přizpůsobené jejich věku.

Vybavení pro činnost

Přehled vybavení získají vaše děti od vedoucího oddílu. Obecně se dá říci, že vybavení se skládá ze skautského kroje a tábornických potřeb. Skautský kroj můžete nakoupit ve specializovaných obchodech, tábornické vybavení navíc nakoupíte ve sportovních, turistických či outdoorových prodejnách. Doporučujeme se předem poradit se skautským vedoucím, který vám doporučí nejvhodnější komponenty či je často schopen potřebné věci obstarat.

Chcete přihlásit dítě do našeho oddílu?

Máte syna ve věku od 7 let a chcete, aby v kolektivu dobrých kamarádů zažil radost z her, dobrodružství, učil se čestnému jednání, samostatnosti, mnoha dovednostem, objevoval krásu přírody?
Náš katolický 91. oddíl ho rád přijme do svých řad.

Bližší informace:
Jiří Potáček
737 457 915, j.potacek@seznam.cz

Neděle 18. 4. ’21
svátek slaví Valérie

Podporují nás

Jak psát na web

Vytvořil VojťákO webuAdmin • Aktualizace: 5. dubna 2021 ve 20.04