Znak Junáka

91. oddíl Junáka Brno

Jednadevadesátka – katolický chlapecký skautský oddíl

Liliový kříž

Náš oddíl

Naše Jednadevadesátka – 91. katolický chlapecký oddíl Junáka, patřící do střediska Ignis Brno, má za sebou od svého vzniku v roce 1946 již bohatou historii. Protože se snažíme vychovávat kluky podle křesťanských zásad, své děti nám svěřují rodiče nejen z území celého Brna, ale i z blízkého okolí. V současné době má Jednadevadesátka přes 70 členů, ti nejmladší jsou v Hnědé šestce vlčat nebo v Zelené šestce vlčat na Vranově, ti starší jsou ve čtyřech skautských družinách – Ostřížích, Lišácích, Svištích a Jelenech

Ke svým schůzkám se scházíme v klubovnách na Červeném kopci v zapůjčeném „domečku“ v horní části areálu léčebny dlouhodobě nemocných, od září 2016 se některé družiny scházejí opět v klubovně v areálu Starobrněnského kláštera na Mendlově náměstí. Vranovská Zelená šestka i družina Jelenů se schází v klubovně v areálu kláštera na Vranově u Brna.

Čtvrtek 22. 2. ’18
Petr, Den sesterství

Příští oddílovka:

Podporují nás

Jak psát na web

Vytvořil VojťákO webuAdmin • Aktualizace: 18. února 2018 v 9.08