Znak Junáka

91. oddíl Junáka Brno

Jednadevadesátka – katolický chlapecký skautský oddíl

Liliový kříž

Naše klubovny

I když náš oddíl v minulosti měl sídlo v prostorách Starobrněnského kláštera, z důvodu nutné opravy dřevomorkou napadených krovů a stropů jsme museli po téměř patnáctiletém působení v roce 2014 tyto krásné prostory opustit. Po krátkém působení v provizorních prostorách v Bohunicích a na Křížkovského jsme přijali nabídku MUDr. Daniela Rychnovského, tehdejšího ředitele Nemocnice Milosrdných bratří, a po provedení nutných úprav jsme se od ledna 2008 až do září 2016 scházeli v domku v areálu LDN na Červeném kopci.
Na podzim 2016 našemu oddílu nabídli starobrněnští augustiniáni klubovnu opět v areálu kláštera, od září se v klubovně vedle průjezdu scházela družina Ostřížů, v prosinci 2016 se sem přestěhovala i vlčata Hnědé šestky, od září 2017 zde mají schůzky již všechny starobrněnské družiny. 25. 2. 2018 jsme v klášteře slavnostně otevřeli a požehnali nové klubovny v podkroví nad Kapitulní síni, které pro nás bratři augustiniáni zde vybudovali.
Vranovské družiny – Zelená šestka a Jeleni, se scházejí v klubovně v klášteře na Vranově.

Vašek

01_cervenak 03_cervenak 04 mendlak 05a klaster
05b 06  mendlak 07 08
09 10 11 Vranov 12 Vranov

Úterý 16. 7. ’19
svátek slaví Luboš

Příští oddílová rada bude v pondělí 2. 9. 2019 v 18:30 hod. v klubovně na Mendláku.

Podporují nás

Jak psát na web

Vytvořil VojťákO webuAdmin • Aktualizace: 7. července 2019 v 10.01