Znak Junáka

91. oddíl Junáka Brno

Jednadevadesátka – katolický chlapecký skautský oddíl

Liliový kříž

Naše klubovny

I když náš oddíl v minulosti měl sídlo v prostorách Starobrněnského kláštera, z důvodu nutné opravy dřevomorkou napadených krovů a stropů jsme museli po téměř patnáctiletém působení v roce 2014 tyto krásné prostory opustit. Po krátkém působení v provizorních prostorách v Bohunicích a na Křížkovského jsme přijali nabídku MUDr. Daniela Rychnovského, tehdejšího ředitele Nemocnice Milosrdných bratří, a po provedení nutných úprav jsme se od ledna 2008 až do září 2016 scházeli v domku v areálu LDN na Červeném kopci.
Na podzim 2016 našemu oddílu nabídli starobrněnští augustiniáni klubovnu opět v areálu kláštera, od září se v klubovně vedle průjezdu scházela družina Ostřížů, v prosinci 2016 se sem přestěhovala i vlčata Hnědé šestky, od září 2017 zde mají schůzky již všechny starobrněnské družiny. 25. 2. 2018 jsme v klášteře slavnostně otevřeli a požehnali nové klubovny v podkroví nad Kapitulní síni, které pro nás bratři augustiniáni zde vybudovali.
Vranovské družiny – Zelená šestka a Jeleni, se scházejí v klubovně v klášteře na Vranově.

Vašek

01_cervenak 03_cervenak 04 mendlak 05a klaster
05b 06  mendlak 07 08
09 10 11 Vranov 12 Vranov

Pátek 19. 4. ’19
svátek má Rostislav
Velký pátek

Oddílová rada bývá zpravidla druhé pondělí v měsíci
v 18.30 hod. v klubovně na Mendláku, příští je 13. 5. 2019.

Podporují nás

Jak psát na web

Vytvořil VojťákO webuAdmin • Aktualizace: 16. dubna 2019 ve 20.41